Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Den nye skattedebatten - fornuften på ferie igjen

I en avis leser vi et krav om at skattesubsidieringen av de rike må stanses. Det er en merkelig språkbruk. Skatter som vi borgerne slipper, omtales som en subsidie til oss. Det er absurd.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:51

De rike får «subsidier» fra staten i millionklassen ved at skatten har vært for liten, heter det i et avisoppslag. Denne språkbruken er det grunn til å arrestere. Skattelette av ethvert slag betyr bare at vi beholder våre egne penger. La det være klart.

Men sosialismen snur alt på hodet. Og det skapes et hysterisk syn på at de rike er en pest og en plage. De betaler jo ikke nok skatt til samfunnet. De er subsidiert, lyder det. Det er ikke tilfelle.

De rike i Norge betaler stort sett en masse skatt. Bare momsen tar 25 prosent av alt de forbruker rett inn i statskassen. En nasjon tjener alltid på at det fins rike der.

Vi trenger noen rike. Hvorfor?

Jo, for det første trenger vi noen andre enn staten med kapital og dermed makt. Vi trenger det for vår frihets skyld. Makten må være delt, også pengemakten, for at vi skal være frie. Friheten er det viktigste av alt. Mer verdt enn penger og materiell velstand. Vår frihet er avhengig av at all makt ikke er på en hånd. Heller ikke på statens hånd.

All kristen tenkning og vestlig filosofi har konkludert slik. Gir man staten og kollektivet all makt, tilintetgjør man individ, familie og foreldre. Man kan bare sjekke hva som skjedde i sosialistiske land der all kapital og eiendom skulle tilhøre staten. Ufriheten tok over. Og fattigdommen ble neste gjest.Alle samfunn der staten fikk alle pengene, all eiendom og all makt, står på listen over undertrykkende og fattige samfunn. Maktbalansen mellom stat og privat eierskap må ikke komme i fare, og friheten er på oppsigelse.

Filosofien til alle tider har vært opptatt av at privat eierskap sikrer friheten. Det eneste unntak er den sosialistiske filosofi, som aldri har gitt frihet.

Den andre grunnen til privat eierskap og et positivt forhold til de rike, er at den kapitalen de har, investerer de fleste i arbeidsplasser. De bruker vanligvis ikke pengene sine på snop og leketøy av mer eller mindre tåpelig art. Det kan kanskje bli oppfatningen av alle de tåpelige kjendisreportasjene i media. Det verste av alt journalistisk søl.

Pengene de rike eier, står i våre bedrifter og i våre arbeidsplasser. Ta bort pengene, og vi har tatt bort arbeidsplasser. Hvis vi ikke har noen rike som vil investere, har vi heller ikke arbeidsplassene som vi sårt trenger. Det er poenget for den tenkende arbeiderklasse, den haugianske kristendom vi tilhører. Slik så Hans Nielsen Hauge det. Slik ser vi det.

De rike i Norge passerte billionen i eierskap, skrev Kapital nylig. De presenterte listen over de 400 rikeste i landet. Men det er jo ikke mye penger mot statens. Bare Oljefondet er på 7,1 billioner (7100 millioner).

Som kristne bør vi tar et oppgjør med hetsen mot de rike. Og er de egentlig så rike? Er det egentlig så viktig å skatte dem mer? De rike i Norge passerte en billion i eierskap, skrev Kapital nylig om listen over de 400 rikeste. Det er jo ikke mye penger mot statens 7,2 billioner (7200 milliarder) – bare i Oljefondet.

Om vi tar alt de rike har, med utgangspunkt i Kapitals liste, og deler på hver enkelt av oss, blir det ikke mye på hver av oss. Kanskje et par tusenlapper. Vi blir ikke rike av det.

Men arbeidsplasser og verdiskaping blir borte. Derfor er det galskap å beskatte privat eierskap med formueskatt i Norge, som nesten alle land i Europa har avskaffet. Fordi det er fornuftig og bevarer arbeidsplassene!

Skattøkninger må legges på forbruk. Om vi vil ha økonomisk vekst på et prosentpoeng mer. Om vil ha arbeidsplasser og gode tider. Men å beskatte kapitalen i arbeidsplassene våre, gjør ingen rike. Alle blir tvert om fattigere. Fornuften tar altså ferie.

«Fornuftens seier» har Rodney Stark kalt sin bok om den kristne utvikling av vestlig sivilisasjon. Vi bør ikke sette fornuften til side for fanatiske ideologier og misunnelse. Når avisene skriver at vi subsidierer de rike ved ikke å gi dem mer formuesskatt, er det nonsens. Det er jo deres penger. Ikke våre. Slett ikke statens. Vi har ikke subsidiert noen fordi vi lar dem beholde egne penger - og sikrer arbeidsplassene våre.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!