Publisert:

Straffen skal stå i forhold til forseelsen! Det er et vedtatt rettslig prinsipp. Men det gjelder ikke i idrettens øverste domsstol, CAS.

 

Publisert:

Skrifta kan ikkje gjerast ugyldig, sa Jesus. Vidare sa han at hans ord aldri i all æva skal forgå. Rett nok: Dei kristne fekk ulike kår gjennom tidene, forfylgjing og deretter godkjenning. Statsleiarar kunne gjere kristendomen til statsreligion, eller dei kunne forfylgje og forby den.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Det er krise i familielivet i Norge. Slik var det ikke i min oppvekst fra 1931 til 1945. Jeg bodde i et nybyggerstrøk fra 1936, der unge familier med barn på min alder (ca. 15 gutter og jenter) fikk en utrolig flott barndom. Vi fikk blant annet boltre oss i natur og i fjellet (Løvstakken).

 

Publisert:

Spør du Kvinnefronten, får du eit klart ja på dette spørsmålet. Dei tenkjer at abortsaka fyrst og fremst handlar om ein rett som kvinnene har fått kjempa fram, og som dei slett ikkje er villige til å gi frå seg. «Kvinna har rett til å bestemme over sin eigen kropp», er eitt av deira slagord. Men er ...

 

Publisert:

Da jeg leste at Sveriges statsminister Stefan Löfven vil tvinge prester til å vie homofile, da reagerte jeg spontant.

 
ANNONSE
Annonse

Publisert:

Vet du at du hører til verdens mest forfulgte ideologiske gruppe? Nei, hvordan kan vi vite det? Det hører ikke til våre nyheter. Som vestlige om vi vil eller ikke, hører vi til det judeokristne lovverk. Går vi utfor det, er vi kriminelle. Utfor våre vestlige ideologiske grenser fins 2016 ingen annen...

 

Publisert:

Mandag 19.juni la forsvarssjefen frem en statusrapport for landmaktutredningen som Regjeringen og Stortinget har bedt om. Det var ingen ensidig lystig lesning. Det er mange gode elementer i denne utredningen, og det er liten tvil om at våre fremste militære sjefer prøver å få mest mulig landforsvar ...

 

Publisert:

Kommunismen markedsførte seg som rettferdighet, likhet og frihet, men unnlot å si for hvem. I boken «The Black Book of Communism» (Kommunismens svartebok) på 1000 sider, dokumenteres det ca 100 millioner drepte. Nazismen sto for 25 millioner drepte.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

60 tusen sitter på tribunene i London i disse dager og heier under VM i friidrett. Utøvere fra 200 nasjoner konkurrerer og blir heiet frem!

 

Publisert:

Norge har hatt en lov om Forbud mot diskriminering fra 01.01.2014. Denne loven sier i §2 «Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold».

 

Publisert:

Vi står foran et svært avgjørende valg for vårt land, den 11. september. Verden står foran utfordringer som aldri før, og det er derfor avgjørende at vi får et storting og en regjering, som vil kunne behandle situasjonen til det beste for Norge.

 

Publisert:

Ser i riksdekkende media 15.06.17 at tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tid undro seg verneplikten og var militærnekter. Kan det være riktig? Forstår jeg dagens situasjon riktig, er han i dag øverste leder for forsvarsalliansen Nato, er det mulig?

 

Publisert:

I et levende og fungerende demokrati er det ikke bare naturlig, men sunt at det blir en spredning i politisk plassering i forhold til offentlig styring og privat initiativ. I dette politiske landskapet har sentrumspartiene i Norge fått stor makt i forhold til størrelsen.

 

Publisert:

Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig interessant nyhet for leserne?

 

Publisert:

Etter den bolsjevikiske revolusjon i Russland i 1917 ble det antatt at arbeidernes revolusjon ville spre seg til Europa og til slutt til USA. Men det gjorde den ikke. Mot slutten av 1922 begynte den kommunistiske internasjonalen (Komintern) å vurdere hva årsaken kunne være. På Lenins initiativ ble d...

 

Publisert:

Vinen Jesus gjorde i bryllupet i Kanan, var gjort av renselssesvann fra steinkarene, som var ett bilde på renselse fra synd i lovens tid, men når vannet ble til vin, åpenbarte Jesus sin herlighet: Soningsblodet.

 

Publisert:

Mandag 3.juli kan avisa Vårt Land slå opp følgende på første side: «Nesten ingen norske trossamfunn deltok i årets Pride-parade (1.juni i Oslo). Skreiv Verden mener det er plass til alle og at deltakelse handler om solidaritet. Espen Ottosen (informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband) utelukke...

 

Publisert:

Den fryktelige hendelsen nylig på Sørlands-senteret, der en ansatt 17 årig pike ble knivdrept, en 23 årig kvinne ble knivstukket og ligger alvorlig skadet på sykehus i Oslo, skyldtes en 15 års pike som i affekt løp gjennom senterets korridorer og skrek etter hjelp!

 

Publisert:

Kan Knut Arild Hareide garantere at en stemme til KrF er en stemme til en ikke-sosialistisk regjering?

 

Publisert:

De stempler alt og alle som står i deres vei. Å «stemple» motstandere er verktøyet til sosialister, islamister og andre propagandister. Vi annerledestenkende blir stadig stemplet som forfeilede og/eller vantro, alt etter som. Fordi vi ikke tror på deres retorikk og politikk, oss søkt påtvunget. Stem...

 

Publisert:

Onsdag 20.april 2016 åpnet Statsminister Erna Solberg med brask og bram et forskningssenter regjeringen selv hadde tatt initiativ til. I den offisielle invitasjonen til åpningen står som følger: «Universitetet i Oslo har gleden av å holde en offisiell åpning av Senter for ekstremismeforskning: Høyre...

 

Publisert:

Fra tid til annen kan man lese i spesielt kristelige aviser og høre i offentlige taler at verset i Johs. 4.22 blir sitert slik: «Frelsen kommer fra jødene.» Punktum. Dette er jo korrekt sitert, men uten at dette utsagnet er ledsaget av nærmere definisjoner og forklaringer er det bekymringsfullt.

 

Publisert:

Dette er ikke et partipolitisk spørsmål. Heller ikke er det et spørsmål som skal bestemmes ved at det blir gjort intervjuer i befolkningen. For dette spørsmålet har med en klar menneskerett å gjøre. Hva en avis finner ut om folks mening om den jødiske omskjæring er fullstendig likegyldig i et demokr...

 

Publisert:

I Kulturavisa, uke 12 d.å. har redaksjonen en leder med overskriften «Kan vi fikse Leviathan – den forvaksne staten».

 

Publisert:

Fra stiftelsesprotokollen kan vi lese: «Verdipartiets formål er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi vil arbeide for menneskeverd, personlig frihet, et felles judeokristent grunnlag for nasjonen, respekt for Grunnloven og norsk suverenitet. Ver...

 
ANNONSE
Annonse