Norge IDAG

Kommentarartikler

Godhetens konsekvenser

Når vi betrakter norske myndigheters fremstilling av sin verdensomspennende streben etter å erstatte mellomfolkelige konflikter med fred og forsoning, undres vi ikke bare på hva som kan ha vært oppnådd gjennom de mange tiårene dette har pågått.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!