Norge IDAG

Kommentarartikler

Når utenrikspolitikken er et stort hinder for fred

I 2021 informerte israelske myndigheter Norge og EU om at en rekke palestinske frivillige organisasjoner som mottar bistandsmidler, i virkeligheten driver innsamling av penger for å lønne medlemmer av terrororganisasjonen Folkefronten for frigjøring av Palestina, PFLP. Denne organisasjonen ble opprettet etter Seksdagerskrigen i 1967 for å videreføre krigen mot Israel ved hjelp av terrorangrep.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!