Norge IDAG

Debattinnlegg

Vindkraft i Norge - ingen fordeler

Vindkraft raserer ikke bare norsk natur. Vindkraft er ikke bare problematisk for reindrifta. Ettersom reindriftsnæringen og naturvernorganisasjonene begrunner sine interesser så grundig, skal jeg nedenfor summere en del andre spørsmål der vindkrafta også svikter. Her er 11 punkter:

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!