Ansatte

Margit Liljan Apelthun

Margit Liljan Apelthun
Produksjonsredaktør

E-post: prod@idag.no

Finn Jarle Sæle

Finn Jarle Sæle
Sjefredaktør

E-post: redaksjonen@idag.no

Mobil: 93441042

Tlf: 56311802

Johnny Myhr-Hansen

Johnny Myhr-Hansen
Journalist

E-post: johnny@idag.no

Margunn Dale Straume

Margunn Dale Straume
Desksjef og debattansvarlig

E-post: debatt@idag.no

Trine Overå Hansen

Trine Overå Hansen
Sideordnet sjefredaktør

E-post: trine@idag.no

Irene Iddeland

Irene Iddeland
Desk- og annonsemedarbeider

E-post: irene@idag.no

Geir Myra

Geir Myra
Annonseansvarlig

E-post: geir.myra@gmail.com

Tlf: 90202801

Anita Apelthun Sæle

Anita Apelthun Sæle
Politisk redaktør

E-post: anita@idag.no

Liv Tove Mikkelborg

Liv Tove Mikkelborg
Administrasjons- og regnskapsansvarlig

E-post: livtove@idag.no

Runar Sæle

Runar Sæle
Daglig leder

E-post: idagkunde@gmail.com