Norge IDAG

Debattinnlegg

Landsbruksministeren fraskriver seg ansvaret for pelsdyrbøndene

Det har snart gått tre og et halvt år siden Stortinget vedtok å legge ned pelsdyrnæringen. Samtidig mente Stortinget at pelsdyrbøndene skulle ha en god og riktig kompensasjon. Siden har det vært flere kamper mellom Storting og Regjering om kompensasjonsordningen, men det er nå Landbruks- og matdepartementet som stikker kjepper i hjulene for å hindre at pelsdyrbøndene får den erstatningen de har krav på. For etter all denne tiden, og den svært klare beskjeden fra Stortinget, er det fremdeles bare fem pelsdyrbønder som har fått utbetalt det de har krav på.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!