Annonse
Annonse
Annonse
Norge IDAG

Debattinnlegg

– Den nye svenske behandlingsretningslina er svært viktig fordi den kan tene som ein mal også for behandlingstilbodet her til lands. Den representerer eit skifte som varetar barn og unge si helse på eit heilt anna og radikalt høgare og meir forsvarleg nivå enn den norske, skriv Marit Johanne Bruset, spesialist i klinisk psykologi.

– Den nye svenske behandlingsretningslina er svært viktig fordi den kan tene som ein mal også for behandlingstilbodet her til lands. Den representerer eit skifte som varetar barn og unge si helse på eit heilt anna og radikalt høgare og meir forsvarleg nivå enn den norske, skriv Marit Johanne Bruset, spesialist i klinisk psykologi.

– Ta lærdom av svenskane

Ein serie kritiske fjernsynsprogram har fått svenskane til å endre syn på medisinsk behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens (manglande samsvar mellom kroppen og personen sin oppleving av eige kjønn).

Publisert:

Sist oppdatert: 19.04.2022 kl 21:13

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!

Annonse
Annonse