Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Når er tiden for Jesus andre komme?

Dette spørsmål er blitt stilt mange ganger, og de fleste svar har vært: «Jesus kommer snart» eller «før den store trengsel.» Dette har vært og er en god forventning, som har hjulpet til at kristendommen har vært levende fram til denne tid.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:51

«Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver etter hans gjerning» (Åp. 22:12). Det greske ordet tachu som er brukt kan også oversettes med; i full fart, og; i hast. Med disse tolkninger vil Jesus andre komme skje i hast eller i full fart. Helt fra disiplenes tid og fram til i dag har de troende i Kristus trodd og håpet på at «Herrens gjenkomst» (2.Tess. 2:8) eller opprykkelsen kommer snart.

Jeg viser til Robert Adams innlegg i Norge IDAG nr. 37/16, og gir min tilslutning til hans tolking av Jesu «andre komme». Jeg har den forståelsen at hele Guds Ord, dvs. fra perm til perm, er skrevet til de troende som lever i Kristus, for at vi skal vite hva som skjer før, i og etter «den store trengsel» (Åp. 7:14).

Jeg tror også at «Jesu komme» må være etter den store trengsel, fordi og «bli rykket opp» (1. Tess. 4:17) bare vil skje én gang. For det er i «store trengsler» (1.Tess.1:6) mennesker søker Herren og blir forløst og frelst.

De som tror at vi skal «bli rykket opp» vil skje før den store trengsel, bruker tekster som viser til Noahs frelse for seg og sin husstand fra syndefloden og Lots flukt fra Sodoma. Disse to beretninger gir et bilde av at: De rettferdige skal overleve (bevares) og de syndige skal fjernes, og at vi må flykte fra den syndige verden og ikke se oss tilbake og være opptatt av den. Også i Markus 13:24-27. står det klart og tydelig når Jesus forteller til disiplene hva som skal skje «etter den trengselen» for at vi skal forstå: «Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene på himmelen skal falle ned, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal de (vi) se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Og da skal Han sende sine engler og samle sammen sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.» Og da― forteller oss at etter at Jesus viser seg i skyene – skal han sende sine engler og samle sammen sine utvalgte―.

Vi må huske at det er flere benevnelser på den dagen vi skal «bli rykket opp», som bl.a.: «vredens dag», «den siste dag» og «Herrens dag».

Rom. 2:5-6: Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotelighet samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Han skal gi enhver etter hans gjerninger.

Joh. 6:39: Og dette er faderens vilje som sendte Meg: At av alt det Han har gitt Meg, skal Jeg ikke miste noen, men Jeg skal oppreise det på den siste dag.

1.Tess. 5:2: For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Matteus 13:30: La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min (Noahs ark). Men hveten (de rettferdige) skal englene samle inn i låven. Vers 40: Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne tidens ende. Ugresset opprykkes først, samles sammen i bunter og brennes (Sodoma).

Vers 41: Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet.

Vers 42:Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal være gråt og tenners gnissel. Men både ugresset den ondes barn og hveten Guds rikets barn skal begge vokse seg moden til høsten.

Svar: Jesus andre komme er etter «den store trengsel»!

Nøkkelord

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!