Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Et mareritt er over

I to år har den norske FN-delegasjonen hatt ansvar for å fremme Norges interesser i Sikkerhetsrådet som er FN-organisasjonens «politbyrå.» Oppdraget har vært å arbeide for Norges interesser internasjonalt. «Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass,» slik formålet med norsk utenrikspolitikk er formulert på Utenriksdepartementets hjemmeside.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse