Norge IDAG

Debattinnlegg

Avisa Dagen og konspirasjonar

Eg ser at Dagen viser til såkalla ekspertar som meiner å finna konspirasjonsteoretikarar i PDK. Nå trur eg nok at PDK kan stilla med andre ekspertar som kan avvisa dette med like stor tyngde. For det har me sett gong etter gong: den eine eksperten seier ditt, den andre datt. Det blir altså å velja mellom ditt og datt.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!