Publisert:

Det viktigste som skjer når du skal tale til en forsamling, som ikke kjenner deg, er det første minuttet! Da skjer det: får du oppmerksomhet? Dette var noe jeg lærte i pedagogikken: det første minuttet er avgjørende!

 

Publisert:

Spørsmålet fremkom av en tankevekkende kronikk av Christian Skaug på document 12/5/18 under tittelen «Er Europa en del av Vesten?». Han påpekte at Merkel synes å utgjøre en kombinasjon av et oppblåst selvbilde og sårede følelser overfor Trump som turde kritisere henne - som Vestens globalist-arvtag...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Jeg satt på en lyngtue og spiste matpakken min. Der så jeg nogen hvite blomster, med gul dusk i midten. Blomstene pekte mot sola. Nogen timer senere kom jeg tilbake, og sannelig: De sto fremdeles mot sola.

 

Publisert:

En av de mest ruvende gammeltestamentlige skikkelser er uten tvil Abraham. Hans hjemsted er som vi vet Ur i Kaldea. Han ble født ca. 2000 år før Jesus Kristus. Hvordan han kom i kontakt med den levende Gud, vet vi svært lite om. Men vi vet at han i en alder av 75 år får sitt kall fra Gud om å gi seg...

 

Publisert:

Ein ting har undra meg: At dei som etter alle rimelege kriterier er villfarne – forførde – er så sikre i si sak.

 

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2018 kl 11:19

Israel vann Grand Prix og den 14. mai 2018, var det 70 år sidan staten ISRAEL vart gjenoppretta!

 

Publisert:

Biskop Atle Sommerfeldt vil at Den norske kirke fremdeles skal være en evangelisk luthersk kirke. Videre peker han på den viktige forskjell mellom andre livssynssamfunn og Den norske kirke (VL 11.april).

 

Publisert:

Etter å ha lest debatt-innlegget til Thor Ivar Hornes i Dagen 22. februar, ønsker jeg å kommentere dette. Her mener Hornes at det ikke finns dekning i bibelen for den tradisjonelle helvetes-læren. Han mener at det ikke finns noe «evig pinens sted» etter døden, og at fortapelsen/evig død heller ikke ...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Gratulerer med dei 70 år som moderne sjølvstendig demokratisk nasjon, den einaste i Midt-Austen.

 

Publisert:

I økende deler av landet er dagens skole meningsløs. Det var en god grunn for oss å flytte fra Norge til en topp utenlands skole for vår gutt, snart i sitt tredje klassetrinn. For utviklingen i Norge er preget av elev-frekkhet, ikke-disiplin og nærmest klasseroms-kaos. Det omtalte jeg senest i forbi...

 

Publisert:

«Flukten fra nazistene – til Israel gjennom Norge og Sverige», skrevet av John Solsvik, og «Modern Islamic Warfare: An Ancient Doctrine Marches On», skrevet av Dr. Harold Rhoder, handler om bakgrunnen for uroen på Tempelhøyden. Begge bøkene er øyeåpnere om islam og om hvordan dens fremvekst kan stan...

 

Publisert:

Norge har lett for å rose seg når det gjelder menneskerettigheter. Likevel er ikke det ufødte barnet i mors liv sikret menneskerettigheter fra unnfangelsen av i norsk lov. Ektepar i Norge, mann og kone, er ved politiske vedtak og norsk lov blitt berøvet den grunnleggende menneskerett som heter «ekte...

 

Publisert:

Et flertall på Frp sitt landsmøte har gått inn for å forby bønnerop fra moskeene i det offentlige rom. Det er all grunn til å hilse dette forbudet velkommen. Derfor er det med undring vi ser at nestlederen i KrF går imot dette forbudet. Hun argumenterer blant annet med at et slikt forbud kan føre ti...

 

Publisert:

I Norge IDAG 6.april 2018 har Jostein Sandsmark (JS) et innlegg som han kaller: «Mørke, døden og det onde - Gud, lyset og livet». Innlegget spenner over et stort spekter om skapelsen, Guds frelsesplan og evigheten. Det er ingen henvisninger til bibelsteder i innlegget.

 

Publisert:

Dale er minister for heile folket. Når han då går til angrep på borgarar som held seg til skaparordninga og Guds Ord, skuldar han desse svært mange i landet vårt (folk flest), ei orsaking. Ørsta –Volda har hatt homoparade med stor tilslutning. Ei kristen forsamling i Volda har på førehand peika på s...

 

Publisert:

Har du tenkt over at vårt norske flagg har to kors i seg? Først kom Dannebrog fra Danmark (verdens eldste nasjonflagg fra 15.juni 1219), med det hvite korset på rød bunn.Vi brukte det i hele unionstiden frem til 1814. Så kom det norske flagget med et nytt blått kors inne i det hvite! Vi har to kor...

 

Publisert:

9.april 1940 – 9. april 1989 Frigjøringsdagen 8. mai – og Veterandagen – ble markert med arrangement mange steder over hele landet, men årsdagen for det tyske angrepet den 9. april 1940 er det i dag liten oppmerksomhet om. Et lite innlegg i Adresseavisen 11.04 med overskrift «Glem ikke 9.april» a...

 

Publisert:

Dette er fritt fortalt slik jeg ser det!

 

Publisert:

Da Frans av Assisi så en gravid kvinne, knelte han og takket Gud for at han ennå en gang fikk se livets under, et nytt menneske bli til! Det var på 1200 tallet.

 

Publisert:

Problemet kom på dagsordenen 02.05.18 gjennom Jonas Haugsvold (document.no). Han tok utgangspunkt i den helt urimelige prosessen mot lektor Simon Malkenes med hensyn til sistnevntes kritikk av skolevesenet, og den urimelige undervisningssituasjonen hans på Ulsrud videregående skole i Oslo.

 

Publisert:

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny en. Det vi trenger, er at dere politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

 

Publisert:

14.mai er det 70 år siden staten Israel ble opprettet. Derfor vil vi gratulere Israel med dagen og velsigne dette folk fordi det er velsignet av Herren på en helt spesiell måte. Vår Frelser kommer derfra, og Gud har gitt Abrahams etterkommere gjennom Isak og Jakob dette landet til evig eiendom (1.Mo...

 

Publisert:

Skapelsesberetningen (1 Mos 1fg) forteller om en guddommelig rådslutning som førte til skapelsen eller dannelsen av mann og kvinne i Guds bilde. Og vi ser at all annen skapning er også hannkjønn og hunnkjønn.

 

Publisert:

Som leder og pastor for en bedehusforsamling har jeg over fire år bidratt i to ulike kirkeasyl. Sylvi Listhaugs uttalelser i Ukeslutt lørdag 3. mars viser at hun verken forstår hva et kirkeasyl er, eller hvorfor noen av oss lar oss engasjere i slike saker. Listhaug framstiller det som om slike som m...

 

Publisert:

Høyres landsmøte bekreftet det vi lenge har sett, at partiet ikke lenger er et verdikonservativt alternativ. Tidligere kunne man stole på at Høyre så de lange linjene i politikken, og ivaretok de kristne verdiene på en helt annen måte enn hva tilfellet er nå. Det har blitt et populistisk og liberali...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse