Kristendomen kan sigre att i Amerika - og så kjem turen til Europa?

Publisert:

Billy Grahams paradigme, evangeliet, kristendomen, kan sigre att i Amerika. Kristensakene er grunnen til at Franklin Graham, son til Billy, har støtta president Trump. Kristensakene er det som kampen først og fremst står om.

 
Presidentens tale ved Billy Grahams båre

Publisert:

Etter oppfordring, mellom anna frå kristenfolkets siste høvding i teologi, trykker vi talen (sjå s.18) som Donald J. Trump heldt i samband med at Billy Graham blei lagt på lit de parade i rotundaen på Capitol Hill, parlamentsbygningen i Amerika. Det er mest ingen som blir synt ei så stor ære, som ma...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

TEOLOGI: Åpenbaringen i Guds Ord er et nytt språk, en høyere erkjennelse. Teologien bygger på direkte informasjon fra Gud gjennom profeter og apostler som fikk fra Den hellige ånd hva de skulle skrive.

 

Publisert:

Kirkevekst: Menighetsplanting er instrumentet. Men det som løfter alle båter, menigheter og nasjoner, er og blir vekkelsen.

 

Publisert:

RUS: Liksom opiat-epidemien inntar deler av USA, slik at unge dør og gjennomsnittlig levealder har gått ned to år på rad i USA, ifølge The Economist, inntar kokain-bølgen England.

 
Norske katastrofer

Publisert:

Statsstyre: Erik Poppe har laget film om 22. juli 2011. Det såreste kapittel i vår historie, da norsk ungdom ble slaktet ned i en kald ideologis navn.

 
Israel blir behandlet som et vanlig land av USA

Publisert:

Og det er det Israel ønsker. Å være en nasjon blant nasjonene. De ønsker å bli behandlet som alle andre. Ingen særbehandling, men som et vanlig folk. Få vanlig rettferdig vurdering. Det har de ikke oppnådd før i historien. De har alltid blitt diskriminert. Alltid blitt herset med. Nå setter USA en n...

 

Publisert:

Olav Thon snakker og synger som en ungdom. Og han er fargerik, ikke bare i klær og lue, men i måten å uttale seg på. Dessuten han har sett og funnet løsningen på den såkalte eldrebølgen.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Time Magazine summerte i sist nummer opp kva forskninga kan seie om korleis vi kan leve lenger og betre. Og det dei slår fast i ein av mange artiklar om eit lenger og betre liv, er det same som vi veit frå andre undersøkingar.

 
Korleis kyrkjer fell

Publisert:

Kyrkjer fell aldri på grunn av angrep utanfrå. Dei fell kun på grunn av at dei blir svekka innanfrå. Kyrkjemøtets godkjenning av bibelframand vigselsliturgi, som apostelen kallar synd, er eit døme på det.

 

Publisert:

Tusen, tusen takk til det rekordstore antall partnere siste måned. Nye kristne media er et våpen for den kristne tanke i store og viktige saker: Israel, Ja til livet, ekteskapet, skole og kristent samfunnsansvar. Det blir en alvorlig kamp – ikke minst for barn og barnebarn.

 

Publisert:

Med Billy Grahams bortgang lukkes et kapittel i kirkehistorien. Ingen annen kristen leder har preget det 20. århundre mer enn Billy Graham.

 

Publisert:

– Jeg hadde store smerter, men massiv forbønn fra folk følte jeg virkningen av, sa en leder i USA som hadde opplevd et skytedrama. Intervjuet fant sted på amerikansk TV i forbindelse med skolemassakren i Florida. Det fins massevis av slike vitnesbyrd fra mennesker i kritiske situsjoner, som sier de...

 

Publisert:

De land som fordømte USAs vedtak på folkerettens grunn, om endelig å anerkjenne Israels hovedstad Jerusalem etter 70 år, har fått USAs oppmerksomhet.

 

Publisert:

REFORMASJON: Martin Luther, den store kirkereformator, minnes både i Tyskland og i Norge med rekordmange bøker. Vi snakker om et reformasjonstiår som ble innledet 31. oktober i fjor. De 95 teser på Slottskirkedøren i Wittenberg, 31. oktober for 500 år siden, førte til at evangeliet igjen ble hørt ov...

 

Publisert:

Vi er midt i en kultur-revolusjon som heter avkristning. Den startet for alvor i 1968. Da kom en kulturmarxistisk revolusjon. Den pågår ennå. Og mange er ikke klar over hva som skjedde.

 

Publisert:

I oppgjøret med offentlige overgrep må vi ikke glemme at offentlige ansatte gjør en god jobb for oss alle, både i barnevern og politi.

 

Publisert:

Det er trong for 1000 nye truande prestar på den store misjonsmarka i Den norske kyrkja. Men som på reformasjontida må ein starte med dei prestar ein har. Og bedehuset har blitt forfremma frå hus nummer 11, som Ludvig Hope sa, til hus nummer ein, og kjem no i førarsetet i Den norske kyrkja.

 

Publisert:

I skrivande stund er Norge på topp i talet på medaljar i Sør-Korea. Det er fantastisk. Og Bergen fekk på 500 meter skøyter sin gullmedalje i eit vinter-OL. Og tida var fenomenal.

 
Donald Trump: – Nasjonen må bygge på Gud

Publisert:

– Så lenge vi har øynene åpne for Guds nåde og hjertet åpent for Guds kjærlighet, vil Amerika forbli frihetens land, og et lys for nasjonene. Når vårt folk har mulighet til å tilbe Gud og kan løfte sin tro frem i både samfunn og familier, når de kan lære sine barn å ære Gud, så vil vårt land fortse...

 

Publisert:

Hvordan har vår siste generasjon, som kalles iGen, for «internettGenerasjonen» det?

 
Like truende for Israel som Irans bombe?

Publisert:

Demografien, befolkningsutviklingen, det vil si lave fødselstall og høye abortall, er like truende for Israels eksistens som Irans bombe.

 

Publisert:

Ensomheten er blitt vår nye folkesykdom. Foruroligende undersøkelser viser at flere og flere har tapt kontakten med andre. Og resultatet er mer angst og depresjon. Det sier en ny bok som er kommet på engelsk, «Lost Connections»(Manglende fellesskap) av Johann Hari.

 

Publisert:

Det er tre svar på spørsmålet: For det første har vi Bill Clintons ord: «Its the economy, stupid», (det er økonomien som avgjør, dummen)

 
Hva skal til for å få vekst og framtid for næringslivet i Norge?

Publisert:

Det går an å legge om til et bedre næringslivsklima. Det skjer i USA akkurat nå, etter at arbeiderklassen og de kristne blandet seg i valget og fikk løfter av en ny president. Det kan skje i Norge og. Næringslivet og små bedrifter i USA jubler. Og det gjør arbeidstakere flest også.

 
ANNONSE
Annonse