Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Søkeresultat

Emneord nyheter: Den norske kirke

Dette søket viser alle nyheter som redaksjonen har merket med emneordet Den norske kirke. Ønsker du å utføre et fritekstsøk for nyheter som inneholder dette ordet kan du bruke den ordinære søkefunksjonen.

 
– Fraråder samarbeid med prester som vier homofile

Publisert:

«Teologisk refleksjonsgruppe» innen Pinsebevegelsen har via Lederrådet sendt ut brev til alle de 335 pinsemenighetene i Norge. De anbefaler å avstå fra å samarbeide med prester som vil vie homofile.

 
36 organisasjoner og kirkesamfunn står sammen for ekteskapet

Publisert:

«Ekteskapserklæringen» som ble publisert 1. juli 2016, er nå utgitt i tredje opplag og trykket i 55.000 eksemplarer. Bak utgivelsen står 36 organisasjoner og kirkesamfunn. Sammen har de utgitt et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

 

Publisert:

Slik var overskriften utformet av Geir Magnus Nyborg i avisen Dagen 23/1/17. Men han tillot seg selv å gi svaret: Uten alle KrFs oppnådde samfunnsmessige resultater ville det ellers stått ille til i dette landet. Vel, spørsmålet hans var og er hypotetisk, og svaret klart preget av hva denne helt sik...

 

Publisert:

Flertallet av prester og biskoper sørget for at den norske kirke falt enda noen solide trinn nedover på den moralske stigen. Det ble tillatt – i hvert fall fra prestehold – at homofile skulle få «gifte» seg i kirken. Det første «paret» ble introdusert i TV-nyhetene 1. februar med opptak fra «vielse...

 

Publisert:

Ja, så gjorde kirken det helt store ved å åpne dørene for vigsel av homofile. Jeg skulle likt å vite hvilke referanser de viser til. Det er i alle fall ikke Bibelen! Dette vedtaket er bare en oppfyllelse av Skriftens klare Ord om at lovløsheten og gudløsheten skal bli stor i de siste dager. Sett fra...

 

Publisert:

Syndefallet førte med seg alle slags synder - også på det seksuelle område.. «Skammelig utukt» utviklet seg, som vi ser i fortellingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 18-19).

 

Publisert:

Vi er mange som er triste og sorgfulle over at Den norske kyrkja no har vedteke å starta med vigsel av lesbiske og homofile par. Dette er i strid med Bibelen, skaparordninga og Guds vilje.

 

Publisert:

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord. Stik...

 
– Jeg er kirkelig hjemløs, for jeg har mistet mitt åndelige hjem

Publisert:

– Det er sårt og rart, men samtidig føles det som en lettelse. Et kapittel er over og et nytt begynner. Men engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt selv om jeg nå har meldt meg ut av Den norske kirke, sier Øivind Benestad.

 
– Har fått et titalls henvendelser fra utmeldte

Publisert:

– Vi har fått et titalls henvendelser og tre-fire konkrete innmeldelser som en direkte reaksjon på Kirkemøtets vedtak, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK.

 
– Den norske kirke  er ikke lenger et alternativ for troens folk

Publisert:

– Når samtlige biskoper i realiteten åpner opp for vranglæren, kan man ikke lenger med god samvittighet være i kommunion med dem. Jeg ser derfor ingen framtid for klassisk troende i Den norske kirke, sier Asle Ambrosius Dingstad.

 
– Den norske kirke har forlatt Jesus og de kristne må redde seg ut

Publisert:

Evangelist Steinar Harila ser Kirkemøtevedtaket som et endetidstegn.

 
20 innmeldinger i NLM på en uke

Publisert:

Flere er ventet i tiden fremover. I region Sørvest, som er et av organisasjonens sterkeste områder, tas det til orde for oppbrudd med Den norske kirke.

 
Forbereder seg på innmeldinger

Publisert:

Det evangelisk-lutherske stift i Norge utvikler formell innmeldingsordning, fordi interessen for medlemskap har økt etter Den norske kirkes vigselsvedtak.

 
– Vi ser at  kirkevedtaket skaper splid

Publisert:

– Vi teller ikke innmeldinger sentralt. Det er det de lokale menighetene som tar imot. Hvor mange innmeldinger vet vi først i januar neste år, sier synodeformann Jarle Skullerud. For ham er det viktig å være solidarisk med trossøsken uansett hva de velger å gjøre.

 
Indremisjonsforbundet fikk 30 nye medlemmer rett etter vedtaket

Publisert:

– Kirkemøtets vedtak er et brudd med Skrift og bekjennelse, sier generalsekretær Erik Furnes.

 
– Kirken redigerer Guds Ord

Publisert:

Aud Kvalbein, og ektemannen og forkynneren Asbjørn Kvalbein, meldte seg ut like etter Kirkemøtet. Hun er urolig for Den norske kirkes framtid.

 
Kyrkjemøtet feira reformasjonsjubileet ved å oppheva det reformatoriske hovudprinsippet

Publisert:

Skal du forstå kyrkjemøtet, må du studere filosofi, ikkje Bibelen. Akkurat til 500-års jubileet for reformasjonen, har kyrkjemøtet teke farvel med Skrifta-åleine-prinsippet som skapte reformasjonen.

 

Publisert:

Kirkemøtet i Jerusalem i år 49 og i Trondheim i år 2017 er totalt ulike.

 

Publisert:

I disse dager jobbes det med å etablere et nettverk for klassisk teologi, med utgangspunkt i det som inntil kirkemøtet i januar, var kirkens lære.

 

Publisert:

Syndefallet førte med seg alle slags synder-også på det seksuelle område. «Skammelig utukt» utviklet seg, som vi ser i fortellingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 18-19). En mann skal ikke ligge med en mann, slik en ligger med en kvinne, sier Bibelen. Og i Romerbrevet 1 er det tale om Guds vrede som bl...

 
Medlemsflukt fra Den norske kirke

Publisert:

Folkekirken opplevde et skred av utmeldelser de første dagene etter vigselsliturgi-vedtaket.

 
Etterlysning: Kirke meldt savnet etter kirkemøtet

Publisert:

Deler av Den norske kirke må meldes savnet etter kirkemøtet. Ifølge Kirkens og evangeliets egen definisjon av kirken. Den er kommet bort. Og det trengs en bønnebevegelse for å be den fram igjen. Det trengs vekkelse og reformasjon

 

Publisert:

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger, at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord. Sti...

 
Stor pågang hos NLM trossamfunn

Publisert:

Norsk Luthersk Misjonssambands eget trossamfunn opplevde stor pågang på telefonen etter at Den norske kirke vedtok ny vigselsliturgi for likekjønnede par.

 
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!