Publisert:

Kulturrevolusjonen i Kina 1966-1976 var en fryktelig tid for kristne. Forfølgelsen tok sikte på å utrydde alle kristne spor i landet. Den kirkelige, offisielt godkjente Tre-selv-bevegelsen lot seg imidlertid styre av Mao Zedongs regime, og den ble også et redskap i det kommunistiske partiets hender ...

 

Publisert:

Homolobbyen er i ferd med å overta den kirkelige rådsstrukturen på nasjonalt og regionalt plan. Både bispeflertallet, de fleste bispekandidatene og en stor del av lederne innen nasjonale kirkelige råd, synes bestemt på dette at «hele kirken» skal godta skammelig utukt innen sine rekker.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Ths. P. Randulff på Nærbø har ikke latt seg skremme av uttalelsene fra kulturministeren og fra biskopen i Stavanger Bispedømme om at Nærbø menighetsmøte ikke kan si nei til homoliturgi.

 

Publisert:

Geir Magnus Nyborg skriver i avisen Dagen 30.05. om politiske partier med en kristen profil. Noen har ment at slike partier er misforståtte og upassende. Det var også fleres mening i 1933 da Kristelig folkeparti ble stiftet i Bergen.

 

Publisert:

Franklin Graham avslutter sin ransakende tale på toppmøtet til forsvar for forfulgte kristne med det faktum at Jesus lever og kommer tilbake. Det var synd at Graham ikke gikk videre med å legge ut at Jesus kommer tilbake for en verdensvid menighet som er forfulgt og som har gjennomgått «en trengsels...

 
ANNONSE
Annonse

Publisert:

I landsbyen Burqa i nærheten av Nablus, ble det den 15. mai innviet et ungdomssenter som er bygget med økonomiske bidrag fra norske myndigheter, FNs kvinneorganisasjon og den lokale PA-myndighet.

 

Publisert:

Gode Erna! Håper du kan ta deg tid til å lese og tenke alvorlig over det som står i dette brevet.

 

Publisert:

Undertegnede har blitt gjort kjent med biskop Ivar Brauts svar til Nærbø menighet angående menighetsmøtes nei til å la enkjønnede par få vie seg i kirken. Likedan at kulturminister Linda Hofstad Helleland hevder at menigheten kan ikke nekte homofile og lesbiske å gifte seg i kirken.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Ap-siden hevder de representerer mange kristne. Av forskjellige gode grunner finner jeg det lite sannsynlig. Men når KrF kun fikk 158,000 stemmer i 2013-valget (5.6% tilslutning) synes det klart at andre partier har «forsynt» seg kraftig - nå gjennom FrP med Listhaug, og hovedsakelig tidligere gjenn...

 

Publisert:

#Historikk Justøyfamiliens Bibelcamping på Justøya var i fjor sommer gjenstand for negativ omtale i mediene, grunnet klager på høyt lydnivå. Slik saken ble fremstilt, kunne det se ut som om samtlige hytteeiere rundt bibelcampen stod bak klagene som ble fremsatt. Men slik er det ikke. Tvert imot e...

 

Publisert:

Denne uken er Bildøy Norges viktigste sted. Tenk en bibelskole på Sotra ved Bergen skal ta imot viktige personligheter til foredrag og debatter, til gudstjeneste og oppbyggelse, fra fellesmåltider til stille samtaler en kveldsstund.

 

Publisert:

Tenk om vi også i vårt land kunne hatt en statsminister, opposisjonsleder eller annen partitopp som sa som så: – Jeg er valgt av velgerne i min valgkrets. Det er folk på Tynset og Kongsberg, Sogndal og Målselv som har betrodd oss oppgaven med å tale deres sak og ivareta deres interesser. Det er ikke...

 

Publisert:

Jeg må få sitere den glitrende kronikken til Ragnar Larsen, se nedenfor. Den påminner oss at Donald Trump holder presist hva han lovet før han ble valgt - å trekke USA ut av Paris-avtalen om reduserte utslipp av karbonholdige avgasser.

 

Publisert:

Hvis vi vil klare oss uten Gud, kan vi få lov til det. Vi skal slippe å ha med Gud å gjøre hvis vi ikke vil. Men da trekker han sin beskyttelse og velsignelse bort fra oss. Ondskapen får sitt spillerom, og vi vil oppleve en ødeleggende tid i økende grad.

 

Publisert:

Årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har gitt enighet om en lønnsøkning på 2,4%. Pensjons- reformen fra 2011 – hvor alle stortingspartiene var med, unntatt Frp, bestemte at pensjonistene skulle ha en underregulering på 0,75% i forhold til den lønnsøkningen hovedpartene i arbeidslivet LO og NHO ble e...

 

Publisert:

Om nå Jesus Kristus, Guds Sønn, Paulus, skriftvitne, og reformatoren Luther plutselig skulle dukke opp for å være med på reformasjonsfeiring her i Norge, hvordan ville de ha reagert på «kirkens tilstand»?

 

Publisert:

På sin årlige helseforsamling i Genève 22.-31.mai vedtok Verdens helseorganisasjon (WHO) 25.mai å fortsette sin tradisjon med fordømmelser av Israel. I likhet med mange andre FN-organer har WHO dette som rutine. Israel / «Palestina» er det eneste geografiske området som WHO har som fast tema (les: f...

 

Publisert:

Tirsdag 7.juni var det femti år siden israelske soldater gikk inn i Gamlebyen i Jerusalem etter at soldatene hadde vært i harde trefninger mot jordanske soldater i Jerusalem. 36 israelske soldater og 71 jordanske soldater mistet livet i kampene.

 

Publisert:

Jesus Kristus er den levende Guds Sønn. Bibelen Guds Ord bekrefter dette. Nystiftede Verdipartiet stiller med stortingsliste i Rogaland til høsten. Verdipartiet har denne den bibelske bekjennelse som sitt grunnlag.

 

Publisert:

Om nå Jesus Kristus, Guds Sønn, Paulus, skriftvitne, og reformatoren Luther plutselig skulle dukke opp for å være med på reformasjonsfeiring her i Norge; hvordan ville de ha reagert på «kirkens tilstand»? Jesus Kristus ville nok ha understreket at «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Apostelen Paulus...

 

Publisert:

Bjørn Lomborg, president, tenketanken Copenhagen Consensus Center, skriver en tankevekkende artikkel i Aftenposten 31.mai. Overskriften lyder: «Det nordiske initiativet verden hverken ønsker eller trenger». Forfatteren viser til statsminister Erna Solberg som sammen med de andre nordiske lederne leg...

 

Publisert:

I vår tilværelse er det to verdener, den gode og den onde.

 

Publisert:

Den norske sosionom, dr. philos. Kari Killén har foret norsk barneverns-utdanning med familiefiendtlige teorier. Hun bør faktisk være ydmyk nok til å beklage offentlig mange av sine hasardiøse teorier når den ene barnevernstragedien etter den andre rulles opp.

 

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2017 kl 22:53

I lang tid har vi vært vitne til sosialistenes avkristning av Norge. Selv om en stortingsmann for noen år siden hevdet at Ap var Norges største kristelige parti, så samsvarer denne påstand verken med partiets historie eller dagens forhold til kristendommen.

 

Publisert:

Ifør eder Guds fulle rustning, så I kan holde stand mot djevelens listige angrep! Ef. 6:11.

 
ANNONSE
Annonse