Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Under falskt flagg

I Roma har de bare én pave, Francis. I Norge har vi nå to. Den første vi fikk, var den berømte sangerpresten Bjørn Eidsvåg. En dyktig sanger. Nå har Tor B. Jørgensen, tidligere biskop i Den norske kirke og generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, ved sine uttalelser blitt den andre.

Tekst:

Publisert:

Bjørn Eidsvåg var først ute. I et intervju i Aftenposten 6.11.2010 kom han med krass kritikk av folk med en «religiøs fasit». Han blir nedslått av bastante svar, for svarene finnes jo ikke. I et innlegg i avisen påpekte jeg at den samme person som kritiserte kirken og religiøse personer for å stå for noe, selv kom med de mest absolutte standpunkter.

Jeg konstaterte følgende kraftsalver fra Bjørn Eidsvåg:

- Kirken har ikke svar. Bjørns fasitsvar nr. 1.

- Bibelen har ikke svar. Bjørns fasitsvar 2.

- Poenget er at vi ikke vet. Bjørns fasitsvar 3.

- Helvete er bare en konstruksjon. Bjørns fasitsvar 4.

- Helvete er en konstruksjon for å true folk inn i trossamfunn. Bjørns fasitsvar 5.

- Å hevde at man har Gud på sin side, er grovt. Bjørns fasitsvar nr 6.

Dermed er det bare å konstatere at Bjørn Eidsvåg er den eneste i hele landet, ja, verden for øvrig, vi kan tro på. Dermed er nok både luthersk, katolsk, hinduistisk og islamsk tro snart på vei ut. Bare den eidsvågske religion holder mål.

Og den gode sangeren Bjørn Eidsvåg har fortsatt med sitt korstog mot Bibelen og kirke.

Og nå har han fått følge av Tor B. Jørgensen. Han skrev i et innlegg på verdidebatt.no at nå vil han si tydelig fra: Ingen går fortapt.

Men det er stikk i strid med Bibelens ord. Noe må ta jobben. Den pensjonerte biskopen peker på seg selv som den som bør ta jobben. Her er intet rom for tvil. Han er blitt en disippel av sangerpresten, en etterfølger av ham.

Men det like sjokkerende er at den tidligere biskop og generalsekretær holdt dette syn skjult for sine arbeidsgivere, Den norske kirke og Det Norske Misjonsselskap.

I et intervju i Norge IDAG 21.10 får Jørgensen spørsmål om hvorfor han ikke har gått ut med dette før.

«Det er fordi man kvier seg for å gå ut offentlig med synspunkter som man vet kanskje skaper strid, og for så vidt er det ikke nødvendig. Jeg kunne ha fortsatt å være taus og ingen ville ha hatt noen problemer med det»

Kanskje skape strid? Ikke kanskje, men helt sikkert. Eller bli avsatt?

Hadde han ikke gått ut med dette, kunne han ha levd et stille liv og gått i graven med at han har seilt under falskt flagg. Til de grader seilt under falskt flagg. Lurt både Misjonsselskapet og Den norske kirke og de som stemte på han ved bispevalg.

Misjonsselskapets styre har uten tvil forventet at generalsekretær skulle forkynne i samsvar med bibel og bekjennelse, slik han har lovet i sitt ordinasjonsløfte. Nåværende generalsekretær Jeffrey Huseby sier til samme avis at Jørgensens syn IKKE er i samsvar med Jesu forkynnelse. Likevel har den mannen vært misjonens øverste daglige leder!

Jørgensen unnlot å forkynne at livet har to utganger. Kan man opptre mer falskt overfor en kristelig arbeidsgiver?

Mens apostelen Paulus skriver at han ikke har holdt noe tilbake, men forkynte hele Guds råd til frelse, så har Jørgensen holdt noe unna. Hva det har betydd, vet bare Gud. Men jeg vil tro at mange av Misjonsselskapets støttespillere er svært triste over hva generalsekretær Jørgensen gjorde, for ikke å si ikke gjorde.

Hva det betyr for å bli kristen at folk får høre at livet har to utganger, kan ingen av oss ha oversikt over. Men jeg har lest undersøkelser som viser at muligheten for å gå fortapt har medvirket til tro på Jesus.

På et aldershjem traff jeg for mange år siden to beboere. Den ene mente han var Napoleon, den andre Jesus.

Nå har verken Eidsvåg eller Jørgensen stått fram og sagt de er noen annen enn den de er kjent som. Men man kan jo lure på hva de ser seg som? En pågående kriger som Napoleon, og en Jesus som kan snakke med autoritet?

Jeg vil ikke påstå de er verken Napoleon eller Jesus, men noen vil vel mene det ikke langt unna når man ser hvor absolutt de står fram med sine synspunkter.

Er Jørgensen en som ikke kan ta feil? Nei, langt ifra. Han sa til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa før bispeutnevnelsen til Oslo bispedømme i 1997-98, at han regnet med at Stålsett hvis han ble biskop, ville følge kirkens syn (daværende syn på homofilt samliv), men det gjorde han ikke. Heller ikke i andre saker fulgte han kirkelig vedtak. Det betydde at flere biskoper karakteriserte han som «illojal», mens daværende kirkerådsleder karakteriserte hans opptreden som «ukollegialt». Neppe har noen biskop her i landet fått slik kritikk fra bispekollegaer Tor B. Jørgensen hadde tatt grundig feil og villedet. Han kjente tydeligvis ikke Stålsett godt nok. Godt nok kjenner han heller ikke Jesu syn på fortapelsens mulighet. Og dermed villeder han igjen.

Av

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!