Annonse
Annonse
Norge IDAG

Debattinnlegg

Endetida

Det er ein vedvarande strid om livets to utgangar og kva det vil seia. Men striden kan langt på veg bli bilagt dersom ein i truskap mot Skrifta dreg dei rette slutningane. Noko står klårt og evig fast, og ut frå det kan det usikre og tvilsame få si rette tolking. Ut frå Bibelen kan me fastslå:

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!

Annonse