ANNONSE
Annonse

Kommentarartikler

8800 km med olje- og gassledninger

Kommentar:

8800 km med olje- og gassledninger

Publisert:

Sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen er utsøkt destruktivt. Ledningene som frakter gass til hus og hjem, sørger for energi, varme, kokemuligheter og industrivirksomhet, er selve beviset på en sivilisert og moderne verden. Det er en infrastruktur som burde få være i fred.

Islam fredelig for hvem?

Kommentar:

Islam fredelig for hvem?

Publisert:

Vi hører stadig at islam egentlig er fredens religion og at det bare er ekstremister som utfører vold. Men se hva som skjer i land der islam dominerer i samfunnet.

Hvorfor Israel ikke kan tape krigen

Publisert:

Det har lenge vært en allmenn oppfatning at Israel på mirakuløs måte vant alle de krigene landet ble påført av sine arabiske nabostater i årene fra Uavhengighetskrigen i 1948 til Seksdagerskrigen i 1967 og Yom Kippur-krigen i 1973. Man har også ment at freds- og grenseavtalene landet ...

Noen må våke i verdens natt!

Kommentar:

Noen må våke i verdens natt!

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2022 kl 20:47

Det er ikke lenger KrFU som våker! Vedtaket er et nitrist svik mot det ufødte barn. Barnet i mors mage er fredløs, og nå har også de unge i KrF valgt å vende ryggen til. De stemmeløse har ingen stemme blant ungdomspartiene på den politiske arena, innenfor stortingspartiene.

Er det Israel eller Norge som er en apartheidstat?

Publisert:

I den gamle Høyre-avisen Aftenposten som etter sitt innhold nå har plassert seg langt ute på den politiske venstresiden, blir vi belært om apartheid.

Straffer Norge verdiskapning?

Straffer Norge verdiskapning?

Publisert:

Stadig flere bedrifter ønsker å etablere seg utenlands. I Norge har vi tungrodd byråkrati, strenge regler for drift og høye skatter.

Eg ynskjer meg ei bibeltru kyrkje

Eg ynskjer meg ei bibeltru kyrkje

Publisert:

Kyrkjemøte må ta på alvor at kyrkja sitt oppdrag er å formidle Gud ord. No er det mykje anna som vert formidla. Det er synd og skam.

Bønn for livet

Kommentar:

Bønn for livet

Publisert:

I mange år har vi hatt bønneaksjonen Bønn for alle i regi av Norge IDAG, hver oktober måned. Det startet i 2014 med at vi ba for alle med navn. Ved hjelp av Visjon Norge klarte vi å få med oss hele 5000 forbedere som engasjerte seg for det norske folk. De senere år har vi bedt for ulike ...

Det er Norge som har problemer, - ikke Israel

Publisert:

En politisk sammenheng vi kan observere århundrer tilbake er at dersom makthavere får problemer med å holde kontroll over folket og makten sin, velger de å peke på en syndebukk i stedet for å innrømme egne feil. Slik oppfører politikere seg den dag i dag. Jødehatet har alltid dreiet seg om ...

Det er Norge som har problemer, - ikke Israel

Publisert:

En politisk sammenheng vi kan observere århundrer tilbake er at dersom makthavere får problemer med å holde kontroll over folket og makten sin, velger de å peke på en syndebukk i stedet for å innrømme egne feil. Slik oppfører politikere seg den dag i dag. Jødehatet har alltid dreiet seg om ...

Skatteflukt

Skatteflukt

Publisert:

Nå har også Kjell Inge Røkke flyttet – som 50 andre rike, ifølge Finansavisen. Det er synd. Neppe for Røkke, men for Norge. Og det er vår egen skyld.

Med schizofreni som politikk

Publisert:

På nettsiden til Helsenorge leser vi at det å ha schizofreni betyr at du i perioder har vrangforestillinger eller hallusinerer. Du kan miste kontakten med virkeligheten. Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med. Denne definisjonen ligger ikke langt unna den følelsen vi i sommer ...

Dronning Elizabeth – et forbilde gjennom 70 år

Dronning Elizabeth – et forbilde gjennom 70 år

Publisert:

Dronning Elizabeth II har vært et forbilde som toppleder i 70 år. Ikke minst kvinner over hele verden har sett opp til henne som en sterk og uredd lederskikkelse. I 70 år har hun vært overhode for et imperium. Og selv om Storbritannias verdensmakt smuldret bort, har dronningens posisjon vært ...

Et tog mot drapene i Oslo?

Kommentar:

Et tog mot drapene i Oslo?

Publisert:

På lørdag ettermiddag ble et «regnbuetog» arrangert i Oslo sentrum, arrangert av Oslo Pride og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi kan ikke spise penger

Vi kan ikke spise penger

Publisert:

Regjeringens håndtering av strømkrisen har vært en fadese. At vi får «støtte» for den vanvittige dyre strømmen, er bare et plaster på såret for mange av oss. Det er derimot lite støtte til næringslivet. Og for mange bedrifter og bønder betyr det kroken på døren. Vi har fra før av en ...

Forbud mot konverteringsterapi innebærer statlig kontroll over mennesket

Publisert:

I oktober 2021 arrangerte regjeringen Solberg en åpen høring om forslag til forbud mot «konverteringsterapi». «Det er et komplekst arbeid», sa daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) da han startet høringen om lovforslaget.

Norges interesser

Publisert:

På Utenriksdepartementets hjemmeside på internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som ...

Joe Biden på krigsstien mot halve Amerika

Joe Biden på krigsstien mot halve Amerika

Publisert:

President Bidens tale i Philadelphia, natt til fredag sist uke, var som en krigserklæring mot mer enn halve USA. Han henvendte seg til MAGA-folket (egentlig republikanerne), men de utgjør minst 75 millioner amerikanere.

Svanesang på bøljan blå?

Svanesang på bøljan blå?

Publisert:

Hvem vet hvor KrF er på vei... Den voldsomme prosessen Knut Arild Hareide satte i gang som tvang partiet til å velge mellom venstre- og høyresiden, førte til at store deler av venstresiden i partiet forsvant ut. Noen av de mest aktivistiske gikk til etablering av den nye «Sentrum».

Når sannheten blir for tung å bære

Publisert:

I Dagsavisen kunne vi nylig lese at «CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser.» Ifølge avisen avviser CIA i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske arabiske organisasjoner, blant dem flere norskstøttede.

Dansen rundt EU

Dansen rundt EU

Publisert:

Det er forstemmende å se hvordan vår fremste politikere skamløst uttrykker sin lojalitet overfor overnasjonale organer som EU fremfor det norske folk.

Dyrtid i matbutikken

Dyrtid i matbutikken

Publisert:

Fra i juli 2021 til juli 2022 har matvareprisene øket med 10 prosent. Det er høyere enn den generelle økningen i konsumprisindeksen som er på 6,8 prosent det siste året.

FBI på jakt i Melanies kleskap

FBI på jakt i Melanies kleskap

Publisert:

De konservative i USA ser ut til å samle seg. De er skrekkslagen over maktapparatet, inklusiv FBI sitt raid mot tidligere president Trump sitt hjem i Florida.

River ned fundamentet

River ned fundamentet

Publisert:

4. september skal Esben Esther Pirelli Benestad spille Jesus som trans i de ærverdige Domkirkeruninene på Hamar, Hamardomen. Teaterstykket bryter radikalt med vår kristne tradisjon.

Ånden fra Berlin

Publisert:

Mens Israel forbereder markeringen av 50-årsminnet for massakren i München hvor palestinsk-arabiske terrorister drepte 11 medlemmer av den israelske delegasjonen til sommerolympiaden i 1972, feiret den tyske regjeringen sitt samarbeid med den palestinske lederen for terror-organisasjonene Fatah ...