Norge IDAG

Kommentarartikler

Antisemittismen i Norge

Den tredje befolkningsundersøkelsen fra Holocaust-senteret om nordmenns holdninger til jøder ble offentliggjort i desember. I likhet med den forrige undersøkelsen fra 2017, dekker denne undersøkelsen også holdninger til muslimer. Blant de hovedkonklusjoner som trekkes frem når det gjelder nordmenns holdninger til jøder påpeker rapporten at resultatene viser at negative holdninger til jøder er blitt mindre utbredt i Norge de siste ti årene.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!