Norge IDAG

Debattinnlegg

Arabiske flyktninger omdøpes til «palestinske» flyktninger

Kommentaren i Dagen 18.04. skrevet av Per Svardal, stiller avvikende spørsmål angående Dagenredaktørens prinsipielle pro-sionisme. Avviket blir tyd-elig når vi ser artikkelen i lys av etablert folkerett, historiske kjens-gjerninger – og ser de oppfylte profetiene som hendelsene i vår tid og etablert folkerett stadfester.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!