Publisert: - Oppdatert: 13.03.2018 kl 17:06

En skandale i norsk barnevern ledsages i disse dager av en ditto skandale i utenrikstjenesten, rettsvesenet og politiet: Silje Garmo søkte 31. august 2017 asyl i Polen på grunn av flere ulovlige handlinger fra barnevernet og politiet. Det er vel dokumentert av norske advokater, psyḱologer, leg...

 

Publisert:

Jødene har nettopp avsluttet feiringen av høytiden Purim. De har god grunn til å feire den og huske det som skjedde. Hendelsen som er beskrevet i Esters bok, er en påminnelse om at jødene ikke kan kjenne seg trygge i verden, men også en påminnelse om at de på tross av andre folks planer om å utrydde...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2018 kl 20:49

Tross stor pågang fra kirke, menigheter, massemedier og henvendelser, gikk det en uke før justis-, beredskaps-og innvandringsminister Sylvi Listhaug svarte på det uhyggelig som skjedde da politiet knuste en rute og tok seg inn i et gudshus på Fitjar, der foreldrene og tre barn på fem år, fire år og ...

 
Utbyggende forklaring fra PU

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2018 kl 21:51

«På to uker har vi opplevd at Politiets Utlendingsenhet har endret forklaring to ganger. I asylbehandlingen kalles det utbyggende forklaring når en kommer med nye opplysninger etter den første søknaden. Det blir i asylsystemet sett på som ikke troverdig. Men nå er begge forklaringene til PU herved e...

 

Publisert:

Politiet gikk nylig inn i et bedehus på Fitjar - knuste døra og tok med seg asylantene som ventet på en anke. Lokalbefolkningen og flere med dem er rystet - inklusive en protesterende biskop.

 

Publisert:

Ledelsen i NLM vil ikke heise det israelske flagget fordi det «kan lett forstås som en politisk markering». Det landet og folket som ga oss Bibelen, og som NLM bruker som sitt kompass i sitt virke og undervisning, har altså et flagg som kan forstås som en «politisk markering» hvis det heises under G...

 

Publisert:

Da jeg var ung tenåring og medlem av det kristelige elevlaget på Stavanger Katedralskole, og senere satt i styret i Stavanger Kristelige Artianerlag, hadde jeg et stort religiøst forbilde. Det var Billy Graham. Jeg var kun 16-17 år den gangen. Nå er jeg straks 65 år og i hele denne tid har Graham vi...

 

Publisert:

I VL 17.2. ser vi: Bispemøtets arbeidsgruppe sier at samlevende homofile kan være ledere i lokalt menighetsarbeid og at skille mellom legning og praksis ikke skal gjelde lenger. Jeg etterlyser bibelsk begrunnelse her.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

I Dagen 24. januar finner vi en artikkel med overskriften «Å ta Bibelen på alvor», av Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd og Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet og styremedlem i Åpen folkekirke, hvor de foregir, ut fra Bibelen, å begrunne Åpen folkekirkes ...

 

Publisert:

Dersom ein held fast på Guds eksistens og at Gud Fader skapte verda og innstifta ekteskapet mellom mann og kvinne.

 

Publisert:

Bibelens troverdighet som historisk skrift er styrket de siste årtier av vårt liv! Ute på Youtube i dag ligger en rekke videoer med interjuver, forkynnelse, undervisning og oppdagelsesreiser m.m. som stadfester Bibelen som sann historisk kilde.

 

Publisert:

Akkurat idet dette sendes, lyder det nemlig at Kystpartiet i Hordaland har gjort politianmeldelse av storting og regjering for brudd på Grunnloven med forslaget om å knytte oss til ACER og gjør oss ytterligere energi-underlagt EU.

 

Publisert:

Førsteamanuensis Hilde Marie Thrane har i Norge IDAG en kronikk med tittelen «Kjærlighet i barnevernet» hvor hun bl.a. på uetterrettelig vis forsøker å diskreditere flere barnevernskritikere.

 

Publisert:

Professor emeritus i sosiologi, Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo, skriver at "fedreløse familier er en samfunnsrisiko" (Aftenposten 26. februar). Selvsagt er det kommet protester; for slike utsagn er ikke helt politisk korrekte i et samfunn som er i ferd med å svekke de klassiske familieordning...

 

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2018 kl 16:05

I Stortinget 18. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 18. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanleg forbrukar. Det er e...

 

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2018 kl 16:05

Hvem er den barmhjertige samaritan som omtales i Det nye testamentet, nærmere bestemt i Lukas-evangeliet, kapittel 10? Det er Jesus selv som forteller om en mann som falt blant røvere. Både prest og levitt gikk forbi. Men det gjorde ikke samaritanen.

 

Publisert:

Barnevernet i Norge er et maktapparat med 21 milliarder i budsjett og 5700 ansatte. Og det vokser. Det ropes etter flere penger. Dette er en utvikling som røper at noe er galt.

 

Publisert:

Norge er historien om fattiglandet som ble rik gjennom god forvaltning av egne ressurser. Med fjell, fossefall og kraft (som drev industrien), bygde man landet med sysselsetting, vekst og innovasjon.

 

Publisert:

Det gjør godt å lese i Norge IDAG om menigheten Troens Ord på Karmøy, som krever totalavhold fra alkohol for medlemmer med tillitsverv og oppgaver.

 

Publisert:

Jeg har over tid fulgt Norge IDAGs ulike artikler og debattinnlegg om barnevernet som nesten uten unntak er ensidig negativ og til dels hatefull kritikk av barnevernet. Jeg skal ikke debattere de ulike sakene eller enkeltinnlegg. Heller ikke forsøke å forsvare hvorfor det er viktig at vi har et godt...

 

Publisert:

«Den kampen kommer de venstreradikale til å tape», ifølge Helge Lurås, som sterkt påpeker at vi står midt i kampen om ytringsfrihet og realisme i vårt fedreland.

 

Publisert:

I en artikkel i NiD nr. 49 - 2017, oppfordrer Johannes Leikvoll forkynnere til å legge vekt på Jesu gjenkomst. Dette er prisverdig siden vi nærmer oss denne begivenheten med raske skritt. Samtidig må vi passe på at forkynnelsen stemmer overens med Bibelens lære.

 

Publisert:

Et argument, som ofte brukes i debatten om Jerusalem lyder slik: «Jerusalem er en hellig by for tre religioner: jødedom, kristendom og islam. Derfor kan Israel ikke være alene om suvereniteten over Jerusalem.» Dette argument holder bare ikke. For en by kan ikke eies av en religion, men av en nasjon ...

 

Publisert:

Du er som kristen med på seierslaget. Maken til lag finnes ikke. Vi har en seirsherres som har beseiret alle onde makter : synden og døden har måttet gi tapt.

 

Publisert:

Søndag, den 1.februar 1948, tror jeg det var. Jeg var på skøytetur i Fana, nærmere betsemt Nordåsvannet. Det er stålis, sol fra knallblå himmel, og mange, mange hundre er ute som skøyteløpere.

 
ANNONSE
Annonse