Publisert:

Kanskje dere burde begynne å ansette barnehagelærere? Jeg ser at støyen rundt dere blir sammenlignet med barnehager, og jeg kan være til dels enig. Barna kan også si stygge ting om hverandre (deres karakteristikker) og krangle om den samme leken (hvem som har best politikk).

 

Publisert:

Dersom en betrakter Listhaugsaken fra et sosialpsykologisk synspunkt, er dette en sak (et drama) med klare bieffekter.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Det var mørkt og stille den morgenen Maria Magdalena kom til graven. Det var også mørkt inne i henne, hun var full av sorg.

 

Publisert:

Nasjonen angripes fra mange ulike sider. Det som har vore det bærende og trygge, skal bort. Gamle tradisjoner, og kulturer, må vike plassen for nye kulturer.

 

Publisert:

Med ovenstående som kronikk-overskrift publiserte Ragnar Larsen det nedenstående på document.no den 4/418.

 

Publisert:

Falske profeter og vranglære har vært en del av kristendommens historie i alle tider. Jeremia forkynte omvendelse og dom (i GT) som stod i sterk kontrast til de falske profeters «lykkeforkynnelse». Nikolaittene (i NT) hadde en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet.

 

Publisert:

Et våkent kristenfolk forandrer samfunnet ved sin bønn til Gud!

 

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2018 kl 10:56

Bak alt som skjedde på Høyres landsmøte i helgen, ble det familien som ble angrepet. Mange av debattantene, fra begge sider, hadde synspunkter om assistert befruktning for enslige og eggdonasjon, samtidig som de talte varmt om familien. Men her gjaldt det familier som er bygget på annen måte enn det...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Først ønsker jeg Østheim velkommen til debatt i Norge IDAG under ditt «Fakta og Fiksjon» innlegg den 4/4/18.

 

Publisert:

Igjen opplever vi norske riksmedia som nyttige idioter for terrororganisasjonen Hamas sin propagandakampanje mot sin hovedfiende – staten Israel. Hamas sin kyniske og djevelske utnytting av sine egne kvinner og barn gis ingen oppmerksomhet.

 

Publisert:

I det norske stortinget var det dessverre flertall for å vedta EØS-direktivet om EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER, som har vakt motstand fordi mange – med rette – mener at det vil føre til økte strømpriser og manglende norsk kontroll over egne energiressurser.

 

Publisert:

Den kristne dagspressa legg stor vekt på at det no er damer som er «Kyrkjas mektigaste», øvste leiarar i Folkekyrkja og i ei rekke andre råd og organisasjonar i landet vårt.

 

Publisert:

I UTSYN nr. 04 2018 skriver Espen Ottosen (E.O.) en leder under tittelen «Israels flagg.» Den store innfelte uthevede setningen i lederen lyder: «Jeg tror det er viktig at vi i NLM er romslige når temaet er hvordan kristne bør forholde seg til Israel.»

 

Publisert:

Media har i det siste angrepet Norsk Samemisjon for å ha nektet en homofil-liberal prest å forrette gudstjeneste på Sennalandet kapell i Kvalsund. På en henvendelse fra kirken i Hammerfest om å leie kapellet har Samemisjonen svart at den står på det Bibelen sier om dette spørsmålet. Derfor mener Sam...

 

Publisert:

Da jeg gikk på søndagsskolen lærte jeg en sang (som ikke var den beste verken pedagogiske eller teologisk) som gikk slik: «Vær forsiktig lille munn hva du sier…».

 

Publisert:

Fra starten i 1933 var KrF er kristelig part. Så tok det slutt omkring 2009, da partiets kristne bekjennelse i §§1 og 2 ble stemt bort på landsmøtet.

 

Publisert:

Snart er Han her, snart er Han her, snart kommer Jesus igjen! Slik lyder sangen! Ingen kjenner dagen eller timen, men vi skal kjenne tiden! Dette har Jesus grundig minnet oss om. Se på Joh.14,1-4 La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det ma...

 

Publisert:

I opposisjon var Fremskrittspartiet opptatt av yrkesfag, og i regjeringsposisjon har vi bidratt til et yrkesfagløft. 2017 var rekordår for antall lærekontrakter, og vi ser nå at antallet som vil gå yrkesfag øker, og i år er det 1200 flere søkere til førsteåret på yrkesfag sammenlignet med i fjor.

 

Publisert:

En kristen debattant i avisen Dagen spurte slik - og konkluderte som følger: Skal vi ta politikk på alvor, må vi ha en mening - utover egen tro og idealer...

 

Publisert:

Før Gud skapte alt var det ingenting. Det var mørkt, og mørkret er Ingenting. Gud fordreiv det mørke Kaos då han skapte det ordna Kosmos.

 

Publisert:

Det vil alltid være ulike oppfatninger omkring en politikers ettermæle. I stor grad spiller vårt eget politiske ståsted inn.

 

Publisert:

I disse dager får palestinaarabernes president overrakt sitt nye privatfly. Prislappen lyder på over 400 millioner kroner. Et luksusfly, med andre ord!

 

Publisert:

Det er et gufs fra fortiden som nå blåser over landet. Ukentlig blir vi menige innbyggere av dette landet informert om brutale overgrep fra stat og kommune representert ved forvaltningsorganet Barnevernet og støttet av landets 12 politidistrikter.

 

Publisert:

Spørsmålet om vigsel av to personer av samme kjønn, synes i dag å splitte Den norske kirke faretruende. Den norske kirke er en evangelisk, luthersk kirke som har Bibelen og de lutherske bekjennelsesskrifter som basis for vår virksomhet, der bekjennelsesskriftene bare er korte sammendrag av hva Bibel...

 

Publisert:

Media har i det siste angrepet Norsk Samemisjon for å ha nektet en homofil liberal prest å for-rette gudstjeneste på Sennalandet kapell i Kvalsund. På en henvendelse fra kirken i Hammerfest om å leie kapellet har Samemisjonen svart at den står på det Bibelen sier om dette spørsmålet. Derfor mener Sa...

 
ANNONSE
Annonse