Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gammeldagse grønne og moderne grønne

En artikkel i Bergensavisen viser at grønn politikk i Norge ikke er tilpasset de nye fakta vi har i transportsektoren. Det er buss på veier, og ikke tog på skinner, som gir minst utslipp. Europa snur derfor fra å bygge tog til å bygge ut bussnettet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2016 kl 15:44

Innlegget på debattsiden i BA dokumenter nye fakta vi står overfor.

Kollektivtrafikk på vei er mye billigere og mer energieffektiv enn kollektivtrafikk på bane. Analyser viser at jernbane koster 5-10 ganger så mye som buss, hevder artikkelforfatteren. Er det tilfelle, trenger vi moderne grønne politikere, ikke gammeldagse som er mot veier.

Det skjer i dag en omlegging av kollektiv transport rundt om i verden. Mange byer satser på buss. Det er også teknologisk revolusjon i gang. Omlegging til elektriske busser, kombineres med ladeelementer i veibanen. Dette er noe som Norge IDAG-vennen, John Aksnes, ville utvikle – før han døde så brått.

I Europa er det nå 100 forsøk på å prøve ut slik lading. Men Norge henger etter. Gammeldagse grønne politikere ser ut til å holde igjen. Ny og ajourført informasjon blir stengt ute fra beslutningsprosessene.

Men noen miljøorganisasjoner begynner å forstå det som skjer, skriver Rikard Solheim i sitt helsides innlegg i BA, 02.09.

Vi elsker for vår del tog. Lenge leve toget! Det er den hyggeligste av alle transportformer. Men nyere undersøkelser peker i retning av at toget verken er det beste miljøalternativet eller den beste løsning for folk flest. Det er det de nye miljøbussene som er. Også det må vi ta hensyn til.

Stortinget må snart ta stilling til noen ubehagelige sannheter: I mesteparten av vårt vidstrakte land må vi bruke veier. 95 prosent av reisene i Norge skjer der. Vi kan ikke da knytte det grønne skiftet bare til tog og bane. Det går bare ikke opp. Det er på veiene folk flest må reise. Men der krever staten at bilistene betaler alle kostnader selv – og litt til.

Togbrukere slipper derimot unna med å betale en brøkdel av kostnadene. Jernbanen får hvert år 20 milliarder i subsidier til fem prosent av trafikken. Om overgang til ny elektrisk miljøvennlig transport på vei, skal stilles likt med jernbane, tilsier det 95 prosent mer i statlige tilskudd til veier, nemlig 400 milliarder. Om tilskuddene skal være like.

Veibygging er totalt forsømt. Den nye moderne motorveien for elbilene, som tar over, får nesten ingenting. Veibrukerne i 95 prosent av vårt vidstrakte land betaler alt selv, mens togbrukerne i 5 prosent av landet sentralt, får enorme subsidier.

Artikkelforfatteren snakker om juks i utregninger av energibruk for kollektivtrafikk på skinner. Man tar ikke med i kalkylene de største postene i kostnads- og energiregnskapet, nemlig det som går med til å bygge og vedlikeholde skinneganger og tog. Men det utgjør 70 prosent av totalregningen.

Mens veiene våre er det store fellesgodet, er togtrafikken en særfordel for passasjerer i Oslo-regionen. Det skjer dermed en forfordeling av hovedstaden. 80 prosent av jernbanetransporten skjer i Oslofjord-området. Makteliten i Oslo-området sikrer seg dermed mesteparten av subsidiene til kollektivtransport, mens resten av landet sultefores. De best betalte får mest tilskudd, hevdes det i BA. Er det sant?

Samme forhold har vi i Bergen der bybaneromantikken er blitt offisiell religion og der neglisjering av kostnadene tok helt overhånd. Selv takker vi for trikk forbi Forum. Ikke noe tjener bygget til Norge IDAG og Visjon Norge bedre. Men brukerne av bybanen får 7 ganger større subsidier på samme strekning som brukerne av miljøvennlige busser.

Nytenkning innenfor samferdsel ville være å sette ekspressbusser som går på elektrisitet, biodiesel eller kloakkgass (som i Oslo) på gode veier i hele landet. Da moderniserer vi raskest og rimeligst hele Norge.

Nøkkelord

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!