Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Kommentarartikler

Ultralydbilder: Maria Christopoulos og klinikken PregantSee, tilbyr avansert ultralyd til gravide. Og fosteret blir sett respondere på tiltale, åpne øynene og smile.
 Foto: PregnantSee

Ultralydbilder: Maria Christopoulos og klinikken PregantSee, tilbyr avansert ultralyd til gravide. Og fosteret blir sett respondere på tiltale, åpne øynene og smile. Foto: PregnantSee

Retten til å leve

Den moderne rettsstaten har et grunnleggende prinsipp, retten til å leve. I et despotisk regime er det den sterkestes rett som rår, «makt er rett», for å sitere sofistene, de gamle greske tenkere. Men makt er ikke rett. Med makt kan man frata de svakeste de grunnleggende rettigheter, også retten til å leve.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.12.2021 kl 17:34

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse