ANNONSE
Annonse

Debattinnlegg

Svar til Robert Adams Jesu gjenkomst

Publisert:

Undertegnede har i lengre tid fulgt med i debatten om nevnte tema og hvor Robert Adams har vært en «flittig» skribent rundt dette tema, Jesu gjenkomst. Han peker på viktigheten at de som uttaler seg om endetiden og om Jesu gjenkomst holder seg til bibelens sunne lære.

Den Treenige Gud skapte bare to kjønn

Publisert:

Skapelsesberetningen (1. Mos 1 flg.) forteller om en guddommelig rådslutning som førte til skapelsen, eller dannelsen, av mann og kvinne i Guds bilde. Og vi ser at all annen skapning er også hankjønn og hunkjønn.

Barnevern: – Haugesund-saken er verre

Publisert:

To familier i Norge opplevde i slutten av 2015 dramatiske inngrep fra barnevernet.

Materialismen avdekkes i reklamen

Publisert:

Den er overalt. Reklamen. I alle trykksaker, i film og tv. Ofte blir en sint fordi reklamefolkene vet når de skal bryte inn i en tv-film/reportasje.

Raseri og sannhet

Publisert:

Det heter, intet skaper mer raseri enn sannhet. Det opplevde vi eldre med de to forutgående katastrofe-fremkallende ideologiene kommunismen og nazismen.

Den avkristnede stat

Publisert:

Den 21. mai 2012 vedtok det norske Storting mot tre stemmer fra Senterpartiet at «den evangelisk-lutherske Religion» ikke skal være statsreligion for kongeriket Norge lenger.

Saklig debatt

Publisert:

Jeg har aldri hevdet at jeg har noen tilsvarsrett overfor Dan Odfjell. Underoverskriften i mitt forrige innlegg var laget av avisens redaksjon. Det var heller ikke min hensikt å angripe hans generelle meninger.

En rett høyre fra Listhaug mot terrorister

Publisert:

Når følelser blir sterke i den offentlige samtalen er det fort gjort å parkere kjensgjerningene. Så også med debatten rundt justisminister Sylvi Listhaugs avgang og hennes forslag til nødvendige tiltak for å ivareta borgernes sikkerhet.

Den Treenige Gud skapte bare to kjønn

Publisert:

Skapelsesberetningen (1 Mos 1fg) forteller om en guddommelig rådslutning som førte til skapelsen eller dannelsen av mann og kvinne i Guds bilde. Og vi ser at all annen skapning er også hannkjønn og hunnkjønn. Før den store floden på Noahs tid kom, gjorde Gud det helt klart at alt liv som skulle være...

Vi har en veileder, takk

Publisert:

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny en. Det vi trenger er at dere politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har begynner å gjøre det.

En evangelisk-luthersk folkekirke i Norge

Publisert:

Biskop Atle Sommerfeldt vil at Den norske kirke fremdeles skal være en evangelisk luthersk kirke. Videre peker han på den viktige forskjell mellom andre livssynssamfunn og Den norske kirke (VL 11.april).

Kjære politiker

Publisert:

Kanskje dere burde begynne å ansette barnehagelærere? Jeg ser at støyen rundt dere blir sammenlignet med barnehager, og jeg kan være til dels enig. Barna kan også si stygge ting om hverandre (deres karakteristikker) og krangle om den samme leken (hvem som har best politikk).

Trippel-effekten i Listhaugsaken

Publisert:

Dersom en betrakter Listhaugsaken fra et sosialpsykologisk synspunkt, er dette en sak (et drama) med klare bieffekter.

Et møte med Kongen i seierens rike

Publisert:

Det var mørkt og stille den morgenen Maria Magdalena kom til graven. Det var også mørkt inne i henne, hun var full av sorg.

Norge under press

Publisert:

Nasjonen angripes fra mange ulike sider. Det som har vore det bærende og trygge, skal bort. Gamle tradisjoner, og kulturer, må vike plassen for nye kulturer.

Et veggmaleri til politisk besvær

Publisert:

Med ovenstående som kronikk-overskrift publiserte Ragnar Larsen det nedenstående på document.no den 4/418.

Tanker om vranglære, helvete og guds godhe

Publisert:

Falske profeter og vranglære har vært en del av kristendommens historie i alle tider. Jeremia forkynte omvendelse og dom (i GT) som stod i sterk kontrast til de falske profeters «lykkeforkynnelse». Nikolaittene (i NT) hadde en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet.

Bønn og faste gjorde en forandring i Ungarn.

Publisert:

Et våkent kristenfolk forandrer samfunnet ved sin bønn til Gud!

Familie-angrep fra Høyre

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2018 kl 10:56

Bak alt som skjedde på Høyres landsmøte i helgen, ble det familien som ble angrepet. Mange av debattantene, fra begge sider, hadde synspunkter om assistert befruktning for enslige og eggdonasjon, samtidig som de talte varmt om familien. Men her gjaldt det familier som er bygget på annen måte enn det...

Svar til Johnny Østheim

Publisert:

Først ønsker jeg Østheim velkommen til debatt i Norge IDAG under ditt «Fakta og Fiksjon» innlegg den 4/4/18.

Israels rett til forsvar mot terror

Publisert:

Igjen opplever vi norske riksmedia som nyttige idioter for terrororganisasjonen Hamas sin propagandakampanje mot sin hovedfiende – staten Israel. Hamas sin kyniske og djevelske utnytting av sine egne kvinner og barn gis ingen oppmerksomhet.

Et Island-nei til ACER redder Norge

Publisert:

I det norske stortinget var det dessverre flertall for å vedta EØS-direktivet om EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået ACER, som har vakt motstand fordi mange – med rette – mener at det vil føre til økte strømpriser og manglende norsk kontroll over egne energiressurser.

Jesus Kristus sjølv er «Kyrkjas mektigaste»

Publisert:

Den kristne dagspressa legg stor vekt på at det no er damer som er «Kyrkjas mektigaste», øvste leiarar i Folkekyrkja og i ei rekke andre råd og organisasjonar i landet vårt.

Israels flagg og bladet UTSYN

Publisert:

I UTSYN nr. 04 2018 skriver Espen Ottosen (E.O.) en leder under tittelen «Israels flagg.» Den store innfelte uthevede setningen i lederen lyder: «Jeg tror det er viktig at vi i NLM er romslige når temaet er hvordan kristne bør forholde seg til Israel.»

Støtte til Samemisjonen

Publisert:

Media har i det siste angrepet Norsk Samemisjon for å ha nektet en homofil-liberal prest å forrette gudstjeneste på Sennalandet kapell i Kvalsund. På en henvendelse fra kirken i Hammerfest om å leie kapellet har Samemisjonen svart at den står på det Bibelen sier om dette spørsmålet. Derfor mener Sam...

ANNONSE
Annonse