Publisert:

Så skulle det skje: KrF har brutt alle forhamdlinger om å være med i regjering eller være et støtteparti for den regjering som fortsetter med Erna Solberg som statsminister. Grunnen er at FRP er i denne regjeringen.

 

Publisert:

En ting som er sørgelig for Guds menighet er at den er infiltrert av snillisme og bløtaktighet. Ja, vi skal være gode mot hverandre og andre og være til velsignelse og vise kjærlighet.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Verset kalt Den lille bibel blir ofte sitert, men ikke så med de følgende: «For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønn...

 

Publisert:

Under et bilde av en sammenbitt Knut Arild Hareide med lukkede øyne, lød overskriften på document.no, dagen etter valget, slik: «Godheten tapte, men har ikke forstått det».Og i selve teksten kom et utsagn som jeg slutter meg til: «Velgerne har ikke sans for blandingen av kristelighet og maktspill, f...

 

Publisert:

Festdagene i Bergen ble større enn noen hadde drømt om. Søndag 24.9.kulminerte VM på sykkel med følgende hovedresultat: Gull til Bergen for tidenes beste stevne. Sølv i fellesstarten av verdens beste syklister, gikk til Alexander Kristoff fra Norge. Aldri har det vært flere bergensere ute og fe...

 

Publisert:

Professorene Nils Chr. Stenseth og Mikael Fortelius ved UiO leverer en kronikk i Aftenposten (25.sept.) som må kommenteres. Artikkelen kalles «Å forstå oss selv og vår plass på jorden». De viser til sine synspunkter som vitenskap og forskning. En må likevel ha lov å spørre om ikke artikkelen preges ...

 

Publisert:

Jeg visste at bergensere er galne! Og de er annerledes enn folk i Norge.

 

Publisert:

Det liberale demokratiet synes overtatt av en aggressiv sekularisme som vil gi mennesket frihet, til nær hva som helst. Det bryter ned kjente normer og gjør den vestlige verden både kaotisk og ukontrollerbar. Dette er omtalt i en lang og interresant artikkel på document.no under tittelen «Sannhet ka...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Jeg er glad for at de såkalte borgerlige partiene vant, riktignok med en knapp margin. At resultatet ble som det ble, forbauset meg ikke.

 

Publisert:

Nå må KrF se, ut fra valgresultatet, at noe er riv ruskende galt? Kanskje ikke det de tror, dersom de tror at samarbeidet med Frp er skyld i valgflukten.

 

Publisert:

Et tempel i Jerusalem, der «fortapelsens sønn» kommer til å avsløre seg som antikrist, kan neppe være noe Kristi etterfølgere skal være opptatt av. Og det er visst ingen grunn til det om de kristne skal masseevakueres fra jorden lenge før antikrist viser hvem han er. Men hva om vi ser litt nærmere p...

 

Publisert:

Noen er fornøyde og andre er skuffet. Valgkamp med media og TV-målinger. Noen ganger over sperregrensen og andre ganger under. Det står om partiers fremtid på den politiske arena. Vinn eller forsvinn er dagens harde fakta.

 

Publisert: - Oppdatert: 21.09.2017 kl 12:52

Utviklingsideologien har i land etter land i Vesten fått til det kunststykke å gjere ekteskapet til ei ordning mellom personar, ikkje einsidig mellom mann og kvinne. Det underlege er at kyrkjesamfunn etter kyrkjesamfunn fylgjer etter den same meiningslause, falske «ekteskapsideologien».

 

Publisert:

Vinklingen som Dagen ga Håkon Fagervik mandag 04.09.17 oppleves skummel. Ikke minst sett i lys av vår tids tenkemåte.

 

Publisert:

«Gud vil det»! Ordene fra res.kap. Eckhoff ble «fødselsordene» til Den indre Sjømannsmisjon. Det skjedde i Bergen indremisjon 12.jan,1880. Her ble misjonens «vugge» til.

 

Publisert:

Det er søndag ettermiddag, 17.september 2017. Det er en ny merkedag i Bergens historie. 1.dag av VM i sykling 2017 er forbi, og Bergen tok gullmedaljen! 180 til 200 millioner så at denne byen greide det ingen har gjort før : samle befolkningen til løypene og med festbrus til ALLE lagene.

 

Publisert:

Eg blir både forundra og fortvila når eg ser at fleire «kristne» media og leiarar tek til orde for at KrF skal sjå vekk frå lovnaden til veljarane og gå i regjering med FrP. Det ville vore å lyge folk rett opp i fjeset, øydelegge integriteten til mange av våre flotte tillitsvalde og brulegge vegen t...

 

Publisert:

Fredag 15. Sept. blir det skrive nekrolog over den kjende professor i sosialmedisin Per Fugelli, fødd 7. desember 1943, død 13. september 2017 (sjå Aftenposten). Neste veke kjem boka: «Per dør». Aftenposten publiserer eit kort utdrag frå boka. Skriv Fugelli juni 2016: «Jeg tenker meg død. Absolutt d...

 

Publisert:

Sykkel-VM i Bergen i desse dagar krev mykje. Mange blir forhindra frå å utføra sine daglege gjeremål, og fleire har vorte tvungne til å flytta ferien sin grunna VM. Og arrangementet kostar verksemder, kommunen og staten dyre summar, grunna forhold som stengde vegar, ekstra utgifter til politi og n...

 

Publisert:

Trond Giske får ansvaret for valgfiaskoen i Ap. Hva med paragraf 2 i Grunnloven?

 

Publisert:

Endelig er BIBELEN – GUDS ORD kommet ut i revidert utgave. Et mangeårig arbeid med å forbedre en allerede god oversettelse presenteres nå for de mange som bruker denne bibelen og er blitt glad i den. Og for alle andre som vil bli kjent med Bibelen. Første utgave kom ut i 1997, og nå i 2017 kommer de...

 

Publisert:

Olav Fykse Tveit skriv ein artikkel i Vårt Land og brukar tittelen generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (14. sept). Det må tolkas slik at han talar på vegne av paraplyorganisasjonen for over 300 kyrkjesamfunn, Kirkenes Verdensråd.

 

Publisert:

Fylkeslederen for KrF i Hordaland utelukker ikke et regjeringssamarbeid med Høyre og FrP, forteller Vårt Land. Fylkeslederen i Rogaland synes å være i tenkeboksen. Selvsagt må KrF selv vurdere hva som blir standpunktet framover i forhold til ikke-sosialistisk side.

 

Publisert:

Faten Mahdi Al-Husseinis bruk av hijab som programleder i NRK.

 

Publisert:

Dette er noe som særlig - og i høy grad Israel har vært - og fortsatt blir plaget av. Det består av løgn og oppspinn - til de grader at en kan knapt tro at folk kan finne på å snakke slik. Men det samme blir gjentatt og gjentatt, nye løgner blir produsert og spredt over alt.