Publisert:

Det går en voldsbølge over ungdomsgrupper i Kristiansand. Barn fra 13 til 17 år bruker helgene til å ruse seg på alkohol og narkotiske stoffer.

 

Publisert:

Jeg refererer til Knut Arild Hareide. Spørsmålet slo meg igjen da han forleden plutselig tonet ned betydningen av å flytte den norske ambassaden til Jerusalem, dvs etter at Donald Trump pragmatisk bestemte at det gjør USA.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Visste du at kriminelle på rømmen får utbetalt skattepenger som du har jobbet hardt for?

 

Publisert:

Jeg hadde tidligere ingen god forståelse hva som lå i den heller negative og stadige referansen til 68-erne, i så måte antar jeg meg ikke helt alene. Men en rimelig avklaring fikk jeg gjennom innlegget til Mimisbrunnr 3/12/17 på document.no under tittelen «Identitet».

 

Publisert:

Tempelinnvielsens høytid eller Hanukkah (Joh. 10:22) er en profetisk fest, og høyaktuell for oss i dag. Den feires i 8 dager, i år fra kvelden den 12.12 til kvelden den 19.12. til minne om rensing av tempelet fra hedensk avgudsdyrkelse.

 

Publisert:

Guds utveljing av Abram (Abraham), Israelsfolket (Jakob, son til Isak fekk namnet Israel av Gud) og det lova Landet Kanaan er det historisk ingen tvil om. Heller er det ingen tvil om at Sion, Jerusalem, har vore Israels hovudstad frå den tid Gud førde Israelsfolket frå Egypt attende til Kanaan.

 

Publisert:

USAs president Donald J Trump anerkjenner i dag, 06.12.2017, offisielt Jerusalem som Israels hovedstad og vil starte arbeidet med å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

 

Publisert:

Først i dag, 6. desember 2017, erklærte USAs president Trump at Amerika anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, etter at det har vært mange presidenters mål, men beslutningen har vært utsatt og utsatt.

 
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Er det bibelsk forsvarlig å bruke et «kjønnsinkluderende språk» i omtalen av Gud? Er det nødvendig og ønskelig? Finnes det tungtveiende grunner for å variere språkbruken i kirkenes liturgier og ikke bare be til Gud som Far, men også som Mor?

 

Publisert:

Spørsmålet leder tanken mot begrepet: Det irrasjonelle mennesket – mennesker med uforståelig adferd. Premisset for et slikt syn er jo at en tar for gitt at mennesket ønsker det gode for seg – og gjerne for alle andre.

 

Publisert:

Kvit jul er for dei fleste julesnø, men for mange barn er kvit jul og noko anna. Kvite dagar er eit omgrep som er mykje brukt om alkoholfrie dagar, og for mange barn er det største juleønsket å få vere saman med vaksne som er edrue.

 

Publisert:

Guds utveljing av Abram (Abraham), Israelsfolket (Jakob, son til Isak fekk namnet Israel av Gud) og det lova Landet Kanaan er det historisk ingen tvil om. Heller er det ingen tvil om at Sion, Jerusalem, har vore Israels hovudstad frå den tid Gud førde Israelsfolket frå Egypt attende til Kanaan.

 

Publisert:

Den årlige «solidaritetsdag for det palestinske folket» 29.november i FNs Hovedforsamling er over. Som i tidligere år, kom det også i år mange harde utfall mot Israel, især fra islamske stater, om «ulovlig okkupasjon» og «blokade av Gaza med kollektiv avstraffelse av befolkningen der», osv.

 
– Kritikk? Jeg bryr meg knapt...

Publisert:

Dette var angivelig Sølvi Listhaugs svar til det ærverdige britiske ukemagasinet «Spectator». Dets redaktør Fraser Nelson spurte om hun tok seg nær av hetsen og mot-kampanjen i norske medier. For sitt kontante svar fortjener Listhaug virkelig honnør. Jeg beundrer hennes kraft, utholdenhet og frimodi...

 

Publisert:

Songevangelist Oddvar Høgevoll, Vennesla, kommenterer mitt innlegg i Dagen og spør om ikkje Den norske kyrkja (Folkekyrkja) har brote med Skrift og vedkjenning, at ho er øydelagd, allereide (Dagen 24 og 28 nov.).

 

Publisert:

Totalitær ideologi fikk vi servert på 70-tallet i studentermiljøet i Oslo. Marx og all verdens diktatorer var de store forbilder.

 

Publisert:

FNs flyktningkonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1951. I begynnelsen gjaldt konvensjonen bare for europeere som hadde flyktet før 1951 (i praksis for flyktninger etter andre verdenskrig.) I 1967 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til flyktningkonvensjonen, som sa at reglene i konve...

 

Publisert:

Jeg synes det er skammelig hvordan Dagen lar seg bruke som en oppslagstavle for dem som ønsker å kritisere og skjelle ut den største «sjelevinneren» som vi har i vårt land! I tillegg til at avisen selv henger seg på angrepene.

 

Publisert:

Det er en tragedie som brettes ut i avisen Dagen, nesten daglig: Man går systematisk til krig mot evangeliets fanebærere i vår nasjon.

 

Publisert:

Når det gjeld menneskeverdet må vi gjerne lytte til katolske røyster, vern om barnet i mors liv inkludert. Også katolske leiarar og råd må sjå etter kva Skrifta lærer om kristendom.

 

Publisert:

Å stille krav til elever handler om å bry seg. Derfor bidro FrP i å innføre en fraværsgrense som skulle stille strengere krav til oppmøte, noe som har ført til at dagsfraværet hos elevene i snitt har gått ned med hele 40 %. Et større medisinsk mirakel har man vel sjelden opplevd før?

 

Publisert:

Songevangelist Oddvar Høgevoll, Vennesla, kommenterer mitt innlegg i Dagen og spør om ikkje Den norske kyrkja (Folkekyrkja) har brote med Skrift og vedkjenning, at ho er øydelagd, allereide (Dagen 24 og 28 nov.).

 
Dagens positive journalistikk

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2017 kl 08:44

Finn Jarle Sæle har de siste dagene viet to av sine lederartikler på idag.no til Dagen. Nå nevner han oss forunderlig nok ikke ved navn. Han skriver bare lettere mystisk om «en kristen avis med et lignende navn» som Dagbladet.

 

Publisert:

Skal ikke norske politikere ta affære og stanse barnevernet slik det farer frem? Når vil det komme et krav om å stanse stemmestøtten til Frp, når statsråd Solveig Horne er øverste politiske myndighet for det som mange kaller fryktens institusjon= barnevernet.

 

Publisert:

Kjærlighet har kontrast i hat. Fargen hvit har sort som sin skarpeste kontrast. Kontraster hjelper oss å navigere på livets landevei, ved få frem forskjeller, om våre valg i stort og i smått.