Norge IDAG

Kommentarartikler

Menneskeverd: – Mennesker er ikke en salgsvare, og det er ufattelig å se hvor kynisk både myndigheter og private aktører i vårt eget land har operert når det gjelder barn.
 Foto: Illustrasjon: AH

Menneskeverd: – Mennesker er ikke en salgsvare, og det er ufattelig å se hvor kynisk både myndigheter og private aktører i vårt eget land har operert når det gjelder barn. Foto: Illustrasjon: AH

Kjøp og salg av barn?

Det er ikke noe nytt at det det blir gjort feil i barnevernet. Men det får ufattelig store konsekvenser når slikt skjer. Foreldre blir fratatt barna sine på feil grunnlag og barna blir brutalt frarøvet sine nærmeste familiemedlemmer og omsorgspersoner. Det er klart at i enkelte situasjoner trenger vi at barnevernet tar over omsorgen for et barn, men det må være absolutt siste utvei.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!