Norge IDAG

Kommentarartikler

Venstresidens antisemittiske arv

En etterlengtet bok om antisemittismen på den politiske venstresiden er nylig utgitt i Norge. Forfatteren, professor Torkel Brekke, som selv har bakgrunn fra et venstreorientert miljø, har presentert et omfattende resymé av hovedtrekkene i den sterke og voksende bølgen av anti-israelsk og antisemittisk agitasjon, anklager og konspirasjonsteori som vi nå daglig opplever og som gjennom flere tiår har vært propagert i norske medier, organisasjoner og politiske fora.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!