Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

215 millioner kristne utsettes for hard forfølgelse

215 millioner kristne  utsettes  for hard  forfølgelse

AFGHANISTAN: I et av de mest ekstremt kristenfiendtlige landene er det stor grad av kirkevekst. FOTO: Åpne Dører

Forfølgelsen av kristne er fortsatt økende, og vokser raskest i Sør- og Sørøst-Asia ifølge Åpne Dørers årlige World Watch List.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.01.2017 kl 18:01

Forfølgelseslisten for 2017 ble offentliggjort onsdag 11. januar. Listen rangerer de 50 landene i verden der forfølgelsen av kristne er verst. Listen dokumenterer at om lag 215 millioner kristne opplever høy grad av forfølgelse på grunn av sin tro.

Slår alarm om Asia

Fem av de seks landene med størst negativ utvikling når det gjelder forfølgelse av kristne det siste året, befinner seg i det sørlige og sørøstlige Asia: India, Bangladesh, Laos, Bhutan og Vietnam. Sri Lanka som ligger i samme region, er en nykommer på listen. Hinduistisk befolkede Nepal kom ikke på årets liste, men tendensen tyder på at landet kommer med blant de 50 landene på listen for 2018, opplyser Åpne Dører.

I India har nasjonalistpartiet Bharatiya Janata Party kommet til makten, noe som har utløst en religiøst motivert nasjonalistisk iver i landet, ifølge Åpne Dørers forskere som har jobbet med årets forfølgelsesliste.

– En klar trend er at religiøs nasjonalisme fører disse landene oppover listen. Dette er en tendens som har pågått helt siden 1990-tallet da få brydde seg om signalene. Men i år synes jeg dette er blitt veldig tydelig, sier Ron Boyd-MacMillan, leder for strategisk forskning ved Åpne Dører internasjonalt.

Økende vold i India

– Dette er mest synlig i India, som aldri har vært høyere plassert på listen enn i år. Hinduistiske ekstremister har makten, og «mobben» har mer eller mindre frie tøyler. Kirken i India er stor, så antallet konfrontasjoner er høyt, fortsetter han.

Helt siden det hinduistiske nasjonalistpartiet BJP kom til makten i 2014 har graden av vold mot kristne stadig økt. Det gjelder spesielt i de nordlige områdene der Åpne Dører anslår at så mange som 40 millioner kristne er presset av hinduistiske militantes diskriminerende og voldelige atferd.

Selv om India offisielt regnes som en sekulær stat, representerte BJP og statsminister Modis visjon om økonomisk reform og hinduistisk vekkelse, et etterlengtet svar på det politiske vakuumet som oppstod i kjølvannet av den forrige regjeringen, som ble ansett for å være korrupt og ineffektiv, ifølge Åpne Dørers analyse.

– Ustabile regjeringer i de omkringliggende landene – de fleste med hinduistiske eller buddhistiske flertall i befolkningen – har brukt nasjonal religiøs identitet som et effektivt redskap for å styrke sin egen makt, særlig i områder utenfor byene, sier Boyd-MacMillan.

Vekkelse og forfølgelse

Linda Askeland, som er informasjonsleder ved Åpne Dører Norge, forteller at de regner med at det finnes 64 millioner kristne i India, og at om lag halvparten av disse utsettes for sterk forfølgelse.

– Hver måned blir det i gjennomsnitt begått 40 angrep mot kirker eller kristne i India. Det siste året har det vært flere angrep på kirker i India enn i hele Midtøsten til sammen, forteller hun.

– Samtidig er India også et land der vekkelsene virkelig går frem, fortsetter Askeland.

Det er et kjent fenomen at det ofte snakkes om at vekkelse og forfølgelse kan gå hånd i hånd – at man opplever at mange kommer til tro parallelt med at forholdene for kristne er vanskelige. India er et av landene Askeland trekker frem når vi spør henne hvor i verden denne sammenhengen ser ut til å være mest fremtredende. Hun trekker også frem Iran og Afghanistan som eksempler.

– I Afghanistan, som er nummer tre på listen, er det ikke mange kristne, men i forhold til prosentandelen er det et av landene med høy tilvekst. Iran ligger på åttende plass på listen og har ekstrem grad av forfølgelse. Der er det samtidig mange som kommer til tro. Vi er kjent med at konvertitter som er blitt sendt hjem fra Norge, etter kort tid har rapportert at de har fått være med på å lede folk til tro – selv om det medfører høyrisiko, opplyser Askeland.

Det er vanskelig å tallfeste antallet kristne i et land som Iran, men Åpne Dører beregner at 800.000 av en befolkning på 81 millioner nå er kristne. Disse organiserer seg i hemmelige husmenigheter.

– Våre tall er konservative, og vi vet at en del lokale pastorer mener tallene er langt høyere, utdyper hun. De siste årene har antallet kristne i Iran vokst med omtrent 20 prosent årlig.

Minst 1.207 ble martyrer

Åpne Dører har dokumentert at 1.207 kristne ble drept for sin tros skyld i 2016. Tallet er langt lavere enn året før, da forskerne kunne dokumentere 7.106 drap på kristne som direkte resultat av trosforfølgelse.

– Variasjonene kan være store fra år til år. I 2015 hadde antall drap i Nigeria økt med 62 prosent fra året før. I Nigeria ble det rapportert om 4.028 drap på kristne i 2015, mot 695 i 2016, dette blant annet på grunn av Boko Harams reduserte aktivitet, forteller Askeland.

Åpne Dører har bekreftet og detaljert informasjon om de fleste av drapene i sine rapporter. De vet at det i tillegg finnes mørketall, fordi informasjon er vanskelig tilgjengelig i en del av landene der kristne er truet på livet.

Mørketall

Andre rapporter opererer noen ganger med langt høyere antall drepte enn Åpne Dører. I forrige uke fortalte en rapport fra organisasjonen CESNUR (Center for Studies of New Religions) at hele 90.000 kristne ble drept i fjor. Hovedforklaringen på ulikheten er ifølge Askeland at Åpne Dørers statistikk ikke regner med kristne som blir drept som resultat av krig og konflikter, men bare de som man vet ble drept for troens skyld.

– I en del av områdene der kristne blir drept, er det også krig. Vi har konservative tall fordi vi ikke teller de som blir drept som følge av krig. Fra Nord-Korea er det vanskelig å få ut verifiserbare tall. Vi ligger nok lavere enn realiteten, det er for å ikke overestimere, forklarer informasjonslederen.

CESNURs rapport beregner at opptil 500 millioner kristne utsettes for forfølgelse. Askeland kan ikke kommentere dette tallet direkte, men hun bekrefter at det totale antallet kristne som opplever noen grad av forfølgelse er høyere enn de 215 millionene Åpne Dører rapporterer om. Tallet på 215 millioner gjelder de 50 landene som er med på forfølgelseslisten, og det er dette antallet man vet at utsettes for høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse.

Midtøsten og Afrika

Totalt sett har gjennomsnittsresultatet for alle de 50 landene på forfølgelseslisten økt litt sammenlignet med 2016. Nesten 25 prosent av oppgangen kan spores til åtte stadig mer autoritære regimer i Midtøsten og Nord-Afrika: Algerie, Egypt, Iran, Jordan, de palestinske selvstyreområdene, Qatar, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Land som Egypt, Jordan og Algerie gjør imidlertid en solid innsats for å stoppe ekstremister.

Ekstremisme har derimot friere vilkår i Afrika sør for Sahara, der voldelig islamisme nærmest har blitt «mainstream». Betydelige pengestrømmer fra Saudi-Arabia går til islamistiske politikere og skoler, og andre deler av samfunnet. Dette skjer selv i land som Kenya, som er det størst befolkede landet med en kristen majoritet blant de 20 landene øverst på forfølgelseslisten.

Organisasjonen Åpne Dører ble grunnlagt av Broder Andreas i 1955, og tilbyr åndelig og materiell støtte til forfulgte kristne i rundt 70 land, med samarbeidspartnere i over 20 land.

Forskningsavdelingen, som hvert år utarbeider forfølgelseslisten, arbeider metodisk ved å se nærmere på fem arenaer for forfølgelse og undertrykking i samfunnet: privatliv, familieliv, samfunnsliv, nasjonalt liv, og innenfor kirken. Hvert land blir også vurdert i forhold til graden av vold rettet mot kristne. Poengsummen for hver av disse kategoriene blir deretter slått sammen til en sluttsum som avgjør landets plassering på World Watch List. World Watch List 2017 baseres på data kartlagt i tidsperioden 1. nov 2015 til 31. okt 2016.

– Hvordan kan norske kristne forholde seg til forfølgelsen som skjer i andre kanter av verden?

– Vi må være bevisste på at vi er ett legeme. Det er ikke «de og oss», men «vi». Åpne Dører har en brobyggerfunksjon i forhold til våre forfulgte brødre og søstre, der vi vil støtte dem på alle måter vi kan. Vi må holde oss orientert om hva som skjer, og løfte frem deres sak innfor norske myndigheter. Alle kan være med og be, og det er også mulig å bli med på å reise ut på besøk for å støtte og oppmuntre ved å være til stede. Det betyr mye for våre trossøsken å se at de ikke er alene. Så kan man også være med ved å gi av sine midler, sier Linda Askeland.

De viktigste drivkreftene bak forfølgelsen:

1. Islamsk undertrykkelse

2. Religiøs nasjonalisme

3. Klan- og stamme-

motstand

4. Kirkelig arroganse

5. Kommunistisk

undertrykkelse

6. Diktatorisk paranoia

7. Sekulær intoleranse

8. Organisert korrupsjon

Kilde: Åpne Dører

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!