Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Søkeresultat

Emneord nyheter: Den norske kirke

Dette søket viser alle nyheter som redaksjonen har merket med emneordet Den norske kirke. Ønsker du å utføre et fritekstsøk for nyheter som inneholder dette ordet kan du bruke den ordinære søkefunksjonen.

 

Publisert:

Vi er i ei skjebnesvanger tid for landet vårt! Som om det ikkje er nok at kyrkja no skal «vie» to av same kjønn og kalle det eit ekteskap (som om menneske kan stjele Guds patent utan at det straffar seg), så kjem det no eit forslag frå Ap om å innføre eit tredje kjønn i Norge! Og når KrF seier dei v...

 

Publisert:

Vi vil på denne måten gi vår støtte til Kyrkjelydsmøtet i Eiken kyrkjelyd som enstemmig har avvist å innføre den nye vigselsliturgien.

 

Publisert:

Takk for kommentarer til min artikkel i Norge IDAG som lød: “Prost i homo-surrogat –ekteskap nominert til Nidaros”. I motsetning til ulike media, har jeg ikke nevnt navn på kandidaten. Men hun har selv pekt på hva livssituasjon hun lever i (VL).

 

Publisert:

Det er gått noen uker siden jeg lå på operasjonsbordet 30.1.17, ca kl. 10,45. Da ble jeg som lem (med-lem i Dnk) fjernet fra denne kroppen, som jeg hadde vært en del av siden 15.11.31( da jeg ble døpt inn som lem i Dnk).

 

Publisert:

Biskopene i Folkekirken har satt seg selv i et motsetningens dilemma. De har sagt ja til prester og biskoper i homoekteskap, men sier nå igjen nei til prester i samboerskap i forlengelsen av en bispeuttalelse fra 1995. Bispene «biter seg selv i halen». Det er bare et tidsspørsmål før de må gi opp ve...

 
Ivar Braut vigslet til ny biskop i Stavanger

Publisert:

Ivar Braut ble søndag vigslet til biskop i Stavanger domkirke. Kong Harald var selv til stede ved vigslingen av den nye biskopen i Stavanger bispedømme.

 
Vil styrke de bibeltro til tjeneste i kirken

Publisert:

Konservative prester, proster og kirkemøtemedlemmer stiftet kirkenettverket «Frimodig kirke» (FK) i Storsalen i Oslo mandag.

 
Gleder seg til innmeldelse

Publisert:

Kurt Hjemdal og Arne Inge Vålandsmyr, begge tidligere prester i Den norske kirke, tror det blir vanskelig å stå for det klassiske synet på ekteskapet i kirken og ser frem til å melde seg inn i det nye trossamfunnet til Normisjon Agder.

 

Publisert:

Nidaros bispedømme av Den norske kirke kan få en biskop som lever i «ekteskap» med en av samme kjønn. Det er ingen hemmelighet i Lofoten at prosten «giftet» seg med ei kone som tidligere hadde mann og barn. Det ekteskapet ble oppløst. Prosten inngikk «ekteskap» med den skilte kona. Ingen av de nomin...

 
Annonse
 

Publisert:

Kirkemøtet har vedtatt at Den norske kirke (Dnk) skal ha to likestilte syn på ekteskapet, det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne, og «ekteskap» mellom likekjønnede par.

 

Publisert:

Sånn i korte trekk handler jo Bibelen om den «umulige» Loven i GT, det frigjørende evangeliet i NT og Den endelige dommen over «Skjøgen». Hun er ånden som gjennomsyrer alle kirkesamfunn, men vil falle for sitt eget bedrageri.

 

Publisert:

Det er både trist og tankevekkende å lese hva de «konservative» biskopene Kvarme og Nordhaug skriver om sin stemmeforklaring i Kirkemøtet. De har gitt opp sin oppgave som kirkens teologiske ledere, og gjør gode miner til slett spill.

 
Nytt alternativ til folkekirken i Agder

Publisert:

Normisjon Agder danner eget lokalt trossamfunn.

 
– Vil skape store utfordringer for samarbeidet

Publisert:

– Vedtaket som Den norske kirke har tatt om likekjønnet vigsel, vil skape enda større avstand mellom oss og dem. Jeg ser at det vil skape store utfordringer for enkelte av våre menigheter, sier Bjørn S. Olsen.

 
– De liberale er det ikke attraktivt å samarbeide med

Publisert:

Misjonskirken Norge setter likevel fortsatt døren på gløtt for samarbeid.

 
– Fraråder samarbeid med prester som vier homofile

Publisert:

«Teologisk refleksjonsgruppe» innen Pinsebevegelsen har via Lederrådet sendt ut brev til alle de 335 pinsemenighetene i Norge. De anbefaler å avstå fra å samarbeide med prester som vil vie homofile.

 
36 organisasjoner og kirkesamfunn står sammen for ekteskapet

Publisert:

«Ekteskapserklæringen» som ble publisert 1. juli 2016, er nå utgitt i tredje opplag og trykket i 55.000 eksemplarer. Bak utgivelsen står 36 organisasjoner og kirkesamfunn. Sammen har de utgitt et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

 

Publisert:

Slik var overskriften utformet av Geir Magnus Nyborg i avisen Dagen 23/1/17. Men han tillot seg selv å gi svaret: Uten alle KrFs oppnådde samfunnsmessige resultater ville det ellers stått ille til i dette landet. Vel, spørsmålet hans var og er hypotetisk, og svaret klart preget av hva denne helt sik...

 

Publisert:

Flertallet av prester og biskoper sørget for at den norske kirke falt enda noen solide trinn nedover på den moralske stigen. Det ble tillatt – i hvert fall fra prestehold – at homofile skulle få «gifte» seg i kirken. Det første «paret» ble introdusert i TV-nyhetene 1. februar med opptak fra «vielse...

 

Publisert:

Ja, så gjorde kirken det helt store ved å åpne dørene for vigsel av homofile. Jeg skulle likt å vite hvilke referanser de viser til. Det er i alle fall ikke Bibelen! Dette vedtaket er bare en oppfyllelse av Skriftens klare Ord om at lovløsheten og gudløsheten skal bli stor i de siste dager. Sett fra...

 

Publisert:

Syndefallet førte med seg alle slags synder - også på det seksuelle område.. «Skammelig utukt» utviklet seg, som vi ser i fortellingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 18-19).

 

Publisert:

Vi er mange som er triste og sorgfulle over at Den norske kyrkja no har vedteke å starta med vigsel av lesbiske og homofile par. Dette er i strid med Bibelen, skaparordninga og Guds vilje.

 

Publisert:

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord. Stik...

 
– Jeg er kirkelig hjemløs, for jeg har mistet mitt åndelige hjem

Publisert:

– Det er sårt og rart, men samtidig føles det som en lettelse. Et kapittel er over og et nytt begynner. Men engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt selv om jeg nå har meldt meg ut av Den norske kirke, sier Øivind Benestad.

 
– Har fått et titalls henvendelser fra utmeldte

Publisert:

– Vi har fått et titalls henvendelser og tre-fire konkrete innmeldelser som en direkte reaksjon på Kirkemøtets vedtak, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK.

 
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!