Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Barnevernet og foreldreretten

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har siden 2015 tatt opp 40 saker mot det norske barnevernet, som i flere av sakene er blitt dømt for brudd på retten til familieliv. Det har de samme årene vært rettet massiv internasjonal kritikk mot barnevernet for praksisen med å frata foreldre omsorgen for sine barn ved en stadig mer utstrakt bruk av akuttvedtak. Hvilke følger bør det få for det norske barnevernssystemet?

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2021 kl 00:26

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse