Norge IDAG

Kommentarartikler

Antisemittismen fester grepet

I HL-senterets befolkningsundersøkelse som ble offentliggjort i desember 2022, konstateres det at antisemittiske fordommer fremdeles er like utbredt i Norge som de var for fem og ti år siden. Det betyr blant annet at de store bevilgningene som vekslende regjeringer har gjort til handlingsplaner for å motvirke antisemittiske holdninger i folket har vært virkningsløse og bortkastet. Vi stiller oss undrende til at Holocaust-senteret nøyer seg med å konstatere dette som et faktum uten å bidra med noen som helst forklaring på denne situasjonen.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!