Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Søkeresultat

Emneord nyheter: ekteskap

Dette søket viser alle nyheter som redaksjonen har merket med emneordet ekteskap. Ønsker du å utføre et fritekstsøk for nyheter som inneholder dette ordet kan du bruke den ordinære søkefunksjonen.

 

Publisert:

Biskopene i Folkekirken har satt seg selv i et motsetningens dilemma. De har sagt ja til prester og biskoper i homoekteskap, men sier nå igjen nei til prester i samboerskap i forlengelsen av en bispeuttalelse fra 1995. Bispene «biter seg selv i halen». Det er bare et tidsspørsmål før de må gi opp ve...

 

Publisert:

Det finnes i dag mange forslag til ulike former for ekteskap. Jeg tror ekteskap mellom mann og kvinne er det riktige.

 

Publisert:

Kyrkjemøtet i Trondheim vedtok 30. januar 2017 vigselliturgi for likekjønna par. Nokre kommentarar:

 

Publisert:

Vi vil på denne måten gi vår støtte til Kyrkjelydsmøtet i Eiken kyrkjelyd som enstemmig har avvist å innføre den nye vigselsliturgien.

 

Publisert:

Takk for kommentarer til min artikkel i Norge IDAG som lød: “Prost i homo-surrogat –ekteskap nominert til Nidaros”. I motsetning til ulike media, har jeg ikke nevnt navn på kandidaten. Men hun har selv pekt på hva livssituasjon hun lever i (VL).

 

Publisert:

Få, om nokon, har kjempa kampen om det gudgitte ekteskapet i norsk kontekst dei siste åra slik som filosof Nina Karin Monsen. Eg er ikkje sikker på om kristenfolket og “folk flest”, er klar over kor viktig kampen hennar er. Finst det ikkje endå fleire samfunnsdebattantar, media og politikarar som sk...

 
Vil styrke de bibeltro til tjeneste i kirken

Publisert:

Konservative prester, proster og kirkemøtemedlemmer stiftet kirkenettverket «Frimodig kirke» (FK) i Storsalen i Oslo mandag.

 

Publisert:

«KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket.» Dette står i partiets gjeldende program. I forslaget til nytt partiprogram for 2017-2021 er denne setningen fjernet. Blir dette vedtatt på landsmøtet i april, godtar KrF samtidig dagens kjønnslikegyldige ekteskapslov. No...

 

Publisert:

Nidaros bispedømme av Den norske kirke kan få en biskop som lever i «ekteskap» med en av samme kjønn. Det er ingen hemmelighet i Lofoten at prosten «giftet» seg med ei kone som tidligere hadde mann og barn. Det ekteskapet ble oppløst. Prosten inngikk «ekteskap» med den skilte kona. Ingen av de nomin...

 
Annonse
 
– Konservativ i verdisyn, men progressiv i menneskesyn

Publisert:

Hun er Oslo KrFs andrekandidat til stortingsvalget. På Oslo Symposium siterte hun sin far, den avdøde pinsepredikanten Emanuel Minos: «Jeg konservativ i verdisyn, men progressiv i menneskesyn.» Det har blitt retningsgivende i liv og politikk for Oddbjørg Minos.

 
– Det homonormative er det som gjelder

Publisert:

Filosof Nina Karin Monsen kjenner flere som ligger våken om natten og tenker på hvilket dystert bilde som tegnes når det heteroseksuelle, og familien med mor og far, ikke lenger betyr noe. Det hevdes at vi alle egentlig er transer og at det finnes minst sju kjønn. Og Gud og det biologiske betyr inge...

 

Publisert:

Kirkemøtet har vedtatt at Den norske kirke (Dnk) skal ha to likestilte syn på ekteskapet, det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne, og «ekteskap» mellom likekjønnede par.

 
– Fraråder samarbeid med prester som vier homofile

Publisert:

«Teologisk refleksjonsgruppe» innen Pinsebevegelsen har via Lederrådet sendt ut brev til alle de 335 pinsemenighetene i Norge. De anbefaler å avstå fra å samarbeide med prester som vil vie homofile.

 
36 organisasjoner og kirkesamfunn står sammen for ekteskapet

Publisert:

«Ekteskapserklæringen» som ble publisert 1. juli 2016, er nå utgitt i tredje opplag og trykket i 55.000 eksemplarer. Bak utgivelsen står 36 organisasjoner og kirkesamfunn. Sammen har de utgitt et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

 

Publisert:

Med innføring av homofile «ekteskap» over store deler av den vestlige verden, er en kamp over for homobevegelsen. Våre pyntelige korrekte politikere og presteskap som ikke ville såre eller støte noen, falt for tåredryppende argumenter, og la Bibelen på hylla. De trodde de skulle få fred.

 

Publisert:

Ja, så gjorde kirken det helt store ved å åpne dørene for vigsel av homofile. Jeg skulle likt å vite hvilke referanser de viser til. Det er i alle fall ikke Bibelen! Dette vedtaket er bare en oppfyllelse av Skriftens klare Ord om at lovløsheten og gudløsheten skal bli stor i de siste dager. Sett fra...

 

Publisert:

Syndefallet førte med seg alle slags synder - også på det seksuelle område.. «Skammelig utukt» utviklet seg, som vi ser i fortellingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 18-19).

 

Publisert:

Vi er mange som er triste og sorgfulle over at Den norske kyrkja no har vedteke å starta med vigsel av lesbiske og homofile par. Dette er i strid med Bibelen, skaparordninga og Guds vilje.

 

Publisert:

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også gjennom sine gudstjenesteordninger at det har forkastet den grunnvollen som den sanne kirke bygger på: Kristi og hans apostlers ord. Stik...

 
– Jeg er kirkelig hjemløs, for jeg har mistet mitt åndelige hjem

Publisert:

– Det er sårt og rart, men samtidig føles det som en lettelse. Et kapittel er over og et nytt begynner. Men engasjementet mitt for ekteskapet, familien og barnet tar ikke slutt selv om jeg nå har meldt meg ut av Den norske kirke, sier Øivind Benestad.

 
Danner nytt nettverk for de som står for klassisk teologi

Publisert:

20. mars vil Rolf Kjøde invitere til et stiftelsesmøte i Oslo, for alle i Den norske kirke – prester, forkynnere, alle som har ansvar og veilederroller – som står for en klassisk bibelforståelse om ekteskapet.

 
– Har fått et titalls henvendelser fra utmeldte

Publisert:

– Vi har fått et titalls henvendelser og tre-fire konkrete innmeldelser som en direkte reaksjon på Kirkemøtets vedtak, sier Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK.

 
– Kirken redigerer Guds Ord

Publisert:

Aud Kvalbein, og ektemannen og forkynneren Asbjørn Kvalbein, meldte seg ut like etter Kirkemøtet. Hun er urolig for Den norske kirkes framtid.

 

Publisert:

Syndefallet førte med seg alle slags synder-også på det seksuelle område. «Skammelig utukt» utviklet seg, som vi ser i fortellingen om Sodoma og Gomorra (1 Mos 18-19). En mann skal ikke ligge med en mann, slik en ligger med en kvinne, sier Bibelen. Og i Romerbrevet 1 er det tale om Guds vrede som bl...

 

Publisert:

For siste gang i min tid skal det kristne ekteskapet feires i Den norske kirke. For nå blir det slutt på det Bibelen lærer på ekteskapets søndag som var den 22.01.2017.

 
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!