Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

La folket bestemme mer

Tiden er moden for at folket får større makt i konkrete saker. Derfor fremmer vi et grunnlovsforslag om at Stortingets mindretall kan kreve bindende folkeavstemning om konkrete stortingsvedtak.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:46

Grunnlovsforslaget går ut på at en tredjedel av Stortingets representanter innen en viss frist skal kunne kreve at visse vedtak i Stortinget blir lagt ut til en folkeavstemning. Dersom det er et flertall mot vedtaket, forkastes forslaget. Resultatet av folkeavstemningen vil være bindende.

Behovet for folkeavstemninger er særlig stort hvis det i valgperioden må tas stilling til spørsmål som ikke forelå da Stortinget ble valgt. I en slik situasjon har ikke folkets representanter fått mandat fra velgerne til å gjennomføre en endring. Dette tilfellet er et eksempel på et vedtak der det kan være hensiktsmessig å spørre om folkets mening.

Stortinget kan i dag bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemning om ethvert spørsmål, men dette må kreves av et flertall av Stortingsrepresentantene. Det innebærer at folkeavstemningsalternativet praktisk talt er blokkert ettersom det er usannsynlig at et flertall på Stortinget, etter å ha fattet et vedtak, vil spørre folket til råds etterpå. Skal folkeavstemninger få noen praktisk betydning, må et mindretall kunne kreve folkeavstemning.

Forslaget som fremsettes bygger på paragraf 42 i den danske grunnloven. Den gir ankeadgang for et mindretall i nasjonalforsamlingen i et av våre nordiske demokratier. Ordningen fungerer i Danmark og vi mener det vil være en god ordning for å styrke demokratiet i Norge.

Vi håper at grunnlovsforslaget om å gi folk større makt i konkrete saker vil få flertall i Stortinget. Dette vil gi borgere over 18 år større innflytelse over vår egen fremtid.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!