Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Fraråder samarbeid med prester som vier homofile

Publisert:

«Teologisk refleksjonsgruppe» innen Pinsebevegelsen har via Lederrådet sendt ut brev til alle de 335 pinsemenighetene i Norge. De anbefaler å avstå fra å samarbeide med prester som vil vie homofile.

 
36 organisasjoner og kirkesamfunn står sammen for ekteskapet

Publisert:

«Ekteskapserklæringen» som ble publisert 1. juli 2016, er nå utgitt i tredje opplag og trykket i 55.000 eksemplarer. Bak utgivelsen står 36 organisasjoner og kirkesamfunn. Sammen har de utgitt et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

 
Fortviler over at konvertitter ikke blir tatt på alvor

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 18:14

Stig Magne Heitmann mener begrunnelsene som gis for å sende ut asylsøkere som er blitt kristne, i mange tilfeller er uforståelige. Han mener de norske utlendingsmyndighetenes avgjørelser mange ganger er problematiske i forhold til menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen.

 
UDI: – Ser på om søkeren har misjonert i Norge

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 18:14

– Dersom en asylsøker ikke har hatt en misjonerende eller annen utadrettet kristen aktivitet i Norge, er det mindre sannsynlig at vedkommende vil ha det ved retur til hjemlandet, mener norske utlendingsmyndigheter. Slik forsvarer de at en del kristne konvertitter returneres til muslimske land.

 
Åpne Dører møtte UD

Publisert:

Representanter fra Åpne Dører var i forrige uke i møte med Utenriksdepartementet samt representanter fra Utenrikskomiteen på Stortinget. De opplever at informasjonen om forfulgte kristne blir tatt imot med interesse.

 
Trenger troen forsvares?

Publisert:

Trenger den kristne troen å forsvares med fornuftig argumentasjon, eller er det mest rett å overlate den jobben til Den Hellige Ånd?

 
Tro på under og helbredelse

Publisert:

10.-12. mars arrangeres Pinsebevegelsens samarbeid i Østfold (PSiØ) HimmelPULS. En konferanse for alle generasjoner.

 
– Morshjertet  er Norges gull

Publisert:

– Dette er et bønnenettverk for alle. For vi er alle mødre for den nye generasjonen i Norge. Om du ikke selv har barn, har du kanskje fadderbarn, tanteunger eller barn i nabolaget som du har lyst til å be for, sier Randi Anita Helvig.

 
«Gud spiller ikke med terninger»

Publisert:

– Gud spiller ikke med terninger, sa Albert Einstein. Han regnes som en av historiens største vitenskapsmenn. Og det er nettopp dette den nystiftede foreningen Skaper vil bevise.

 
Bibelskolen blomstrer i Filadelfia Kristiansand

Publisert:

Bibelskolen i Filadelfia har gått en lang og kronglete vei for å komme dit de er i dag. Skolen fremstår som en populær og unik bibelskole, men det har vært krevende år for å komme dit de er i dag, ifølge rektor Jan Fritjof Bay Gundersen.

 
Boot Camp skal ruste menn til strid

Publisert:

Arnstein Fedøy og Rolf Arne Helås har oppdaget et unikt konsept i USA, et opplegg kalt Boot Camp – hvor formålet er å sette menn i frihet og ruste dem til den åndskampen kristne står i. Nå kommer arbeidet til Norge.

 
– Vi må åpne hjertet for å nå flyktninger med evangeliet

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2017 kl 17:48

– En smart forretningsmann leter alltid etter den beste mulighet for å selge sine produkter. Han fanger muligheten, og kjenner betydningen av å selge og kjøpe i rett tid. Han vurderer risikoen, men mulighetene driver ham ofte til å ta risiko.

 
1500 tok imot Jesus i 2016

Publisert:

Evangelist Inge Røysland har ledet 40 personer til frelse bare på en helg i januar.

 
– Jeg er kirkelig hjemløs, for jeg har mistet mitt åndelige hjem

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 14:53

– Det er sårt og rart, men samtidig føles det som en lettelse. Et kapittel er over og et nytt begynner. Men engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt selv om jeg nå har meldt meg ut av Den norske kirke, sier Øivind Benestad.

 
Danner nytt nettverk for de som står for klassisk teologi

Publisert:

20. mars vil Rolf Kjøde invitere til et stiftelsesmøte i Oslo, for alle i Den norske kirke – prester, forkynnere, alle som har ansvar og veilederroller – som står for en klassisk bibelforståelse om ekteskapet.

 
– Har fått et titalls henvendelser fra utmeldte

Publisert:

– Vi har fått et titalls henvendelser og tre-fire konkrete innmeldelser som en direkte reaksjon på Kirkemøtets vedtak, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK.

 
– Den norske kirke har forlatt Jesus og de kristne må redde seg ut

Publisert:

Evangelist Steinar Harila ser Kirkemøtevedtaket som et endetidstegn.

 
– Kirken redigerer Guds Ord

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2017 kl 14:53

Aud Kvalbein, og ektemannen og forkynneren Asbjørn Kvalbein, meldte seg ut like etter Kirkemøtet. Hun er urolig for Den norske kirkes framtid.

 
– Den norske kirke  er ikke lenger et alternativ for troens folk

Publisert:

– Når samtlige biskoper i realiteten åpner opp for vranglæren, kan man ikke lenger med god samvittighet være i kommunion med dem. Jeg ser derfor ingen framtid for klassisk troende i Den norske kirke, sier Asle Ambrosius Dingstad.

 
Indremisjonsforbundet fikk 30 nye medlemmer rett etter vedtaket

Publisert:

– Kirkemøtets vedtak er et brudd med Skrift og bekjennelse, sier generalsekretær Erik Furnes.

 
Forbereder seg på innmeldinger

Publisert: - Oppdatert: 08.02.2017 kl 11:45

Det evangelisk-lutherske stift i Norge utvikler formell innmeldingsordning, fordi interessen for medlemskap har økt etter Den norske kirkes vigselsvedtak.

 
– Vi ser at  kirkevedtaket skaper splid

Publisert:

– Vi teller ikke innmeldinger sentralt. Det er det de lokale menighetene som tar imot. Hvor mange innmeldinger vet vi først i januar neste år, sier synodeformann Jarle Skullerud. For ham er det viktig å være solidarisk med trossøsken uansett hva de velger å gjøre.

 
20 innmeldinger i NLM på en uke

Publisert:

Flere er ventet i tiden fremover. I region Sørvest, som er et av organisasjonens sterkeste områder, tas det til orde for oppbrudd med Den norske kirke.

 
– Jeg tror det skjedde noe i den åndelige atmosfæren

Publisert:

Pinseleder Sigmund Kristoffersen er høyt oppe etter LED17, pinsebevegelsens lederkonferanse. Lørdag kveld ble et sterkt møte, forteller han.

 
Gammelt bygg skyter friske skudd

Publisert:

Etablering av Karmøymeningheten Troens Ord i Haugesund ble lørdag markert med en stor fest. Ledere fra de fleste andre frimenigheter var tilstede og ønsket nykomlingen hjertelig velkommen.

 
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!