Norge IDAG

Debattinnlegg

Har høge straumprisar ført til tap av konkurransekraft og bidrar til fattigdom?

Norsk konkurranseevne er ulike produksjonsfaktorar som våre naturressursar. Hos oss vil det vere naturleg å trekke fram våre ulike naturressursar så som olje, gass, vannkraft, skog og fisk. Vi vil no fokusere litt på vannkrafta og verdien den har hatt for det norske folket og for industrien.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!