Publisert:

I VL 17.2. ser vi: Bispemøtets arbeidsgruppe sier at samlevende homofile kan være ledere i lokalt menighetsarbeid og at skille mellom legning og praksis ikke skal gjelde lenger. Jeg etterlyser bibelsk begrunnelse her.

 

Publisert:

I Dagen 24. januar finner vi en artikkel med overskriften «Å ta Bibelen på alvor», av Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd og Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet og styremedlem i Åpen folkekirke, hvor de foregir, ut fra Bibelen, å begrunne Åpen folkekirkes ...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert:

Dersom ein held fast på Guds eksistens og at Gud Fader skapte verda og innstifta ekteskapet mellom mann og kvinne.

 

Publisert:

Bibelens troverdighet som historisk skrift er styrket de siste årtier av vårt liv! Ute på Youtube i dag ligger en rekke videoer med interjuver, forkynnelse, undervisning og oppdagelsesreiser m.m. som stadfester Bibelen som sann historisk kilde.

 

Publisert:

Akkurat idet dette sendes, lyder det nemlig at Kystpartiet i Hordaland har gjort politianmeldelse av storting og regjering for brudd på Grunnloven med forslaget om å knytte oss til ACER og gjør oss ytterligere energi-underlagt EU.

 

Publisert:

Førsteamanuensis Hilde Marie Thrane har i Norge IDAG en kronikk med tittelen «Kjærlighet i barnevernet» hvor hun bl.a. på uetterrettelig vis forsøker å diskreditere flere barnevernskritikere.

 

Publisert:

Professor emeritus i sosiologi, Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo, skriver at "fedreløse familier er en samfunnsrisiko" (Aftenposten 26. februar). Selvsagt er det kommet protester; for slike utsagn er ikke helt politisk korrekte i et samfunn som er i ferd med å svekke de klassiske familieordning...

 

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2018 kl 16:05

I Stortinget 18. mars: Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 18. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanleg forbrukar. Det er e...

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2018 kl 16:05

Hvem er den barmhjertige samaritan som omtales i Det nye testamentet, nærmere bestemt i Lukas-evangeliet, kapittel 10? Det er Jesus selv som forteller om en mann som falt blant røvere. Både prest og levitt gikk forbi. Men det gjorde ikke samaritanen.

 

Publisert:

Barnevernet i Norge er et maktapparat med 21 milliarder i budsjett og 5700 ansatte. Og det vokser. Det ropes etter flere penger. Dette er en utvikling som røper at noe er galt.

 

Publisert:

Norge er historien om fattiglandet som ble rik gjennom god forvaltning av egne ressurser. Med fjell, fossefall og kraft (som drev industrien), bygde man landet med sysselsetting, vekst og innovasjon.

 

Publisert:

Det gjør godt å lese i Norge IDAG om menigheten Troens Ord på Karmøy, som krever totalavhold fra alkohol for medlemmer med tillitsverv og oppgaver.

 

Publisert:

Jeg har over tid fulgt Norge IDAGs ulike artikler og debattinnlegg om barnevernet som nesten uten unntak er ensidig negativ og til dels hatefull kritikk av barnevernet. Jeg skal ikke debattere de ulike sakene eller enkeltinnlegg. Heller ikke forsøke å forsvare hvorfor det er viktig at vi har et godt...

 

Publisert:

«Den kampen kommer de venstreradikale til å tape», ifølge Helge Lurås, som sterkt påpeker at vi står midt i kampen om ytringsfrihet og realisme i vårt fedreland.

 

Publisert:

I en artikkel i NiD nr. 49 - 2017, oppfordrer Johannes Leikvoll forkynnere til å legge vekt på Jesu gjenkomst. Dette er prisverdig siden vi nærmer oss denne begivenheten med raske skritt. Samtidig må vi passe på at forkynnelsen stemmer overens med Bibelens lære.

 

Publisert:

Et argument, som ofte brukes i debatten om Jerusalem lyder slik: «Jerusalem er en hellig by for tre religioner: jødedom, kristendom og islam. Derfor kan Israel ikke være alene om suvereniteten over Jerusalem.» Dette argument holder bare ikke. For en by kan ikke eies av en religion, men av en nasjon ...

 

Publisert:

Du er som kristen med på seierslaget. Maken til lag finnes ikke. Vi har en seirsherres som har beseiret alle onde makter : synden og døden har måttet gi tapt.

 

Publisert:

Søndag, den 1.februar 1948, tror jeg det var. Jeg var på skøytetur i Fana, nærmere betsemt Nordåsvannet. Det er stålis, sol fra knallblå himmel, og mange, mange hundre er ute som skøyteløpere.

 

Publisert:

Frp i Aust-Agder vil at kvinner selv skal betale for å ta abort. I Fædrelandsvennen (14.02) går Kathrine Næss Hald mot dette forslaget. Hun argumenterer for at «helsetjenester skal være gratis og tilgjengelig for alle».

 

Publisert:

Hva menes med uttrykket? Er det noe galt i Norge? Gjelder det oss? I aller høyeste grad, vi er gjennomsyret av giften. Giften? Ja, nettopp giften, den selvgode politisk korrekte materien som vi nå er innpodet med, fra barnsben av. Fra barnsben av? Ja, vårt samfunn er sosialistisk og gradvis «dreiet»...

 

Publisert:

Gjennom media er vi blitt gjort kjent med at statsråd Sanner (H) hevder at arbeidsgiver kun kan stille krav til samlivsform dersom «arbeidstakere deltar i religionsundervisning».

 

Publisert:

Det er prisverdig at Det norske samfunnet, inklusivt politiske partier, har opprydning. Og en del av synderne kommer fram og til og med angrer og bekjenner sine synder og lover bot og bedring.

 

Publisert:

En hører/leser stadig oftere at vi tilbringer de første 9 måneder av vårt liv i mors mage, mens det tidligere alltid het seg at det var i mors liv. Hvem som har bestemt at det nå skal være i magen og ikke i livmoren (=mors liv) underet skjer, er kryptisk.

 

Publisert:

Gjennomgangstemaet i Kongens nyttårstale var «den gode viljen - og kraften i hver og èn av oss».

 

Publisert:

For KrF er det svært viktig å sikre at familiane skal ha fridom til å velje mellom barnehage eller å sjølv vere heime med barnet. Kontantstøtta vart innført for å gje alle ein sjanse til å ta dette valet, ikkje berre dei som hadde høg inntekt.

 
ANNONSE
Annonse