Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Hva nytter det?

De siste fem år har egjeringen satset mange millioner kroner for å bedre forholdene for den jødiske minoriteten i Norge gjennom sine Handlingsplaner mot antisemittisme. Hensikten har vært den beste og tiltakene har hver for seg vært prisverdige. Men vi må likevel spørre om vi ser en virkning av innsatsen som tyder på at jødene i Norge kan føle seg beroliget og for eksempel i mindre grad enn før kan ha behov for å leve under skjult identitet?

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse