ANNONSE
Annonse

Lederartikler

Ingen retur til resolusjon 181

Publisert:

Den siste tiden har vi sett at våre politikere og mediekommentatorer prøver å finne en fredsløsning i Midøsten ved å benytte deler av FNs delingsvedtak i 1947, Sikkerhetsrådets resolusjon 181. Men det er en helt ugyldig logikk.

Håndbok i folkerett - for Iraels venner og utenriksministeren

Publisert:

Den nye utgaven av lege og forfatter Bjørn Hildrums bok om «Israels land etter internasjonal lov» er et makeløst verk om folkeretten og Israel.

Den administrative staten –  som ikkje får veg i vellinga

Den administrative staten – som ikkje får veg i vellinga

Publisert:

Kor lenge skal ei borgarleg regjering, også den, leve med sein sakshandsaming frå den administrative staten?

USA tok bare hensyn til fakta

Publisert:

Jerusalem er Israels hovedstad. Vi har bare anerkjent fakta. Alle Israels institusjoner ligger i Jerusalem. Og byen har vært jødenes hovedstad bestandig.

De hedenske ideologiers tilbakekomst i Europa

Publisert:

Evangeliets budskap gjorde slutt på trolldom og magi i Europa – og det begynte en årtusenlang kamp mot krig og elendighet.

Kan ikke, vil ikke, får ikke

Publisert:

Norsk arbeidskraft er kraftig utkonkurrert. Det er resultatet Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen er kommet til i en studie av hotellbransjen i Oslo og fiskeindustrien i Nord-Norge.

Møte i Oslo om den spennende kampen om verdensbildet

Møte i Oslo om den spennende kampen om verdensbildet

Publisert:

Det raser en kamp om verdensbildet vårt i dag. Ideologiene vil styre både vår tanke og våre følelser. Kristen Koalisjon Norge tar opp den spennende kampen om verdensbildet på møte i Oslo, Lørdag 26 mai.

Iran-avtalen var en skrekkelig dårlig deal– men nå kan mullaher som ligner Hitler, stanses

Publisert:

Trump sa opp atomavtalen med Iran, et regime av profesjonelle løgnere, basert på læren om taqiyya, kunsten om å lyve for de vantro, for å gavne islam. Avtalen var uten skikkelige kontroller. Den gav Iran mulighet til å anrike uran og utvikle kjernefysiske våpen, når den løp ut. Trump tilbyr nå det i...

En effektiviseringsminister

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2018 kl 15:17

Det landet trenger er en effektiviseringsminister. Det kan gi Norge høyt nok BNP til å klare velferdsutgiftene, med eldrebølge og innvandring.

Russefeiringen som trafikkplage

Publisert:

Store utenlandske aviser har skrevet om norsk russefeiring. Norske veimyndigheter skal nemlig ha bedt russen droppe regelen for russeknuter som går ut på «å ha sex i en rundkjøring». Det skal være imøtekommet.

17 mai-verdiene lever

17 mai-verdiene lever

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2018 kl 22:56

Vi må være takknemlig for at 17. mai-verdiene lever i vårt kjære fedreland. For friheten er intet naturlig produkt av utviklingen. Friheten kommer ovenfra – fra Gud.

Araberne ble ikke urettferdig behandlet

Publisert:

Verken araberne eller palestina-araberne ble urettferdig behandlet, da jødene fikk tilbake sitt land og sin by, Jerusalem.

Den store dagen - Vi hilser Israel

Publisert:

USA flytter sin ambassade til Israels hovedstad, Jerusalem, et gjennombrudd for rettferdighet.

Portforbud i Stjørdal?

Publisert:

Stjørdal er ikke Malmø, og vil aldri bli det. Men det ble likevel nylig meldt at politiet vurderer portforbud.Det er innbrudd, ildspåsettelse og hærverk. Politiet er nå lei. Ungdom under 15 år skal ikke få oppholde seg i Stjørdal sentrum etter klokken 22.

Manglende flerkilde-journalistikk

Publisert:

TV2 hadde nylig et eksempel på fake news og manglende flerkildejournalistikk i et intervju med den tidligere FBI-sjefen James Comey, om hans nye bok. Comey presenterte sine «nyheter» som noe som «muligens kan ha hendt», mens han understreker «jeg vet ikke».

Bibelens sannhet – kirkens største skatt i «en antikristen Kultur»

Publisert:

Franklin Graham sa på amerikansk tv torsdag sist uke at hans hovedoppgave som predikant nå er blitt å be – og Bibelens sannheter klart i «en antikristen kultur». Og han går grundig inn på spørsmålet i sin nye bok: «Sett med min fars øyne» «Through my Fathers eyes».

Bygg vegane – ikkje vent til vi er blakk

Publisert:

Oljefondet gjekk ned med 171 milliarder kroner siste kvartal. Og sjefen for Oljefondet, Einar Slyngstad, åtvarer i Dagens Næringsliv sist laurdag mot at Oljefondet kan falle 30-40 prosent.

Overregulering og overbyråkratisering gjer den vestlege stat til eit falleferdig hus

Publisert:

Professor Niall Ferguson ved Harvard, verdsleiande på bøker om økonomisk historie og sivilisasjon, har gjeve eit dystert bilete av framtida til den vestlege staten som eit falleferdig hus i boka «Den store degenereringa». Undertittelen lyder: «Korleis institusjonar forvitrar og økonomiar døyr». Det ...

Utkastelse igjen

Publisert:

Det er ikke første, og med dagens politikk blir det heller ikke siste gangen, en kristen konvertitt blir sendt ut av Norge til en farlig skjebne som i verste fall kan ende med døden.

«Rachel» - Per Hillerens klassiker om Israels fødsel for 70 år siden

Publisert:

Dette er romanen som lar deg føle hvordan Gud blåste liv i ørkensanden igjen

I skjemaets vold

Publisert:

Alle som skal levere selvangivelser havner hos Altinn, uten særlig hjelp og veiledning. Og det er virkelig til å gråte over. Og man hadde neppe trodd at det gikk an, hvis man ikke nettopp har erfart, at minus kan bli til pluss i Altinns skjemaer og beregningsmåter.

Thomas Seltzers viktige program om fake news

Publisert:

Thomas Seltzer hadde et viktig program i NRK /«Trygdekontoret» om fake news. Her ble for første gang en russisk fake news-journalist intervjuet. Gratulerer, Thomas.

Fake News begynte ikke med nrks «pengepredikanten»

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2018 kl 11:06

Allerede Thomas Jefferson var klar over det. Han sa følgende: – Jeg ser med alvorlig bedrøvelse på den masse av felles borgere som etter å ha lest avisene, lever og dør i den troen, at de har visst noe som har hendt i verden, den tid de har levd.

Korleis skapar vi den verdikonservative alliansen?

Publisert:

Guds ord taler spesifikt til to regiment for å gjere fridomen størst mogleg i både stat og kyrkje.

Hva gikk galt for venstresidens betraktninger av folkeretten?

Publisert:

Marxister og islamister er hegelianere som aldri forholder seg til skrevne kontrakter, men lar historie og logikk gå fra tese til antitese og syntese i en uendelig runddans, hinsides sannheten, i det alle har skrevet under på.

ANNONSE
Annonse