Grunnlovas ekteskapsforståing, norsk lov, Kyrkje-og Bispemøte

Kristendomen saman med humanisme er nedtegna i Grunnlova. Meininga er at kristendomen framleis har ei særstilling i landet vårt. Den norske kyrkje som ikkje lenger er ei Statskyrkje, blir no understøtte som folket sitt religiøse fleirtals-samfunn med folket sine skattepengar. Det er ingen tvil om at Skrifta og kristendomen som Grunnlova viser til, lærer at ekteskap er mellom ulikt kjønn. Dette er også i samsvar med naturrett og skaparordning. Slik sett gjeld dette alle menneske til alle tider overalt i verda. Venskap og samordningar mellom same kjønn er éin ting. Vi hadde partnerskapslova her i landet nokre år. Men "ekteskap" er noko heilt anna; det er verna av grunnleggande ordningar for alt som heiter menneskeliv på jorda.For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.


Kjøp tilgang med SMS!

Du kan kjøpe tilgang til avisen i 24 timer med en enkelt SMS-melding!

NB: Hvis du allerede har kjøpt tilgang i løpet av de siste 24 timer, kan du taste inn koden du har fått tilsendt tidligere i feltet nedenfor.

Kjøp tilgang til:

  • Kun denne artikkel (kr. 15,-): Send NFABB IDAG til 2377
  • Alle artikler (kr. 20,-): Send NFABB IDAG ALLE til 2377

Koden du får i retur på SMS kan du taste inn i feltet nedenfor og trykke knappen SEND, så vil du få umiddelbar tilgang:

Tast inn mottatt kode:


Koden skiller ikke mellom store og små bokstaver.
Koden kan bare brukes 10 ganger.

Vilkår og info for bruk:

  • Dette er en engangsbetaling. Du vil ikke bli belastet flere ganger.
  • Tilgangen er gyldig i 24 timer fra du sender SMS-meldingen, uansett når koden første gang tas i bruk.
  • Koden kan brukes på flere enheter til den utløper.
  • Koden er personlig og skal ikke deles med andre.
  • Hvis mobilabonnementet er sperret for kjøp av innholdstjenester, vil ikke tjenesten fungere.
  • Norge IDAG forbeholder seg retten til å lagre mobilnummer til internt bruk og markedsføringsformål. Denne informasjonen vil aldri bli delt med tredjepart.
  • SMS Mikrobetaling virker bare med norske telefonnummer.

ANNONSE
Annonse