ANNONSE
Annonse

Lederartikler

Vår beste 70 årsgave til Israel

Publisert:

Vår beste 70 års gave til Israel er å støtte dem mot terror. Og det er også en gave til oss selv. For tillater vi terror mot Israel, har vi den og på europeisk jord. Det har de siste år på tragisk vis lært oss.

Tre ferske debatter som vekket oss - en takk til Fredrik solvang og Svein-Magne Pedersen

Publisert:

På bare en uke fikk vi tre store debatter i Norge – som virkelig vekker oss opp for livsviktige spørsmål. To av dem takker vi NRKs Fredrik Solvang for, og den siste prisutdeler Svein Magne Pedersen for.

Automatiserte ferger

Publisert:

Automatiseringen av fergene kommer nå. Bastøfergene blir helautomatiske med seiling og docking. Sikkerhetssystemene utarbeider Kongsberg-fabrikkene. Kongsberg tar ledelsen.

Manglende fagorganisering og sikkerhet i industrien

Publisert:

Det er redusert sikkerhet ved norske industribedrifter, viser undersøkelser fra Arbeidstilsynet i vinter. Det er alvorlig. Arbeidsskader er alvorlige for enkeltindivider og samfunn.

Tallenes tale

Tallenes tale

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2018 kl 13:09

Eiendomsskatten er doblet siden 2013. Selv om vi fikk en blå-blå regjering, så er det kommunene som bestemmer om de skal innføre eiendomsskatt. Og de gjør det, i større og større grad. Og det gjelder ikke bare folks hus og hjem, det gjelder også «verk og bruk».

Påsken i NRK - et bilde av hedningeland?

Publisert:

I påsken lette vi med lys og lykte etter påskestoff på NRK. Vi fant ikke mye. Også tidligere kinosjef i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen, merket seg det samme som oss og etterlyste i en artikkel i Dagbladet dekningen av en høytid som er grunnleggende i vår historisk kristne kultur. «Tidenes påske, men...

kampen vi kan vinne

Publisert:

I Norge har vi tapt slag etter slag i åndskampen i 100 år. De kristne var stort sett i flertall – og tapte likevel. Sist helg tapte vi igjen – sammen med landets statsminister, Erna Solberg, som ble nedstemt av sitt eget landsmøte i spørsmålet om eggdonasjon. Hva er det som skjer kulturelt og ideolo...

Slik kan staten redde soknedal fra flom - og tjene penger på det

Publisert:

På NRK Rogaland fant vi interessante nyhetsinnslag i påsken, det ene etter det andre. Bra jobbet! Vi går på Visjon Norge eller NRK Rogaland og BBC – når vi ikke finner noe nytt eller adekvat i NRK sentralt, under de kristne høytider.

Den viktige kampen mot ekstremisme - og mot hat og konspirasjonsteorier

Publisert:

Listhaug-saken ble konkludert av en rekke partier i Stortinget med at vi skal ta et oppgjør med all ekstremisme hat og konspirasjonsteorier. Da må også vårt forhold til Midtøstenproblematikken inn i debatten.

Visjon Norge – gratulerer med 15 år

Visjon Norge – gratulerer med 15 år

Publisert:

Det er all grunn til å gratulere Visjon Norge med 15-årsjubileet, som ble en strålende fest feiret i TV-kanalens lokaler, utenfor Drammen, Øvre Eiker distrikt. Merkelig nok et hovedsenter også for Hans Nielsen Hauge i sin tid.

Mangler staten penger?

Publisert:

Behandlingen av statsbudsjettet blir til å smile av når vi leser i avisene at Finansdepartementet hadde fått gjennomslag for synspunktet at vi bruker for mye penger i Norge.

Overbevisende forsider i SMA-info

Publisert:

Vi har skrevet noen ganger at Israels Venner har vunnet den intellektuelle debatt i Norge.

Kampen for friheten kvesser seg til

Publisert:

Vår kamp for friheten kvesser seg til når den administrative reguleringsstaten vokser. Det skjer samme hvilken regjering vi har. Det aller siste er innføringen av et EU-direktiv som gjør at aviser ikke kan henvende seg til egne kunder. Avisdød kan bli resultatet.

Hakekorset og halvmånen – nazifiseringen av islamismen

Publisert:

Det er tid for å gjøre en grundig analyse av islamo-fascismen, som har gjort at det aldri ble fred i Midtøsten. Og boka «Halvmåne og hakekors» utgitt av «Med Israel for fred», er blitt for lite trukket fram i debatten. Her er et dokumentert materiale som den sekulære flora av Israelbøker ikke har ta...

Palestinske alternativ: Et Silicon Valley sammen med Israel – eller evig u-land for norske skattebetaleres regning

Publisert:

Emir Feisal og Lawrence av Arabia ville ha en fredelig utvikling mellom araberne og jødene som alle fikk sine nasjonalstater i folkeretten, vedtatt i San Remo 1920. Emir Feisal understreket i brevet til jøden, Felix Frankfurter, at araberne så en lysende framtid for begge folk gjennom samarbeid og u...

Vi vet det alt skjærtorsdag

Publisert:

Påske betyr påskekrim – for vantroende. Og Seiersfest – for troende.

Evangeliseringen av Norge starter i dag

Publisert:

Evangeliseringen av Norge starter i dag. Vekkelsesbølgen som går over hele jorden, er på vei til oss. I boka «Kristendommens Triumf» sier Rodney Stark at Skandinavia egentlig aldri ble evangelisert. Statskirken som ble innført for 1000 år siden, førte til at de kristne ikke evangeliserte lenger. Kri...

Energi-krigen

Publisert:

ACER, energisamarbeidet i Europa, uroer kristne som ringer oss. Har vi ikke stemt nei til EU-overstyring to ganger? Hva er det som skjer?

Fortsatt borgerlig regjering: Slik kan det løses

Publisert:

Når disse ord skrives (mandag) er det høyst uvisst om Regjeringen overlever. Vi tror den klarer seg, på grunn av de kloke ord fra KrFs tidligere leder i finanskomiteen, Hans Olav Syversen. Han advarer mot at KrF stemmer ned regjeringen. For da går en fra den ikke-sosialistiske til den sosialistiske ...

Rettstryggleik

Publisert:

Det er viktig med rettstryggleik. Og forslaget om å ta passet frå framandkrigarar er sjølvsagt ikkje utan problem. Men det er heller ikkje utan problem dersom framandkrigarar reiser med norsk pass og driv terror i utlandet. Det er det problemet politiet og PST er oppteken av, og ber om fleire reiska...

Heving av renta

Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen melder no at styringsrenta vil aukast tidleg i haust. Det er neppe forstandig. Det er bukostnadane som aukar med auka rente, både for dei som eig og dei som leiger. Og verst er det i byane.

Frp stig på gallup

Publisert:

Folk flest forstår Sylvi Listhaug. Og eg trur ikkje at folk flest er rasistar. Eg trur ikkje dei ser på Ap som landssvikarar heller, men som eit parti som ikkje har relevante politiske svar. Difor stig Frp kraftig på meiningsmålingane.

Kampen om Amerikas sjel. Billy Graham – eller Frankfurtar-skulen?

Publisert:

Billy Graham var Amerikas pastor. Og han blei kåra til «årets mest beundra namn» heile 60 gonger frå 1955 og utover. Graham bad saman med 12 presidentar. Og han var med å innsetje 11 av dei, med Guds Ord og bøn.

Vekking gav småbedrifter – frå Hans Nielsen Hauge til Steinar Harila

Vekking gav småbedrifter – frå Hans Nielsen Hauge til Steinar Harila

Publisert:

Norsk kristenliv er underfinansiert. Det er nedskjeringar i misjonsarbeidet. Korleis skal vi finansiere norsk kristenliv når eldregenerasjonen, som gav mykje, blir følgd av ein ung generasjon som er færre og gjev mindre?

En god start på 2018

Publisert:

Norge IDAG står overfor krevende utfordringer. Men vi har hatt en fantastisk god start på 2018. Tusen, tusen takk til alle våre lesere som støtter og ber for oss.

ANNONSE
Annonse