Norge IDAG

Debattinnlegg

Russlands rolle i de siste dager

Det ser ut som Bibelens brikker nå er i ferd med å falle på plass. Profeten Esekiel, kapittel 38 og 39, skriver om Gog i Magogs land: Fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. Denne Gog er utvilsomt president Putin. Yeshua (Jesus ) fortalte oss hva som vil hende i de siste dager: Pest (covid 19 ), krig og rykter om krig, jordskjelv både her og der samt hungersnød. Alt dette er nå i ferd med å ramme oss. Disse hendelsene vil føre til at en fjerdedel av jordens befolkning vil omkomme – forteller Bibelen. Det er to milliarder mennesker.

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!