Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques.

Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques.

Kommentar:

Kalt til å forandre historien

Med boktrykkerkunsten kom nye bibeloversettelser på språk menigmann kunne forstå. Reformasjonen, og de påfølgende vekkelsesbevegelsene, innebar en fornyet tro på Guds ord og løfter, også løftene til Israel.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse