Publisert:

Hovudproblemet for den ikkje-sosialistiske sida er å vinne valet. Men det er ikkje mykje i gallup for tida som garanterer det. Det kan i lang tid framover bli Senterpartiet som avgjer kven som regjerer Norge.

 
Islamisering av norsk utanrikspolitikk?

Publisert:

Ser vi ei islamisering av norsk utanrikspolitikk gjennom lang tid? Vi treng ein uavhengig kommisjon for å granske det, både på FN-nivå og nasjonalt nivå.

 
Tiggar-ukulturen

Publisert:

Folk må kunne be om hjelp i Norge – også på gata. Men det kan ikkje medføre at vi skal drukne byane våre i organiserte tiggarmiljø i stor stil. Vi må ha eit tiggarforbod for utanlandske tiggarar.

 

Publisert:

Arbeiderpartiets landsmøte tydeliggjorde at partiet vil føre samfunnet i verdiliberal og ikke-kristen retning. I helgen bør ikke KrF vedta en strategi som kan gi Arbeiderpartiet makten.

 
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
 

Publisert:

Frps framlegg til nytt program for forholdet til Israel, er det beste som noen gang er skrevet. Nå må bare KrF adoptere det.

 
Vinnerperspektiv

Publisert:

Åndskampen avgjøres i media, ikke i politikken. Derfor må vi reise nye kristne medier for å vinne.

 
Den sanne kirke

Publisert:

Det fins ingen oppskrift på hva som er den rette kirkeorganisasjon. Men det fins en felles kirkekamp, ut fra Guds ord og bekjennelsen.

 

Publisert:

Det var gledelig å komme til Israelsmøtet i Stavanger der det initiativrike folket på Vestlandet samles. Men når vi samles i teknologinasjonens og velsignelsesnasjonens tegn, får vi også vite annet nytt – fra den haugianske fronten.

 
Slik kan utanriksministeren miste Svalbard

Publisert:

Kva vil skje med Svalbard, når norske utanriksministre underkjenner heile grunnlaget og prosessen for Svalbard-traktaten? Er den politiske klokskapen erstatta av politisk galskap?

 
Annonse
Annonse
Annonse
 
Det store 100 års-jubileum i år for Balfour-erklæringen

Publisert:

Aldri har rettferdskriterier vore så nøye gjennomgått som då folkeretten for Midtausten blei til etter første verdskrigen. Derfor er det grunn til å jubilere stort i år for det vi kan kalle sivilisasjonens 100 års minne – som gjorde jøden til borgar med rett til eigen stat igjen.

 
Sovjetiske tilstander

Publisert:

Undertegnede var for noen år siden i Russland, og ble ganske forferdet over fattigdommen hos vår mektige nabo i øst.

 

Publisert:

– Luther insisterer på at relasjonen mellom den troende og Gud går direkte gjennom ordet. Denne direkte relasjonen gjør den uavhengig av sterke institusjoner, sier den tyske kirkehistorikeren Thomas Kaufmann, til «Klassekampen».

 

Publisert:

Skal vi som kristne ruste oss med vinnerperspektiver? Eller skal vi rusle videre i de samme taperperspektiver?

 

Publisert:

Paulus stod overfor en mengde filosofier og massevis av ideologer og religioner. Mye av dette er fornyet i dag. Gresk «sofia», visdom, er idealet. Og gudetilbudet blir mer og mer variert. Paulus erklærer kamp med tankebygningene i 2.kor 10:4-5.

 

Publisert:

Vi har hørt det sagt, og sagt det selv. Det er ikke et spørsmål om Norge vil bli rammet av terror, men når. Med angrepet i Stockholm har mange opplevelsen av at terroren kommer nærmere.

 
Påsken begynte alt i Egypt

Publisert:

Påsken begynte alt i Egypt. Derfor satte kirkehistorikeren i Oxford, ved verdens fremste læresete, følgende tittel på sin nye kirkehistorie: «Kristendommens historie – de første 3000 år».

 
Kommunereform med null BNP-effekt

Publisert:

Det er ikke lagt fram noe materiale som tyder på at kommunereformen gir noe som helst bnp-effekt eller økonomisk vekst.

 

Publisert:

Justismordet mot den store shipping-gründeren Anders Jarhe fikk en verdig skisse i Herbjørn Hanssons dobbeltsidige tekst på annonseplass i Finansavisen. Vi trykket også denne teksten fordi det er så viktig for debatten

 

Publisert:

Regjeringen vil lovfeste at barnevernet skal søke fosterhjem i familienettverket. Kjempebra om det blir slik. Og KrF vil selvsagt skaffe flertall hvis Venstre ikke står bi. Dessuten tror vi at SP vil skjønne at dette er fornuft.

 

Publisert:

Påske betyr at Gud selv betaler for oss. Det er et vidunderlig evangelium – for de som mangler all betaling.

 

Publisert:

For terrorismen er penger det samme som surstoff for ilden. Norge er formann i Giverlandsgruppen og sender nesten en milliard kroner til PA-myndighetene.

 
Ei husmor avkler filosofien - og vil bli familieminister

Publisert:

Lill May Vestly klarte på Oslo Symposium å avkle heile den nyare filosofi alle Keisarens nye klær. Det gjorde ho presist definisjonsmessig, med vanlige ord. Ho kunne bekle professoratet i filosofi.

 

Publisert:

Denne uken forteller vi historien til «Anusha» som har sittet tre og et halvt år i iransk fengsel for sin kristne tro. Der ble hun torturert og fysisk nedbrutt. Det er virkeligheten for mange kristne i det en gang så storslåtte landet.

 

Publisert:

I Kroatia er de i ferd med å velge kjærligheten og livet. Det har Ante Caljkusic fra Kroatia har fortalt i Norge IDAG denne vinteren. Men i hele Øst-Europa etterlyser de nå flere barn.

 
Veiplan for tusenårsriket

Publisert:

Vi skal kjøre for 300-500 milliarder i lakseeksport til markedene i 2040, i følge regjeringens framtidsplan. Men fremtidsplanene for vei fra oppdrettsanleggene til markedene er skjøvet ut i tid. Det er ikke bærekraftig for å si det med regjeringens eget språk.

 
Annonse