Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Når kritikken blir for påtrengende

I århundrer har vi sett hvordan politiske ledere vender oppmerksomheten bort fra egne mangler ved å rette folkets oppmerksomhet mot et påstått problem andre steder. Når den russiske tsaren følte en stigende opposisjon mot sitt vanstyre, ble jødene fremstilt som syndebukker, noe som gang på gang ledet til forfølgelse og pogromer. Dette vil mange mene er fjern historie, men metoden er ikke fjernere enn at vi har sett den i bruk så sent som i år.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse