Annonse
Annonse
Norge IDAG
I Søre Øyane bedehus i Bjørnafjorden er det venta auka aktivitet framover.
 Foto: Søre Øyane bedehus

I Søre Øyane bedehus i Bjørnafjorden er det venta auka aktivitet framover. Foto: Søre Øyane bedehus

— Os er det nye Bærum, drabantby ved Bergen:

Bedehus og kyrkje møter utfordringane, hand i hand

Gamle motsetningar og polarisering, er svekka

Os er ein drabantby ved Bergen. Det er stor tilflytting og mange vil busette seg på der. Bedehuskulturen var størst i tida før og etter krigen, som elles i Norge. Folk Norge IDAG har snakka med i kyrkje og organisasjoner er opptatt av at Os er blitt ein av dei største tilflyttingskommunane i landet. Det merkast også på bedehusarbeidet.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse