ANNONSE
Annonse

Debattinnlegg

Menneskeforfølgelser i USA; den norske regjeringen og dens medløpere er dønn tause.

Publisert:

Jeg refererer til artikkelen på document 23.09.22 av Elisabeth Rooney: «En FBI-helt betaler prisen for å avsløre urettferdig forfølgelse av konservative amerikanere» - både kristne og ikke-kristne, det tilføyer jeg. Heleren er ikke bedre enn stjeleren heter det.

Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?

Publisert:

Putin har selvsagt et stort ansvar for energikrisen i Europa, ingen har sagt noe annet. Energikrigen han fører gir høyere strømpriser. Men gassvåpenet har han i stor grad fått fra europeiske politikere, som følge av feilslått energi- og klimapolitikk.

Tomme vannmagasin - Skaperen og profeten Elias

Publisert:

Forkynnelsen er - nesten uansett situasjonen i tiden - ikke opptatt av Skaperen, regnet og Hans profet Elias. Dette selv om både GT og NT har budskap om det som er toppaktuelt om saken.

Det handler om å leve et nytt liv

Publisert:

Jeg vil gjerne skrive noe i forbindelse med temaet frelse, noe jeg synes er på høy tid å få ut og som jeg tror Den Hellige Ånd «pusher» på i dag. Ordet «frelse» mener jeg blir brukt feil i forhold til slik det blir brukt i Bibelen, og som Gud hadde tenkt. Dette har medført en merkelig ...

Reis til Taiwan

Publisert:

Etter Nancy Pelosis reise til Taiwan har flere andre amerikanske politikere vært på besøk, ganske sikkert for å markere motstand mot de kinesiske truslene om å invadere Taiwan og dessuten å støtte demokratiet på øya.

EØS - strømmen, sikre mat og varme

Publisert:

Matprodusentenes mottakere for bearbeidelse og pakking av råvarer er i stor trøbbel grunnet vanstyre av nasjonal strøm generert fra innenlands fornybar vannkraft. Samtidig ser vi store vannmagasiner som nå, før en lang og ofte kald norsk vinter, ligge rundt 40+ % fyllingsgrad.

Ha medkjensle med dei

Publisert:

Alle med litt kunnskap og kritisk sans som les Koranen, finn mange feil ingen gud ville gjera.

Harde tider i India

Publisert:

Misjonsselskapet «Jungel Aid BA India» måtte nylig konstatere at en alvorlig ulykke hadde rammet 2 stammer i Anantagiri – jungelen i Andhra Pradesh i Bengalbukta i India:

«Bibeltroskap viser seg i praksis, ikke bare i ord»

Debatt:

«Bibeltroskap viser seg i praksis, ikke bare i ord»

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2022 kl 11:56

Med ett enkelt ord kan bibeltroskap kanskje sammenfattes som sjenerøsitet, skriver professor i teologi Sigurd Grindheim i et debattinnlegg.

Hva er bibeltroskap?

Publisert:

Når en leser om bibeltroskap i dag, får en gjerne inntrykk av at det handler om å fastholde at abort og homofili er synd. Blant dem som står for slik bibeltroskap er det nok et mindretall som har vært i en situasjon der de har tenkt at det muligens var nødvendig å abortere sitt eget foster. ...

Statsministeren, har han ikke nok i Norge å gjøre?

Publisert:

Tydeligvis ikke, globalisten posisjonerer seg nå for det store utland i oppofrelsens navn - eller for å loppe statskassen for milliarder av kroner?

Humanistisk folkeparti?

Publisert:

3.September meldte jeg meg ut av KrF. Som listekandidat kunne jeg ikke lenger leve opp til partiets etiske retningslinjer om å ikke sette KrF i et dårlig lys. Samtidig mener jeg at jeg skulle representere et KrF som ikke lenger er KrF og det kunne jeg bare ikke akseptere. En listekandidat for KrF ...

Ad. innlegg: Hva engasjerer egentlig våre biskoper?

Publisert:

Svaret fra biskopene har uteblitt på debatt-innlegg på trykk i Norge IDAG nr. 38 side 12 i Kulturavisa. Dette er kommentert på følgende måte av forfatter:

Møre bispedømme og samlivsform

Publisert:

Mandag 12.09.2022 vedtok Møre bispedømme å fjerne formuleringen om samlivsform i utlysningstekster og åpne for at samlevende skeive kan søke prestejobber. Vedtaket ble gjort med 8 stemmer mot 2, ifølge Dagen 14.09. Nå er det bare Stavanger bispedømme som holder fast på praksisen med å ...

Oppdragelse til hat

Publisert:

En mann fra et land med islamsk styre og med foreldre som bekjente seg til islam som eneste lovlige religion, fortalte at han som barn fikk troen bokstavelig talt banket inn. Han fikk også lære at muslimer som forlot troen, fortjente å bli drept.

Brødsbrytelsens plass og kraft i menigheten

Publisert:

I Apgj. 2.42 beskrives fire «søyler» eller «bærebjelker» som den første menighets virksomhet var bygget på, og sentrert rundt. «Trofast holdt de seg til apostlenes lære (for oss Bibelen) og samfunnet (fellesskapet), til brødsbrytelsen og bønnene» Apgj. 2.42

Livet før og håpet om Jesu tilsynekomst i endens tid

Publisert:

Et liv som ærer Jesus, har alltid dette for øye: hans snarlige tilsynekomst i endens tid. Vi ser tegnene i tiden og ser at det store frafallet kommer til å overrumple mange som kaller seg for «kristne», - uavhengig av kirkesamfunn eller forsamling en hører til.

Trenger Norge mer vindkraft?

Publisert:

Politikernes forklaringer på kraftkrisa i Norge stemmer dårlig med virkeligheten: Strømproblemene, særlig sørpå, skyldes verken Putin, lite nedbør/tørrår i Norge eller avtaler med EU som ikke kan endres.

I theodor Herzls fotspor

I theodor Herzls fotspor

Publisert:

28. august var en stor dag – for den viktigste revolusjon verden har sett. I Basel markerte Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, 125 års-jubileet for den første sionistkongressen – som førte til at det umulige skjedde.

Hvem snakker folkets sak, mot elitepolitikerne?

Publisert:

De «folkevalgte» er ikke lenger reelt folkevalgte, nei, de er parti-konforme og nettopp derfor plassert slik på ferdigtrykte valglister (av partier som er enerådende og som har gjort seg selv generøst statsfinansierte, et bevisst politisk fordels-system uten like). En butikk. En nær ...

KrF: Tid for time-out i abortdebatten?

Publisert:

Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU, har foreslått at KrF i neste programperiode skal gå inn for at den nåværende abortloven blir beholdt slik den er. Dette har skapt en rekke sterke reaksjoner, reaksjoner som har til felles at de ikke tar på alvor at det er blitt skapt et helt annet ...

Trøst i en «sprøytesplittet» verden

Publisert:

I dag er det et stort behov for oppmuntring og trøst etter «koronasplittelsen». Det er håp for oss alle, for Gud kalles «all trøsts Gud».

Kirker og moskeer i Drammen

Publisert:

Redaktør Trine Overå Hansen skriver 26. aug. at «en lang rekke» tidligere kirkehus og moskeer i Drammen er gjort om til moskeer. Videre skriver hun at «de velger ofte de høyeste punkt for å være godt synlig og utøve åndelig autoritet».

Hvem er KrF?

Publisert:

3. September meldte jeg meg ut av KrF. Som listekandidat for partiet kunne jeg ikke lenger leve opp til partiets etiske retningslinjer om å ikke sette partiet i et dårlig lys. Samtidig mener jeg at jeg skulle representere et KrF som ikke lenger er KrF og det kunne jeg bare ikke akseptere. En ...

Hva engasjerer egentlig våre biskoper?

Publisert:

De siste måneder har stadig flere foreldre reagert på kjønnsideologien som påtvinges barn fra førskolealder og oppover uten at det reageres fra offentlig hold. Undertegnede tenkte at dette var en sak som Den norske kirke burde engasjere seg i og sendte i slutten av mai-måned følgende mail ...