Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lammets bryllup med Jesu brud og «medhustru»

Ved slutten av Åpenbaringsboken kunngjøres det fra himmelen et bryllup som er mellom brudgommen, Jesus, og hans brud. Kunngjøringen kommer etter lovsangen om Babylons undergang og rett før Jesus gjør ende på dyret (Antikrist) og den falske profeten. Guds vrede over Babylon og Antikrist markerer slutten på trengselstiden. Kronologien er ikke til å ta feil av.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:52

Lammets bryllup er for en brud som har gjort seg i stand. Bruden får vi opplyst er «de hellige» (Åp 19:8). Hvordan har så bruden forberedt seg? Vi leser at de hellige har vært til stede gjennom hele den siste delen av trengselsperioden som strekker seg over tre og et halvt år (skildret i Åp kap. 6-18). Johannes beskriver således de hellige som «de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus» (14:12), som Antikrist fører krig mot (13:7) hvor det gjelder at «de hellige har utholdenhet og tro» (13:10) og at blodet til «de hellige og fra Jesu vitner» beruser Babylon (17:6). Vi vet fra Paulus sine brev at de hellige er synonymt med samtlige troende som utgjør menigheten i for eksempel Rom, Korint, Efesos, Filippi, Kolossæ og Tessaloniki.

Det finnes de som tror at Lammets bryllup finner sted i himmelen under den store trengsel, hvilket er meg en gåte siden Bibelen viser oss at bryllupsfesten finner sted idet Jesus oppretter sin Fars rike på jorden. Jesus profeterer om dette da noen (Luk 13:23) spurte ham om det var få som ble frelst: «Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike» (v. 29). Siden den frelste skare skal komme fra de fire hovedretninger på kompasset, må begivenheten nødvendigvis finne sted der geografien er bestemmende dvs. her på jorden.

Men hvor da? Gud betegner Jerusalem som jordens midtpunkt («navle», Esek 38.:12) og Jesaja viser oss den eksakte posisjonen for tidenes største seiersfest, nemlig Sion. Festen kommer rett etter tegn i sol og måne: «Da skal måne bli til spott og solen til skamme. For Herren over hærskarene er konge på Sion-fjellet og i Jerusalem. […] På dette fjellet skal Herren over hærskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin» (Jes 24:23, 25:6). Ved opprettelsen av sin Fars rike skal Jesus sitte til bords sammen med alle de hellige og igjen begynne å drikke av vintreets frukt (Matt 26:29).

Hvis bruden består av de troende som rykkes opp til himmelen før starten av trengselstiden, hvem er så den store internasjonale forsamlingen av Jesu etterfølgere som har overlevd den store trengselen (Åp 7:9ff)? Skal de regnes kun som venner av brudeparet eller får Jesus seg en «medhustru»?!

Paulus erklærer at det er ingen forskjell på troende: «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller omskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus [Messias] er alt og i alle» (Kol. 3:11). Derfor er det ingen forskjell mellom de som blir frelst før, under eller etter trengselstiden dvs. før tusenårsriket tar til. Om de troende er i himmelen for å feire bryllup, så måtte de som kommer til tro under trengselstiden rykkes umiddelbart opp til himmelen for å komme sent, men godt til en drøy menighetsfest som varer i sju år. Det kan dukke opp mange slengere etter hvert. Men Åpenbaringsboken sier ingenting om at det blir slik.

Bruden er menigheten. Menigheten er bruden. Det fins ikke noen kunstige skillelinjer der du kan dele opp troens husfolk i et A-lag (bruden) og et B-lag («medhustruen»). Noen har også tenkt seg et C-lag (jøder som anerkjenner Messias ved hans gjenkomst) som en gruppe helt atskilt fra resten av Jesu utvalgte. En slik lagdeling faller lett for dem som har en førtrengsels-fluktmentalitet. De forventer hvert øyeblikk at «Vi skal fara bortom månen […] Mars». Jeg kaller det for «bortrykkelsesfeber».

Nå må vi besinne oss og stå sammen med dem som tror og skal komme til tro. Vi skal alle samles hos Jesus ved hans gjenkomst (2. Tess 2:1) i lufthimmelen over Jerusalem. Trygt nede på bakken skal vi alle, både hedninger og jøder, ved inngangen til tusenårsriket, feire foreningen med brudgommen, storsamlingen av våre trossøsken, samt Antikrists endelikt.

Nøkkelord

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!