Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kortnytt

KrF kritiserer tvungne sammenslåinger

Publisert: 22.02.2017 kl 21:03

Samme dag som KrF og de andre samarbeidspartiene la frem kommunereformen, går KrF ut med kritikk mot sine partnere for bruken av tvang.

«KrF sier nei til å tvangssammenslå kommuner», uttaler partileder Knut Arild Hareide i en pressemelding onsdag 22. februar.

– Skal vi sikre en god reform mener vi det er avgjørende at frivillighetslinjen får fortsette. Et nei fra folket i en kommune, bør derfor medføre et nei, sier Hareide.

– Vi var med på å igangsette en kommunereform med frivillighet som det

bærende prinsipp. Det er et prinsipp vi ikke ønsker å fravike, uttaler partilederen.

Samme dag ble det kjent at dagens 428 kommuner skal bli til 358 etter reformen. 27 av kommunene sammenslås til åtte ved delvis tvang.

«Når nå H, Frp og V velger å tvangssammenslå enkelte kommuner er det ikke slik at dette gjøres ut fra ett eller to klare prinsipp. Det er snarere like mange prinsipper som ligger til grunn for hver enkelt sammenslåing som det er kommuner som berøres», skriver KrF. Partiet mener likevel reformen er vellykket, fordi 94 kommuner er blitt enige om å slå seg sammen frivillig til 39 nye kommuner. «Det vil si at dagens antall på 428 kommuner frivillig blir redusert fra 428 til 373», påpekes det i pressemeldingen.

(TBN)


SV: – Meningsløst å ommøblere norgeskartet

Publisert: 22.02.2017 kl 15:25

SV ønsker frivillige sammenslåinger, men vil støtte kommunene "som vil ut av ekteskapet Frp, H og Venstre har tvunget dem inn i etter valget".

– Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er viljen til å prioritere fellesskapet og kommuneøkonomien som avgjør. Og samarbeid mellom kommuner er bra, ikke noe uønsket, slik regjeringen framstiller det, sier SVs Karin Andersen til NTB.

Hun omtaler regionreformen som "helt absurd" og sier den skal legges langt nederst i skuffen etter valget.

– Det er meningsløst å ommøblere hele norgeskartet og lage store regioner uten oppgaver og penger. Fylkene har mistet tannhelse og flertallet på Stortinget har også vedtatt å gi både kollektivtrafikk og videregående skoler til store kommuner, påpeker Andersen.

Regjeringen har halvert distriktspolitiske virkemidler og har ingen nye store oppgaver, mener hun.

– Dette blir en papirtiger, og det er Høyres og Frps strategi for å legge nivået ned. Og Venstre har gått på limpinnen og må bære hovedansvaret for den mest meningsløse og innholdsløse reformen som noensinne er foreslått.

(©NTB)


SP – Overkjøring av lokaldemokratiet

Publisert: 22.02.2017 kl 15:24

Stortingsflertallet har blitt enige om en kommunereform som valser over lokale vedtak, mener Senterpartiet.

– Dette er en sørgelig overkjøring av lokaldemokratiet. Her velger de å tvangssammenslå kommuner som har hatt lokale folkeavstemninger og klare nei-vedtak i kommunestyrene. Dette er veldig uheldig for folkestyret i Norge, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Ifølge kommunereformen som ble lagt fram onsdag, vil Stortinget bruke tvang i åtte tilfeller.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er også tydelige på at reformen vil fortsette med flere kommunesammenslåinger framover.

– Det betyr at vi kan risikere mer tvang etter valget, hvis høyresiden vinner, sier Arnstad.

(©NTB)


Bombetrusler mot flere jødiske sentre i USA

Publisert: 21.02.2017 kl 09:35

Minst elleve jødiske sentre i USA blitt nødt til å evakuere etter å ha mottatt bombetrusler mandag.

Det har kommet flere lignende trusseltelefoner til jødiske samfunnssentre den siste tiden. Med mandagens innringninger – som ble gjort til minst elleve forskjellige steder – er tallet oppe i 69 hendelser. Trusseltelefonene har vært rettet mot 54 forskjellige jødiske sentre i 27 amerikanske delstater og én i Canada, ifølge paraplyorganisasjonen JCC som organiserer sentrene.

Så langt har alle truslene vist seg å være falske og normal drift er gjenopptatt på alle de rammede stedene.

De tidligere trusseltelefonene er blitt ringt inn 9. januar, 18. januar og 31. januar.

FBI og justisdepartementet har opplyst at truslene etterforskes.

(©NTB)


Kirkeorganisasjoner vurderer ansettelser av papirløse

Publisert: 20.02.2017 kl 19:38

Flere kirkelige organisasjoner har meldt interesse for å ansette papirløse innvandrere, etter at eksbiskop Tor Berger Jørgensen oppfordret dem til å ta grep.

Forrige uke oppfordret den tidligere biskopen i Sør-Hålogaland kirken KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) til å ansette mennesker som verken har mulighet til å reise hjem eller til lovlig opphold i Norge. Responsen har vært god, skriver Dagen.

– Det har vært flere positive reaksjoner fra folk som nå ser nærmere på hva som kan gjøres, og det vil vi nå arbeide videre med i det stille. Vi ser på hvordan dette kan legge til rette, og jeg er ganske optimistisk på at vi kan få til noe innenfor rammene av kirkelige organisasjoner og menighetssammenhenger, sier Jørgensen til avisen.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har kalt forslaget "uansvarlig". Jørgensen har bedt om et møte med statsråden, uten å få svar.

I dagens regelverk heter det at «Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse, kan få bøter eller fengselsstraff».

(©NTB)


Nobelkomiteen utnevner ny leder i mai

Publisert: 20.02.2017 kl 19:31

Nestleder Berit Reiss-Andersen vil fungere som leder av Nobelkomiteen fram til det neste komitémøtet i mai.

Komiteen følger regler og sedvane etter komitéleder Kaci Kullmann Fives bortgang.

-I den situasjonen som har oppstått nå, vil komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen fungere som leder for komiteen fram til neste komitémøte i begynnelsen av mai. Da vil komiteen konstituere seg på nytt – og velger leder og nestleder, sier direktør ved Nobelinstituttet, Olav Njølstad til NRK.

Fram til da vil det ikke være noen nestleder i Nobelkomiteen, men første vararepresentant, Tone Jørstad, rykker opp som medlem i komiteen. De øvrige medlemmene i komiteen som velger ut fredsprisvinneren er: Inger Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland og Henrik Syse.

-Dette er en veldig trist dag for alle som arbeider innenfor nobelsystemet, ikke minst for Nobelkomiteen. Kaci var en kjær kollega og en avholdt leder av komiteen. Dette preger oss i veldig stor grad, sier Njølstad.

(©NTB)


Antall asylsøkere falt kraftig i Danmark i fjor

Publisert: 20.02.2017 kl 19:30

Mens 21.000 personer søkte om asyl i Danmark i 2015, falt tallet til 6.235 i fjor, viser tall fra Danmarks Statistik.

Antallet var langt lavere enn de 25.000 som danske myndigheter forventet ville søke asyl i løpet av fjoråret. Anslaget ble senere nedjustert til 7.500, men det endte med å bli enda lavere. Den største gruppen asylsøkere kom fra Syria. I alt 1.251 syrere søkte om asyl mot 8.608 året før.

Den 4. januar i fjor innførte Danmark grensekontroll, som siden har blitt forlenget flere ganger, sist fram til 12. mai i år. Hvorvidt det er grensekontrollen som er årsaken til det markante fallet i antall asylsøkere, er et omstridt spørsmål.

Blant andre mulige årsaker er stengingen av den såkalte Balkan-ruta, avtalen mellom EU og Tyrkia om retur av flyktninger og migranter, samt flere innstramminger i den danske asyl- og innvandringspolitikken.

(©NTB)


Pence til NATO: – Vår tålmodighet har grenser

Publisert: 20.02.2017 kl 19:25

USAs visepresident Mike Pence gjentar sin advarsel til NATO: Europeiske allierte må få opp forsvarsbudsjettene allerede i år.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sto høflig og ventet utenfor hovedinngangen til NATOs hovedkvarter i Brussel da Pence kom på besøk mandag ettermiddag.

Samtalen mellom de to gikk langt over tida. Da de møtte pressen etterpå, gjentok Pence formaningene som både han og forsvarsminister James Mattis har kommet med de siste dagene. Kravet er at europeiske allierte må gjøre mer for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Så langt har bare fem NATO-land nådd målet.

– USAs president og det amerikanske folk forventer av sine allierte at de holder ord og gjør mer for vårt felles forsvar. Og presidenten forventer reelle framskritt innen utgangen av 2017, sa Pence.

Da visepresidenten fikk spørsmål om hva USA vil gjøre hvis dette ikke skjer, sa han at han ikke kunne svare fordi det var "hypotetisk".

– Det er et ærlig spørsmål, sa Pence.

– Jeg vet ikke hva svaret er. Men jeg vet at det amerikanske folkets tålmodighet har grenser, advarte han.

(©NTB)


SV dropper strammer inn abortformuleringer i programforslag

Publisert: 17.02.2017 kl 19:22

Retten til selvbestemt abort "inntil 16. uke" er ute av Sosialistisk Venstrepartis nye utkast til partiprogram.

Formuleringen fra 2013 om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd», er også ute, skriver Vårt Land.

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden, og åpnet for påstander om sorteringssamfunn fra kritikerne, skriver avisen. I 2012 sa SVs landsstyre ja til en offentlig ordning med tidlig ultralyd for alle gravide, samtidig som 16-ukers grensen besto. Mange i partiet ville den gang nøye seg med å forsvare dagens lov der grensen er 12 uker for selvbestemt abort.

I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort: "Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt".

(©NTB)


Sandberg overtar for Listhaug i fødselspermisjonen

Publisert: 17.02.2017 kl 19:17

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) overtar Sylvi Listhaugs (Frp) jobb som innvandrings- og integreringsminister mens Listhaug avvikler fødselspermisjon.

Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017, melder Regjeringen i statsråd fredag.

Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.

(©NTB)


Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!