Annonse

Generelle betingelser

Betingelser

Vilkår for abonnement på Norge IDAG

1. Innledning

Disse betingelser gjelder for bestilling og kjøp av abonnement på Norge IDAG, jfr. punkt 3.

Du må være over 15 år for å registrere deg.

Avtalen er bindende for begge parter når Norge IDAG har registrert din bestilling.

2. Avtalepartene

Disse betingelser gjelder mellom deg og

Norge IDAG (org. nr. NO 980768783 mva)

Øvre Kråkenes 49

5152 Bønes

3. Abonnementet omfatter

Abonnementet gir tilgang til Norge IDAG sitt innhold. Med totalabonnement får du tilgang til papiravisen, alle artikler på idag.no og e-avis via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett. Med nettabonnement får du tilgang til alle artikler på idag.no og e-avis via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett.

4. Levering og brukertilgang

Papiravisen leveres til din oppgitte adresse. Du plikter å sørge for tilfredsstillende merking på leveringsstedet. Eventuelle endringer i leveringssted skjer på vilkår nærmere redegjort for på våre nettsider. Papiravisen kommer ut på fredager.

5. Rettigheter

Innloggingsdetaljene er personlige og kan ikke deles med andre.

Dersom du deler dine innloggingsdetaljer i strid med dette, forbeholder Norge IDAG seg retten til å stenge din tilgang til Norge IDAG med øyeblikkelig virkning uten at du har krav på kompensasjon.

6. Angrerett

Ved kjøp av Norge IDAG på nettet har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Angrerettskjema følger ordrebekreftelsen ved bestilling av abonnementet. Du har da rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Norge IDAG innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt. Melding bør gis skriftlig.

Dersom abonnementet iverksettes og Norge IDAG er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, skal du betale for den perioden du har mottatt eller har hatt tilgang til Norge IDAG.

7. Personopplysninger

Norge IDAG lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler.

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til Norge IDAGs behandling av dine personopplysninger.

Opplysningene brukes av Norge IDAG for å gjennomføre og administrere avtaleforholdet, og for at Norge IDAG skal oppnå større kunnskap om brukerne for å kunne utvikle og forbedre sine produkter og abonnementsfordeler.

Opplysningene vil også bli brukt til å sende deg direkte markedsføringshenvendelser via din e-postadresse eller mobil på vegne av Norge IDAG.

Opplysningene kan videre utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Norge IDAG skal gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Norge IDAG har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Norge IDAG.

Du plikter å holde Norge IDAG oppdatert om endring av adresse eller eventuelle andre endringer i abonnementsforholdet. Slike endringer kan ringes inn til Norge IDAG eller sendes på e-post til abonnent@idag.no.

8. Priser

Alle oppgitte priser inkluderer levering i Norge og eventuell merverdiavgift. Ved forsendelse utenfor Norge gjelder særlige vilkår.

Norge IDAG forbeholder seg retten til å endre prisen på ditt løpende abonnement. Ved prisendring vil den nye prisen gjøres gjeldende fra tidspunkt for betaling av neste abonnementsperiode.

9. Betaling

Abonnementet skal forskuddsbetales i henhold til faktura avhengig av den abonnementsperiode du har valgt, eventuelt trekkes fra din konto/kredittkort dersom du har valgt slik betalingsmåte.

Ønsker du å inngå avtale om avtalegiro, ta kontakt med din bankforbindelse.

10. Uteblivelse og forsinkelse

Ved forsinkelse eller uteblivelse av papiravisen har Norge IDAG rett til å etterlevere denne neste dag.

Forsinkelse eller uteblivelse av papiravisen gir ikke krav på forlengelse av abonnementsperioden eller annen form for godskriving så lenge avisen etterleveres eller er tilgjengelig for deg digitalt.

Det er kun papiravisen som kan stoppes midlertidig. Dersom total systemsvikt hos Norge IDAG medfører at avisen verken kan leveres som papiravis eller i digitalt format, har du krav på at abonnementsperioden forlenges med tilsvarende antall dager som leveringen uteblir.

11. Abonnementets varighet og oppsigelse

Norge IDAG tilbyr abonnement med ulik varighet.

Årsabonnement har en minste varighet på 12 måneder og løper til det blir sagt opp.

Halvårsabonnement har en minste varighet på 6 måneder og løper til det blir sagt opp.

Kvartalsabonnement har en minste varighet på 3 måneder og løper til det blir sagt opp.

Månedsabonnement har en minste varighet på en måned og løper til det blir sagt opp.

24 timers digitalt abonnement løper i 24 timer etter kjøp og stopper automatisk etter 24 timer.

Du kan når som helst si opp ditt abonnement på Norge IDAG. Oppsigelse bør skje skriftlig og manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Norge IDAG kan i kampanjer tilby andre abonnementsperioder.

12. Endringer i avtalen

Disse betingelser gjelder fra inngåelse av avtalen mellom deg og Norge IDAG og inntil nye vilkår og betingelser blir publisert på nettsiden idag.no. Når det gjelder endringer i pris, vises til punkt 8.

Annonse