Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Har Trondheim og Tromsø fremdeles egen utenrikstjeneste?

Har Trondheim og Tromsø fremdeles egen utenrikstjeneste?

Jan Pedersen etterlyser oppklaring fra Utenriksdepartementet om lovligheten av kommunal Israel-boikott. FOTO: Arkiv

Utenriksminister Børge Brende ser fremdeles på saken, 2,5 måneder etter boikottvedtak mot Israel.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.02.2017 kl 10:57

Den 20.november skrev jeg om vedtaket i Trondheim bystyre, 17.11.16. De hadde vedtatt et boikottvedtak av utenrikspolitisk karakter om å boikotte israelske varer. Jeg spurte om Trondheim også har en utenriksminister som kan føre saken utad.

Det kom intet svar.

Det fortsatte med at representanten Syvertsen (KrF) spurte utenriksminister Børge Brende om saken i Stortinget. Statsråden svarte at han skulle gi et svar om boikott er i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.

Så kom 14.12.16. med et tilsvarende vedtak i Tromsø bystyre: boikott israelske varer!

Ennå kom ikke noe svar fra UD.

Jeg hadde skriftlig vist til at både statsminister Stoltenberg og utenriksminister Støre i 2005-06 rykket ut med flere klargjørende svar på boikott og oppfordring av israelske varer. Finansminister Halvorsen(SV) beklaget at hun hadde gått inn for dette, og med begrunnelse at hun ikke skulle tatt til orde for en politikk som ikke er i tråd med norsk offisiell utenrikspolitikk.

I 2005 var det også protest mot Sør-Trøndelag som i desmber vedtok boikott av israelske varer.Det resulterte i at vedtaket ble utsatt. Hovedgrunnen synes å være brev fra UD som slo fast at " boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen".

20.desember 2016 skrev jeg at en ventet fremdeles på svar fra UD.

3.januar 2017 skrev jeg brev til utenriksminister Brende der jeg viste til at det ennå ikke var kommet svar på vedtakene i Trondheim og Tromsø, eller løftet om å undersøke om en kommunal boikott av Israel er i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.

Da intet svar kom fra utenriksministeren (enda Norges tjenestemenn har svarplikt innen en frist), skrev jeg 31.1.17. brev på nytt for å få stadfestet at mitt brev var mottatt.

I dag, 6.2.17. kom det svar fra seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i UD. Førstekonsulenten svarer meg at E-posten min ble oversendt til utenriksminister Børge Brende, som har merket seg mine synspunkter.

Så kommer det som ikke er noe nytt:"Utenriksdepartementet ser nærmere på denne saken. Det er foreløpig ikke satt en tidsramme for når saken vil være ferdigbehandlet i departementet".

Min kommentar er: Hva vil statsministeren gjøre med en slik viktig sak, når ikke utenriksministeren kan svare etter 2,5 måneder etter "utenriksvedtaket" i Trondheim. Selv tidsrammen er ikke fastsatt!

Regjeringen Stoltenberg svarte umiddelbart i 2005.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!