Annonse
Annonse
Norge IDAG

Debattinnlegg

Barnevern, hjerte- og livs-savn

I Stortinget vedtok man nylig - enstemmig - at det skulle settes ned en ekspertgruppe som skulle se på alle sider ved Barnevernets arbeid med sikte på «barnas beste» og rettssik-kerheten.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse