Publisert:

Med 160 stemmer mot 140, bestemte Aps landsmøte at K-en skal bort i KRLE- faget i norsk skole.

 

Publisert:

Det sa den svenske statsminister Stefan Løfven etter terror angrepet nylig, midt i sentrum av vakre Stockholm. Men utsagnet var en løgn, en frekk politisk tildekning av egen villet eller tillatt islamsk dominering av det svenske folk. Til sistnevntes tilintetgjørelse.

 

Publisert:

Jeg vet ikke for hvilken gang sogneprest Øyvind Sagedal i Palestinakomiteen og professor Hans Morten Haugen i Sabeels venner har kommet med sine mishagsytringer mot Israel i Vårt Land, men de får lov å holde på med sine usanne påstander uten å avkreves belegg for dem, senest 1. mars over en hel side...

 

Publisert:

Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi for likekjønnede par lar seg ikke forene med hva Bibelen sier om samliv og ekteskap.

 
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
 

Publisert:

Lojalitet er noe godt, trygt og stabilt i en ellers utrygg verden. Et fundamentalt spørsmål som alle velgere likevel må stille seg er hva de skal være lojale mot. Demokratiet er bygget opp slik at en velger får innflytelse med å stemme på den person eller det parti som en er mest enig med, og som en...

 

Publisert:

Over lengre tid har NRK Brennpunkt dokumentert at rumenske «tiggere» i Norge er organiserte, kyniske og relativt velstående. Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg. Men hvem er egentlig overrasket?

 

Publisert:

4. april kunne vi i avisen Dagen lese om et ektepar som ble nektet å være fosterforeldre av Bufetat på grunn av deres kristne klassiske syn på homofili. Det ble sagt at det kristne ekteparet ikke er egnet som fosterforeldre fordi Bufetat mener det er vanskelig å sikre at barn får den støtten de tren...

 

Publisert:

Debatten kring eutanasi eller aktiv dødshjelp har for vane å dukka opp før stortingsvala gjennom programarbeidet i dei ulike politiske partia. Det er særleg ungdomspartia til Frp og Venstre som har hatt som mål å legalisera aktiv dødshjelp i Norge, men dessverre har me og sett at moderpartia følgjer...

 

Publisert:

Det har alltid vært en ideologisk strategi blant sosialistene at andres trosoppfatning, relgion og filosofi må vike, og om nødvendig bekjempes.

 
Annonse
Annonse
Annonse
 

Publisert:

Utenriksminister Lavrov reiser på offisielt besøk til den «uavhengige» staten Abkhasia (18. – 19.04) for å åpne en ambassade i «hovedstaden» Sukhumi. En provaksjon og et slag i løse luften, spør du meg. Russland må vite at Abkhasia – og Sør-Ossetia – som i dag godkjennes av 3 stater ved siden av Rus...

 

Publisert:

Det var bare en Kaj Munk som kunne si noe slikt i et drama. Det skjedde i skuespillet «Han sitter ved smeltedigelen» fra 1938 i et oppgjør med nazismen og Hitler.

 

Publisert:

Målsettingen fra 1923 følges opp i 2017.

 

Publisert:

Ja, sier min venn, og vi mangler selvrespekt også ... Dette fordi vi lar oss tråkke på, nærmest uendelig: Nordmenn er trege og tillitsfulle – inntil det naive. Men denne tålmodige viljen til «blind overstyring» tar nå slutt. Ikke minst etter regjeringens perspektivmelding før påske som viser hvilke...

 

Publisert:

Det er underlig å høre når både forkynnere og andre snakker om Jesus som en person med tilholdssted på datidens barer og utesteder, og som en «storeter og vindrikker»! Det er på ingen måte noe som vi finner støtte for i Bibelens beretninger om Jesus.

 

Publisert:

«Korset er tomt, graven er tom, Jesus sto opp og han lever». Dette er et sitat fra kjent barnesang, brukt i kirker og bedehus.

 

Publisert:

Biskopene i Folkekirken har satt seg selv i et motsetningens dilemma. De har sagt ja til prester og biskoper i homoekteskap, men sier nå igjen nei til prester i samboerskap i forlengelsen av en bispeuttalelse fra 1995. Bispene «biter seg selv i halen». Det er bare et tidsspørsmål før de må gi opp ve...

 

Publisert:

Det finnes i dag mange forslag til ulike former for ekteskap. Jeg tror ekteskap mellom mann og kvinne er det riktige.

 

Publisert:

Kyrkjemøtet i Trondheim vedtok 30. januar 2017 vigselliturgi for likekjønna par. Nokre kommentarar:

 

Publisert:

Professor Francis Bull: Jesus lever, graven brast - er høydepunktet i norsk salmediktning.

 

Publisert:

Dette ordet er det mest fantastiske som hører Jesus til!

 

Publisert:

Målsettingen fra 1923 følges før valget i 2017.

 

Publisert:

Det kommer stadig informasjon i media om punkter i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Sett med Kristelig Folkepartis øyne, er det ikke lystelig å følge med på disse “lekkasjene”. Det kan virke som om det er ideologiske gufs fra fortiden som rår grunnen i programkom...

 

Publisert:

Palmesøndag er en jubeldag! Men folket visste det ikke! Men de jublet til en mann som red inn i Jerusalem på et esel, et trelldyr.

 

Publisert:

Debatten kring eutanasi eller aktiv dødshjelp har for vane å dukka opp før stortingsvala gjennom programarbeidet i dei ulike politiske partia. Det er særleg ungdomspartia til Frp og Venstre som har hatt som mål å legalisera aktiv dødshjelp i Norge, men dessverre har me og sett at moderpartia følgjer...

 

Publisert:

"Eg ska`möte deg på Jernbanen!" Slik lød det i min barndoms by. Så kommer en "så ikkje har peiling!!". Sikkert en østlending, og plutselig ser vi en nyskapning: Bergen Stasjon. At det går an!? Totalt historieløst!

 
Annonse