Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Norges interesser

På Utenriksdepartementets hjemmeside på internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.»

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse