ANNONSE
Annonse

Debattinnlegg

Utlendinger på bibelskole

Utlendinger på bibelskole

Publisert:

Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk svarer på debattinnlegget fra Finn Henrik Friis Larsen.

14. mai 2018 – Israels 70-års-dag fra lndet ble født i 1948

Publisert:

Hva betyr dette for de troende? Troens øye ser noe som de andre ikke ser. Mange som kaller seg troende ser heller ikke hva som skjedde denne dagen. Hvorfor? Fordi de følger med verdens strøm.

Kampen mot abort er ikke tapt

Publisert:

Menneskeverd ønsker å utfordre synet om at abort er den beste løsningen på en uønsket gravi-ditet. Det er fortsatt mange faktorer som spiller inn når kvinner velger abort, og hvis vi kan hjel-pe kvinnene i disse situasjonene, kan vi få ned aborttallene.

Kollektiv dårskap

Publisert:

Henrik Ibsen antydet i sin tid at det til sammen i hele Norges land maksimalt finnes femogtyve selvstendig tenkende individer. Dette var i Norges åndelige storhetstid. Skal tro om vi har så pass mange i dag?

Kristus er menighetens eneste leder

Publisert:

Det Gud søker etter i disse dager, er ydmyke tjenere. For å bli en ydmyk Herrens tjener, må en først og fremst ha bønn som kraftkilden i tjenesten.

Aktivitetsplikt for rusavhengige

Publisert:

Regjeringa har vedteke aktivitetsplikt for rusavhengige som mottek sosialhjelp. Likevel er det mange kommuner og Nav-kontor som praktiserer dette svært liberalt.

Dei kristne miljøaktivistane

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2018 kl 15:33

Det er ein god kristen grunntanke at me skal ta vare på miljøet rundt oss og halda orden. Men somme som definerer seg sjølve som kristne, har nærast vorte miljøhysterikarar. Ja, tilmed prestar og biskopar kan koma inn under nett denne kategorien aktivistar.

Til Johnny Østheim, kort:

Publisert:

Siden overskriften til den opprinnelige kritikken din hadde ordet «tilsvar» i seg, dvs implisitt tilsvarsrett i sin betydning, hadde jeg all grunn til å forsvare meg, noe jeg også pent gjorde.

Europas makt-eliter svikter oss

Publisert:

Det tilsynelatende viktigste ved vår tids skamløse tildekning, samt «bestillingsforskning» mht voldtekter og kjønnslemlestelser og annet uhyggelig, er at slikt ikke skal få ødelegge glansbilledet av dagens flerkulturelle samfunn.

BRUDENS DAG!

Publisert:

Hvordan er Jesu Kristi brud? Det har vært et stort bryllup i England: Prins Harry tok imot Meghan Markle som brud. Men bryllupsdagen har bare en hoveperson: Bruden!

KAMPEN MOT ENSIDIG «SKOLE- MEDISIN» OG INTERNASJONAL LEGEMIDDELINDUSTRI

Publisert: - Oppdatert: 01.06.2018 kl 14:53

Helbredelse, tro og bønn for syke er kjernesannheter i Guds Ord og har vært praktisert gjennom Kirkens 2000-årige historie.

Skal Israel feires i menigheten?

Publisert:

Spørsmål: ”Staten Israel er 70 år i disse dager. Dette markeres i flere sammen-henger, særlig blant interesseorganisasjoner knyttet til Israel. Bør dette mar-keres i våre kirker?”

Er det greit å legalisere hasj?

Publisert:

Fra tid til annen dukker debatten om legalisering av hasj opp. Sist gang var på Venstres Landsmøte nå i april 2018. Man ønsket å åpne for salg av brukerdoser av hasj, khat og LSD på utsalgssteder. Forslaget vant nesten frem, men falt med 110 mot 96 stemmer. Det argumenteres med at rusmidler, som has...

Barnevernet knuser familiene

Publisert:

Man hører fra tid til annen at Barnevernet gjør jo også en del godt for vanskeligstilte hjem. Kan nok være det, men når en hær er mobilisert og går mot deg – er det ikke det du tenker på. Sir Winston Churchill var en stor kriger og en hjertevarm mann, men var klar og tydelig i krig: «Vi skal kjempe ...

Hvordan oppstod læren om bortrykkelse før trengselen?

Publisert:

Først om jesuittene. De benytter i dag navnet Opus Dei, og er en hemmelig militant og okkult organisasjon innen den romersk-katolske kirken. De har som hovedmål å utrydde all evangelisk kristendom (jfr. Jesuitteden), og ellers alt som hindrer den romersk-katolske kirkens verdensvide maktapparat, og ...

Respekt for ulike syn?

Publisert:

I Dagen 25.04.2018 refereres det til en debatt i Korskirken i Bergen, under tittelen «uenig til evig tid?» I ingressen hevdes det at siden Kirkemøtets vedtak om å innføre liturgi for likekjønnede par, har Den norske kirke (Dnk) vært i åpen konflikt.

Erna, glideflukten fortsetter ...

Publisert:

Glideflukt – vekk fra hva? Vekk fra det verdikonservative og til noe til forveksling likt Arbeiderpartiet? Jeg gjorde nylig en tenkt overskrift til en tenkt ny kronikk, nemlig «Venstresiden mangler virkelighetsforståelse».

PINSEVENNER FINNES IKKE!

Publisert:

Det viktigste som skjer når du skal tale til en forsamling, som ikke kjenner deg, er det første minuttet! Da skjer det: får du oppmerksomhet? Dette var noe jeg lærte i pedagogikken: det første minuttet er avgjørende!

Manglende strategisk klokskap?

Publisert:

Spørsmålet fremkom av en tankevekkende kronikk av Christian Skaug på document 12/5/18 under tittelen «Er Europa en del av Vesten?». Han påpekte at Merkel synes å utgjøre en kombinasjon av et oppblåst selvbilde og sårede følelser overfor Trump som turde kritisere henne - som Vestens globalist-arvtag...

Et lite glimt av Guds skaperverk

Publisert:

Jeg satt på en lyngtue og spiste matpakken min. Der så jeg nogen hvite blomster, med gul dusk i midten. Blomstene pekte mot sola. Nogen timer senere kom jeg tilbake, og sannelig: De sto fremdeles mot sola.

Abrahams farsrolle – og litt til...

Publisert:

En av de mest ruvende gammeltestamentlige skikkelser er uten tvil Abraham. Hans hjemsted er som vi vet Ur i Kaldea. Han ble født ca. 2000 år før Jesus Kristus. Hvordan han kom i kontakt med den levende Gud, vet vi svært lite om. Men vi vet at han i en alder av 75 år får sitt kall fra Gud om å gi seg...

Å vera forførd

Publisert:

Ein ting har undra meg: At dei som etter alle rimelege kriterier er villfarne – forførde – er så sikre i si sak.

Eg ynskjer jubilanten tillukka!

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2018 kl 11:19

Israel vann Grand Prix og den 14. mai 2018, var det 70 år sidan staten ISRAEL vart gjenoppretta!

En evangelisk-luthersk folkekirke i Norge

Publisert:

Biskop Atle Sommerfeldt vil at Den norske kirke fremdeles skal være en evangelisk luthersk kirke. Videre peker han på den viktige forskjell mellom andre livssynssamfunn og Den norske kirke (VL 11.april).

Er helvete bibelsk?

Publisert:

Etter å ha lest debatt-innlegget til Thor Ivar Hornes i Dagen 22. februar, ønsker jeg å kommentere dette. Her mener Hornes at det ikke finns dekning i bibelen for den tradisjonelle helvetes-læren. Han mener at det ikke finns noe «evig pinens sted» etter døden, og at fortapelsen/evig død heller ikke ...

ANNONSE
Annonse