Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Debattinnlegg

Bøndene sin protest

Bondeprotestane i Nederland er noko langt meir enn det kan sjå ut til ved første augekast. Dette er protestar retta mot konsekvensen av Agenda 2030 og mot det grønne skiftet. Bøndene i Nederland har no protestert kraftig mot regjeringa sin plan om å halvere nitrogen- og ammoniakkforureininga innan 2030. Dette vil truleg bety utslippsreduksjonar opp mot 95 % og som vil medføre reduksjon av talet husdyr med rundt 30 % og som vil bety at mange bønder vil måtte legge ned sin verksemd.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse